Spring til indhold

Covid-19

Her kan du finde information om Odense Værkstedernes situation ifm. covid-19.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for anvendelse af mundbind, hvor det ikke er muligt at opretholde afstand til andre.

Hvornår skal du bruge mundbind?

Det er et krav, at man bruger mundbind overalt i den kollektive transport – herunder skolebusser og fælles transport af borgere fra hjemmet til f.eks. et aktivitetstilbud. (se nedenfor for undtagelser)

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind i en række situationer og til personer i øget risiko.

 • Ved store forsamlinger, f.eks. optog
 • Hvis du kan være smittet, og er nødt til at bevæge dig ud i det offentlige rum, f.eks. på vej til og fra test
 • Når du er i øget risiko for at blive alvorligt syg af COVID-19 og ikke kan holde 2 meters afstand, f.eks. i indkøbscentret, ved en fejring eller et kulturelt arrangement
 • Hvis du er pårørende til en person i øget risiko uden for din husstand og ikke kan holde afstand til vedkommende, f.eks. ved behov for pleje og omsorg

Overhold altid Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og håndhygiejne, også når du bærer mundbind.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nyhedsbrev slut juli 2020

 

Vi genåbner helt d. 3. august 2020

Socialstyrelsen har opdateret retningslinjerne for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet. Opdateringen skyldes, at forbuddet mod besøg på sociale tilbud i forbindelse med håndtering af Covid-19 er ophævet.

 

Tilbage på normal drift fra mandag i uge 32 (den 3. august 2020). De ændrede retningslinjer betyder, at borgeren nu har ret til og krav på at modtage den indsats, de er visiteret til. I ÆHF betyder det, at vi er

 

Vi genåbner ud fra et forsigtighedshensyn, så vidt det er muligt. Det betyder, at vi gør, hvad vi kan for fortsat at sikre afstandskravet og støtte borgerne i at holde god hygiejne, både når de kommer til tilbuddet, og når de skal hjem. Vi overholder de hygiejne- og rengøringsprincipper, som har været gældende hele tiden.

 

Vi vil fortsat lade borgere og personale være i deres egen gruppe og have faste spisetider i cafeen, så det er derfor endnu ikke muligt at lave aktiviteter på tværs.

Det kan være muligt at mødes på tværs udendørs og med afstand. Det er vi dog stadig meget forsigtige med, så det er kontrolleret og med personale til stede.

Vi vil benytte os af udendørs aktiviteter og små ture ud af huset i det omfang, det kan lade sig gøre, og vejret tillader det.

Vi var før sommerferien ca.150 borgere tilbage på arbejde fordelt på små grupper, så vi glæder os til at få de sidste med.

Hverdagen er savnet, men vi skal forberede os på, at den stadig vil være anderledes, end den vi kendte før nedlukningen.

Personalet skal nok guide og hjælpe med, at alle bliver sat ind i de nye ting og nye retningslinjer.

 

 • Hvis du endnu ikke er blevet kontaktet for en aftale vedr. opstart, så ring endelig til os, så finder vi en plan for det.

   

 • Er du blevet kontaktet, men har du tidligere sagt nej, så er du selvfølgelig stadig velkommen tilbage, når du føler dig klar til det.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nyhedsbrev juni 2020

Da vi lukkede ned d. 12. marts 2020, blev både borgere og personale været hjemsendt. Nogle personaler har været sendt ud som nødberedskab forskellige steder i kommunen.

På Bregnevej har personalet været beskæftiget af udefrakommende ordrer, og der er løbende blevet koblet borgere på jf retningslinjerne.

I første omgang var lukkeperioden kun indtil d. 29. marts og derefter til påske, men den blev forlænget af regeringen. Derfor satte vi aktiviteter i gang på udvalgte bosteder og støttecentre. Vi har i lukningsperioden beskæftiget i alt ca. 85 borgere, der er også løbende taget kontakt til de borgere, der ikke bor et af de steder, vi har været.

20. april og fremefter startede vi op med aktiviteter på følgende steder:

Sedenhuse: 3 personaler

Bjørnemosen: 4 personaler

Æblegrenen: 2 personaler

Bækholmen: 1 personale

Sprogøvej: 2 personaler

Hvedevangen: 2 personaler

Herluf Trolle/ Niels Bohr: 1 personale

Kollegiet Rytterkasernen: 1 personale

 

Disse aktiviteter lukkes løbende ned frem til 26. juni, da personalet skal tilbage på Odense Værkstederne.

27. april fik vi grønt lys for at starte små grupper op i Midtbyen, og i Havørnen kunne de også ganske langsomt og kontrolleret åbne op.

Vi startede med 4 borgere i Midtbyen de første uger og har langsomt taget flere ind. Vi er nu ca. 135 borgere fordelt på 13 grupper.

Alle er i deres egne grupper, og aktiviteter på tværs laver vi endnu ikke. Cafeerne benyttes af grupperne på skift, så vi ikke bliver for mange.

Dagene er i starten af genåbningen gået med at lære afstand, hygiejne og rengøringsretningslinjer, det er gået rigtig godt og alle forstår, hvorfor det er vigtigt at overholde.

Vi er alle rigtig glade for at komme i gang igen både borgere og personale 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nyhedsbrev fra midt maj 2020

Så kom den længe ventede udmelding - vi må begynde at åbne på Odense værkstederne – det har vi glædet os til, og vi ved, at I alle har savnet jeres arbejde og aktivitet

Vi kommer dog ikke til at åbne op, som det var før d. 13. marts – det bliver en langsom genåbning.

Vi skal overholde alle de forholdsregler, som Sundhedsstyrelsen sætter op, så derfor kan vi ikke alle sammen starte i næste uge.

