Spring til indhold

Samskabende Madservice – Mere end mad

Fremtidens Madservice er her. Med projekt Samskabende Madservice har vi skabt et online madbestillingssystem, som er visuelt forfriskende og brugervenligt.

 

Formålet med projektet var at udvikle fremtidens madservice med fokus på  ’Dialog’ og ’Feedback’. Borgernes motivation og drømme, var en aktiv del af udviklingen, og medvirkende til at vi kunne målrette vores mad-tilbud mere præcist. 

Små kighuller til hinandens hverdag, forbedrede vores kendskab til de borgere der får madservice. Og de borgere der får madservice, fik bedre kendskab til os. 

I dag har vi en ny madbestillingløsning til hjemmeboende og plejecentre/botilbud, der gør madbestillingen mere overskuelig og intuitiv.