Spring til indhold

Beredskabsplan for Odense Kommunes kriseberedskab

Beredskabsplanen for Odense Kommunes kriseberedskab sikrer entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større eller uventede hændelser.

Odense Kommune skal være en robust virksomhed. Robustheden skal måles på kommunens evne til at opretholde det aftalte serviceniveau over for borgerne – også når større og uventede hændelser indtræffer.

Ambitionen er, at Odense Kommunes drifts- og serviceniveau i størst muligt omfang opretholdes, uanset hvilke hændelser der indtræffer. Både for at sætte borgerne i centrum og af hensyn til kommunens troværdighed, skal serviceniveauet i videst muligt omfang kunne opretholdes. 

Denne plan sikrer entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større eller uventede hændelser. Ansvaret for den generelle del af kommunens beredskabsplan påhviler Borgmesterforvaltningen med Beredskab Fyn, som udførende del. 

Delplaner, indsatsplaner og instrukser er ansvarsmæssigt placeret i den enkelte forvaltning. Det påhviler de enkelte direktører og sekretariatschefer at sikre indsatsplaner og instruksers rigtighed. Dette foretages i et samarbejde med Beredskab Fyn, som indsamler og kvalitetssikrer materialet for at skabe helhed i planerne og instrukserne. 

Den enkelte forvaltning er således garant for kommunens robusthed over for byrådet og dermed også over for kommunens borgere.
Odense Kommune
  • Flakhaven 2
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 66 13 13 72