Spring til indhold

Beredskabsplan i relation til eksterne planer

Ved iværksættelse af beredskabsplanen skal krisestyringsledelsen have fokus på, at der kan være andre planer og hensyn, som kan have indflydelse på krisestyringsledelsens arbejde og beslutninger. Det kunne for eksempel være sundhedsberedskabsplanen. .

Krisestyringsledelsen skal derfor have fokus på samarbejdet med andre beredskabsaktører. Det strategiske niveau fastlægger presse- og opgavestrategi, som KSN og kommunens krisestab skal forholde sig til. Kommunen kan dog altid handle inden for eget sektoransvarsområde.

KSN og kommunens krisestab er to helt separate enheder, som arbejder særskilt, men ved forhold, som har indvirkning på modparten, skal samarbejdet koordineres. Derved sikres en effektiv opgaveløsning, samt en koordineret indsats overfor medarbejdere i kommunen, pressen og byens borgere.

 

Odense Kommune
  • Flakhaven 2
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 66 13 13 72