Spring til indhold

MåltidsIværksættere

Uddannelsen af MåltidsIværksættere er en overbygning af Måltidscertificatet. Måltidsiværksættere er medarbejdere på f.eks. plejecentre og bosteder, der dagligt har fokus på mad og måltider.

Tre dages kursus

Måltidsiværksætterne udpeges af arbejdspladserne. De får et 3-dages kursusforløb, hvor de arbejder mere indgående med mad, måltider og ernæring. Forløbet er tilpasset de forskellige arbejdsområder: psykiatri, handicap og ældrepleje.

De tre kursusdage ligger ikke i sammenhæng. Det giver deltagerne mulighed for at arbejde i praksis med det, de lærer, mellem kursusdagene.

Dagene ligger spredt, så deltagerne kan tilpasse deres nye viden til deres arbejdspladser inden næste undervisning eller netværksmøde. Forløbet er tilpasset, så det passer de forskellige borgergrupper; psykiatri, handicap og ældreområdet.

Måltidsiværksættere er medarbejdere, der i det daglige arbejder med at sætte fokus på maden, måltidet og ernæringen på arbejdspladsen. Samtidig udgør de deres eget netværk og mødes til netværksmøder, hvor de deler viden og udveksler erfaringer. De fungerer som ambassadører for mad, måltider og ernæring og hjælpe til at holde ”gryden i kog” ude på arbejdspladserne.