Spring til indhold

Aktivering af krisestab

Når hændelser indtræffer, som afviger fra den enkelte forvaltnings normale driftssituation, indledes løsningen af opgaven i egen forvaltning på baggrund af indarbejdet procedure og instrukser. .

I tilfælde af at egne ressourcer ikke er tilstrækkelige, skal forvaltningsdirektøren / sekretariatschefen foretage en hurtig vurdering af det nødvendige beredskabsniveau for opgavens løsning. 

Beredskabschefen underrettes og i fællesskab fastsættes det endelige beredskabsniveau.

Meddelelse om en større ulykke eller optrapning til ekstraordinære situationer vil typisk indgå via politiets alarmcentral til vagthavende indsatsleder. Indsatlederen underretter herefter beredskabschefen. I de situationer, hvor beredskabsniveauet ikke vurderes til at være tilstrækkeligt, vil beredskabschefen fastsætte højere beredskabsniveau.

Ved driftsforstyrrelser og hændelser der vedrører flere forvaltninger eller som i en længere periode berører en stor del af kommunens borgere og virksomheder, kræves aktivering af kommunens krisestab.

Krisestaben aktiveres af beredskabschefen, som altid kontaktes via Odense Brandvæsens hovednummer: 65 51 18 00
Odense Kommune
  • Flakhaven 2
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 66 13 13 72