Spring til indhold

Opbygning

Planen i sin helhed er opbygget af en overordnet generel del med et antal delplaner, indsatsplaner samt instrukser (”actioncards”).

Den generelle del beskriver de overordnede bestemmelser, der er gældende for samtlige forvaltninger, samt anvisninger på krisestabens opgaver herunder:

  • Aktivering og drift af krisestab.
  • Information og kommunikation.
  • Koordinering af handling og ressourcer.
  • Operativ indsats (delplaner, indsatsplaner og instrukser).

Delplaner, indsatsplaner, instrukser (”actioncards”) er forankret i den enkelte forvaltning, afdeling eller institution og har til hensigt at imødekomme beredskabsparatheden i den enkelte forvaltning med underliggende afdelinger og institutioner.

 
Odense Kommune
  • Flakhaven 2
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 66 13 13 72