Spring til indhold

Formål

Beredskabsplanen har til formål at sikre, at kommunen kan opretholde sin virksomhed i ekstraordinære situationer.

  • Formidle korrekt og rettidig information til kommunens borgere, institutioner, virksomheder og pressen.
  • Kunne starte en indsats til at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.
  • Skabe grundlag for en koordineret beredskabsmæssig indsats og en koordineret anvendelse, herunder med Fyns Politi, af de beredskabsmæssige ressourcer.
  • Involverer alle relevante afdelinger i løsningen af kommunens beredskabsopgaver.
Odense Kommune
  • Flakhaven 2
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 66 13 13 72