Så her er en kort status på, hvordan det ser ud nu, og hvad vi har planlagt som det næste skridt.

Vi er ca. 400 borgere/medarbejdere, der gerne vil i gang, men der kan ikke blive plads til alle til at starte med.

Derfor vil vi starte ud med dem, der bor hjemme eller bor selv. Dette vil blive i faser, da der ikke er plads til alle på én gang. Det er ledelsen på Odense værkstederne, der vurderer, hvem der kan starte hvornår ud fra pædagogfaglige og sundhedsmæssige kriterier.

Vi træffer ikke alle beslutninger selv. Det er Beredskabet i Odense Kommune, der skal godkende alt, hvad vi laver

 

Hvis I har spørgsmål, så kontakt Kristian: tlf. 24 27 96 12 / mail: kvi@odense.dk

 

Herunder en kort status over, hvor Odense Værkstederne er lige pt., og hvad vi forventer i den allernærmeste fremtid:  

Nuværende aktiviteter fra Odense Værkstederne:

 • Udkørende teams, der laver beskæftigelse på 9 bosteder/støttecentre derhjemme. Det er et fast team af personale fra OV, der kommer på det samme bosted/støttecenter. Årsagen til denne organisering er fortrinsvis for at begrænse smittekæder.
 • Midtbyen: Nødpasning samt beskæftigelse af borgere med særbevillinger.
 • Bregnevej: Få borgere i gang med at producere ordre til virksomheder
 • Havørnen: Nødpasning, samt beskæftigelse af borgere med særbevillinger
 • Personalet er i gang med at ringe rundt til alle borgere.

   

  Næste skridt:

 • Første fase af en langsom genåbning af Odense Værkstederne i Midtbyen:
  • Det vil blive en meget kontrolleret og gradvis genåbning, hvor der pt. er givet grønt lys for, vi kan beskæftige ca. 50 borgere; selvfølgelig under hensyntagen til alle gældende retningslinjer.
  • Første fase effektueres fra mandag d. 18. maj.
  • De borgere, der tilbydes beskæftigelse i første fase er taget ud fra en pædagogfaglig og sundhedsmæssig vurdering.
  • Midtbyens åbningstid vil i første fase være kl. 8-14 mandag-torsdag og kl. 8-13 fredag. Ved behov for nødpasning herudover, kontakt Mette (30 33 44 60) eller Rikke (28 95 98 63)

   Når der i Midtbyen er reduceret åbningstid, er det pga. at der skal være tid til rengøring og desinfektion af overflader

  • Bregnevej vil der komme ca. 15 borgere ind, der er der normal åbningstid
  • Havørnen vil der komme ca. 6-8 borgere ind, der er åbningstid fra 8 - 15

  VIGTIGT

 • Fremadrettet vil alle nyheder vedr. Odense Værkstederne kunne findes på vores hjemmeside https://www.odense.dk/odensevaerkstederne samt på Cafeens, Butikkens og Rytterpostens facebooksider.
 • Vi mangler desværre en del aktive telefonnumre og mailadresser på mange. Så er I ikke blevet ringet op, er det fordi vi kun har et forældet nummer. Vi har desværre også kun et begrænset antal mailadresser, men har sendt dette nyhedsbrev rundt til alle, vi har kontaktoplysninger på.
 • Er du i kontakt med en, der ikke har fået et opkald fra os, må du meget gerne opfordre vedkommende til at ringe til os.

 

Vi kontakter jer der skal starte op med dato og aftaler om evt. transport

 

Hygiejneregler og rengøringsstandarter

- med udgangspunkt i SSIs anbefalinger

Hygiejne

 • Udfør hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer
  • Ved ankomst til og afgang fra hjem, arbejde, skole
  • Mellem forskellige opgaver og aktiviteter
  • Før spisning og efter spisning
  • Efter host/nys og næsepudsning

   

 • Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige
  • Håndvask altid ved synligt snavs på hænder og ved fugtige hænder
  • Efter toiletbesøg
  • Efter hjælp til personlig hygiejne hos borgerne – både egne og borgerne hænder
  • Før håndtering af madvarer

   

 • Ved ansigt til ansigt kontakt med borgerne af en varighed over 15 min (fx toilethjælp) skal man iføres mundbind (Ligger på alle toiletter)

 

Rengøring

 

 • Identifikation og evt. markering af fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper.

   

 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange besøgende.

   

 • Pure rengøring rengører og afspritter om morgen. Der skal i øvrigt vaskes af med vand og sæbe/ afsprittes følgende omkring middag:
 • Borde – vaskes desuden af efter hvert måltid
 • Armlæn på stole
 • Dørhåndtag i gruppen
 • Køleskabe i grupperne udenpå og inden i
 • Håndtag på skuffer og skabe
 • Toiletter og håndvask afsprittes til middag på alle toiletter
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, m.v., eller der kan benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Rengør din elektronik hver dag (telefon, tablet og computer)
 • Undgå at dele udstyr, der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, som f.eks. tablet

 

Afstandskrav

 • Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum

   

 • Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.x.

   

  • Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

  • Ved aktiviteter i bevægelse f.eks. rutsjebane.

   

  • Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning

 

Øvrige anbefalinger fra SSI

 • Der skal være let adgang til hånddesinfektion hvor der færdes mange mennesker og er mange kontaktpunkter, fx i offentlige institutioner, ved indgangspartier, på arbejdspladser, i forretninger, ved serveringssteder, ved idrætsfaciliteter m.v.

   

 • I lokaler med offentlig adgang skal der være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

   

 • Når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter, anbefales det at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, fx i offentlige transportmidler eller i forsamlinger