Spring til indhold

Koordinering af handling og ressourcer

???.

Koordinering af eksterne ressourcer


Krisestaben skal samarbejde og koordinere indsatsen med øvrige myndigheder og organisationer. Dette sker ved stabens støttefunktion på baggrund af stabens beslutninger. Støttefunktionen skal i den forbindelse registrere eksterne samarbejdspartnere og deres indsats. 

Godkendelse, gyldighed og revision

Planen er godkendt af byrådet den 12. december 2012 og er gældende i 4 år. Revideres efter behov – senest ultimo 2016.

Der skal hvert år afholdes en øvelse, der afprøver elementer af beredskabsplanen. Afprøvningen kan bestå af en aktivering af enkelte procedurer og op til en operativ fuldskalaøvelse. Indsatsplaner og instrukser, som den enkelte forvaltning har udarbejdet eller har leveret information til, skal opdateres af pågældende forvaltning. Sekretariatschefen har det overordnede ansvar for dette.

Odense Kommune
  • Flakhaven 2
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 66 13 13 72