Spring til indhold

Pårørenderåd

Et forum for pårørende til Odense Værkstedernes medarbejdere.

På Odense Værkstederne, har vi et fælles pårørenderåd. Der holdes pårørenderådsmøder ca. fire gange årligt, og pårørenderådet er ligeledes værter ved én til to fester årligt. 

Pårørenderådet har til formål, at give pårørende til medarbejdere på Bregnevej, Havørnen og Midtbyen indblik i organisationens hverdag og tilmed tjene som debat- og informationsforum mht. udviklingstiltag, markante ændringer, personalemæssige forhold, aktiviteter, projekter, pædagogfaglige spørgsmål samt politiske tiltag o.l., der vedrører organisationen.

Pårørenderådet er tillige et forum, hvori man som pårørende kan stille forslag om specifikke tiltag, fx oplæg af relevante foredragsholdere eller lignende. 

Ældre- og Handicapforvaltningen