Spring til indhold

Tilkald og sammensætning

Etablering af krisestyringsorganisationen sker via alarmering fra beredskabschefen efter forudgående drøftelse med stadsdirektøren. Der er udarbejdet en indsatsplan for tilkald af krisestaben.

Krisestyringsorganisationen består af ledere og eksperter fra de berørte forvaltninger og selskaber, og vil således være sammensat med udgangspunkt i situationen. Krisestyringsorganisationen er således situationsafhængig og sammensætningen kan ændres løbende afhængig af krisens udvikling.

Der indkaldes støttefunktioner, som bistår kriseledelsen med praktiske og andre administrative opgaver.

Økonomiudvalget bliver løbende holdt orienteret af stadsdirektøren og beredskabschefen om væsentlige ændringer i beredskabet, og inddrages i fornødent omfang i problemstillinger.
Odense Kommune
  • Flakhaven 2
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 66 13 13 72