Spring til indhold

Mere Ernæring i Træning - MET

”Jeg drømmer om at koblingen mellem ernæring og træning bliver en naturlig del af det vi gør” Fysioterapeut i projektet.

dekorativt billede

Baggrund for projekt MET - Mere Ernæring i Træning

 

Ældre borgere udskrives ofte med en genoptræningsplan.

Ved opstart af genoptræning er der risiko for et uplanlagt vægttab hvis der ikke tages højde for et øget energiforbrug (Sundhedsstyrelsen, 2016). Der er også risiko for en forværring af en allerede tilstedeværende underernæringsproblematik.

Det er på nuværende tidspunkt ikke praksis at koble genoptræningsplaner med ernæringsplaner. Det er vi fem kommuner der er gået sammen om at arbejde med – Odense, Assens, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn. I hver vores organisatoriske kontekst, vil vi skabe et tværfagligt samarbejde mellem genoptrænende medarbejdere og diætister for at sikre denne kobling. Endvidere vil vi sikre at borgeren bliver i stand til at mestre egen ernæringstilstand, og sikre de pårørende kompetencer til at støtte denne proces.

Den tværsektorielle dialog om underernærede udbygges ved at inddrage og involvere rehabiliteringsenheden på OUH. Disse tre spor af indsatser i projektet, vil sikre at vi når målet om at afhjælpe uplanlagt vægttab og underernæring blandt ældre borgere i et kommunalt genoptræningsforløb via tværfaglige ernæringsindsatser.