Spring til indhold

Studerende på Odense Værkstederne

.

Der er 8 pædagogstuderende på Odense Værkstederne pr. ½ år: 4 lønnede studerende i 6 mdr. og 4 ulønnede studerende i 7-ugers-praktik.

 

Lønnet praktik

Der er 3 lønnede praktikpladser i Midtbyen – det varierer i hvilke grupper.

Der er 1 lønnet praktikplads på Bregnevej.

 

Ulønnet praktik 

Der er 3 ulønnede praktikpladser i Midtbyen – det varierer i hvilke grupper.

Der er 1 ulønnet praktikplads i Havørnen.

 

Ny studerende på Odense Værkstederne

Når du har fået tildelt en praktikplads på Odense Værkstederne, skal du kontakte Odense Værkstedernes praktikkoordinator Tina L. Pedersen, tlf. 6375 9673. Hun vil fortælle hvem du får som vejleder. Du kan herefter kontakte din vejleder og aftale forbesøg.

 

Praktikbeskrivelser

Midtbyen, nr. 17

Midtbyen, nr. 19

Bregnevej

Havørnen