Spring til indhold

Udviklingsforum

Et bredt perspektiv på madservice i verdensklasse.

 

Byens Køkkens kerneopgave er at gøre måltidet til en stjernestund. Derfor søsatte vi i oktober 2018 et udviklingsforum bestående af 16 engagerede deltagere, hvoraf nogle er fagfolk, og andre er repræsentanter for borgere samt pårørende.
 
Hjernekraften bag Udviklingsforum består af: Repræsentanter fra Odense Kommunes Ældreråd og Handicapråd, faglige organisationer, interesseorganisationer, madprofessionelle, videns- og uddannelsesinstitutioner samt ledere og medarbejdere fra Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.
Vores vision for udviklingsforum var at skabe et frirum, hvor tankerne kunne få frit løb om fremtidens madservice.

Udviklingsforum mødes til seks temadage i 2018 og 2019 med fokus på forskellige områder. Temaerne har omhandlet udvikling af kvalitetssikring og emballage, borgernes smagspræferencer, måltidet og ernæring.