Spring til indhold

MåltidsAkademiet

På MåltidsAkademiet afholder vi kurser med fokus på Mad, Måltider og Ernæring.

 

I MåltidsAkademiet skal medarbejderne, fra plejecenter og bosteder, tilegne sig hverdagsnære kompetencer om mad, måltider og ernæring. Det sker gennem teoretisk og praktisk arbejde med maden, måltidet, madkulturer, madhåndværk, teknologi, sensorik, ernæring, værtsskab m.m. 
Medarbejderne skal kunne tale med borgerne om maden, og sammen med dem skabe rammer for måltidet, så maden bliver spist, og borgeren får den nødvendige næring.

I Mad & Måltider arbejder vi med hverdagsrehabilitering. Fra at tænke ”Vi gør det for borgeren”, tænker vi nu ”Vi gør det sammen med borgeren”. Det kræver, at vi ændrer vaner og kulturer.

Kompetenceløft

Alle medarbejdere, der arbejder tæt på borgerne i hverdagen, får et kompetenceløft i mad, måltid og ernæring. Det skal klæde medarbejderne på til at kunne arbejde med mad, måltider og ernæring som en del af rehabiliteringen. MåltidsAkademiet danner rammen om denne kompetenceudvikling. Her samler og deler vi viden om mad og måltider på tværs af professioner, forvaltninger og sektorer.

Maden skal spises

Formålet er, at alle uanset fag skal vide, hvad mad, måltider og ernæring betyder for rehabiliteringen. De skal kunne tale med borgerne om maden og sætte rammer for måltidet sammen med borgeren, så maden bliver spist, og borgeren får den nødvendige ernæring.