Spring til indhold

Beredskabsniveauer

Beredskabsniveauerne er opdelt i 3 niveauer: grøn, gul og rød.

Grønt beredskabsniveau

Grønt beredskabsniveau er defineret som en hændelse, der ikke ændrer det fastlagte service niveau, og som håndteres i egen forvaltning. Eksemplet på et grønt beredskabsniveau kunne være en stue på børnehave X, der i en kortere periode ikke ville kunne anvendes på grund af fx vandskade. Eller hvis der er et antal syge medarbejdere der gør, at ressourcer internt i forvaltningen skal omorganiseres.

 

Gult beredskabsniveau

Gult beredskabsniveau er defineret som en hændelse, der muligvis forringer det fastlagte serviceniveau, og hvor ansvaret for løsningen ligger i den forvaltning, hvor hændelsen er identificeret, evt. med hjælp fra andre forvaltninger og/eller Beredskab Fyn. Eksemplet på et gult beredskabsniveau kunne være en nedbrændt skole, hvor forvaltningen har behov for at låne faciliteter fra en anden forvaltning i en længere periode, eller et nedbrud af IT eller strømforsyningen over flere dage.

 

Rødt beredskabsniveau

Rødt beredskabsniveau er defineret som en hændelse, der forringer det fastlagte serviceniveau og som håndteres i krisestaben. Et eksempel på et rødt beredskabsniveau kunne være en drikkevandsforurening, arbejdsnedlæggelse, terror, forgiftning eller større udbrud af sygdom.

 

Odense Kommune
  • Flakhaven 2
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 66 13 13 72