Spring til indhold

Teknisk stærk projektleder til anlægsområdet

Ønsker du at gøre en positiv forskel for borgerne i fremtidens Odense, og har du viljen til at samskabe med kollegaer og samarbejdspartnere på alle niveauer?

Vi søger en anlægsteknisk stærk projektleder til at stå i spidsen for en del af de mange spændende anlægsprojekter og -opgaver, som By- og Kulturforvaltningen udfører. Der foregår rigtig mange aktiviteter i Odense, som afleder store og små anlægsprojekter, der skal udvikles, projekteres og udføres. Det er her, du kan bringe dig selv og din faglighed i spil!

Om os:
Anlæg & Fornyelse er en del af By- & Kulturforvaltningen, som varetager forvaltningens bygherrerolle for anlægsområdet.
Vi er placeret på Odense Slot, i hjertet af Odense og tæt på stationen og trafikterminalen.

Vi har i Forvaltningen fokus på kerneopgaven og den gode proces, men prioriterer også en uformel og respektfuld tilgang til hinanden. Vi påstår at kunne se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.

Om jobbet
Du bliver forankret i Anlæg & Fornyelse, som er forvaltningens enhed, der varetager de mange og forskelligartede anlægs- og fornyelsesprojekter inden for anlægsområdet i tæt samarbejde med den øvrige organisation i kommunen.

Jobbet er en hybrid mellem varetagelse af bygherrerollen og at udføre projektledelse og egenprojektering.
Bygherrerollen indebærer ansvar for at projekterne gennemføres i henhold til de politiske beslutninger og gældende strategier, politikker og handleplaner etc.
Projektlederrollen indebærer ledelse af den processuelle del af projekterne, herunder styring af tid, økonomi og teknik. Rollen omfatter også ansvar for involvering af interessenter, styring af rådgivere og entreprenører.

Egenprojektering forventer vi udgør en mindre del af jobbet, og typisk omfatter mindre ressourcekrævende anlægsprojekter, hvor dine anlægs-/vejtekniske og CAD-kompetencer bliver bragt i spil.

De projekter, du over tid bliver involveret i, forventes at have en større spændvidde, som rækker fra planlægning, projektering og udførelse af trafikale foranstaltninger for at sikre skoleveje, til nye byrum, veje, broer og havnefronter. I begyndelsen bliver du involveret i afgrænsede trafikregulerende projekter.

Dine primære arbejdsopgaver omfatter:
  • Bygherrerepræsentant – Ansvarlig for realisering af anlægsprojekterne i henhold til de politiske beslutninger.
  • Projektleder – Ansvarlig for styring af anlægsprojekterne.
  • Egenprojektering – Levering af den tekniske projektering for anlægsprojekterne.
Vi forventer, der er et eller flere sammenfald mellem dine primære arbejdsopgaver, afhængig af den aktuelle projektportefølje.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant teknisk uddannelse som bygge-/anlægsingeniør, konstruktør eller en tilsvarende anlægsteknisk uddannelse, erhvervserfaring som projekterende eller entreprenør inden for anlægsområdet og nu er projektleder eller bygherre, med delvis egenprojektering af trafikanlæg.

Vi forventer, at du har en personlig robusthed og evner aktivt og konstruktivt at indgå professionelt i arbejdsfællesskaber. Du har fokus på at skabe overblik for både dig selv, projektdeltagerne og fastholde den gode projektproces. Vi forestiller os desuden, at du har en personlig vedholdenhed, og er motiveret for at bidrage til, at vi gennem høj ansvarlighed og faglighed opnår de mest værdiskabende løsninger i kerneopgaven.

Stillingen indebærer en høj grad af selvstændighed og frihed under ansvar, hvorfor vi søger dig, som er åben og ærlig, skaber tillid omkring dig, er omgængelig, kan prioritere og administrer dine opgaver, så de skaber størst mulig værdi for borgerne og brugerne i Odense.

I forvaltningen har vi et princip omkring positiv indblanding, hvorfor det er et vilkår, at du er åben og har en positiv tilgang til andres indblanding i dine opgaver. Det er blandt andet her, vi har en forventning om, at du evner at bringe dine sociale kompetencer i spil, og se det kvalificerende og konstruktive i indblandingen.
Vi forventer, du er i stand til at understøtte en positiv stemning, og skabe resultater gennem relationer. Har du et glimt i øjet, og brænder du for at gøre en positiv forskel, og dele denne med andre, vil det naturligvis tælle på plussiden.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der vil eventuelt kunne forhandles om kvalifikationstillæg.

Vil du vide mere?
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Poul-Ivan Ikkala på 2170 9612 eller poia@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 5. januar 2020 – uge 1. Vi afholder to samtalerunder. Første samtale afholder vi i uge 3, og anden samtale bliver afholdt i uge 4, 2020. Mellem første og anden samtale skal du udfylde en kompetenceprofil. Resultatet af kompetenceprofilen bliver drøftet ved den anden samtale.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
05-01-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2020

Kontaktperson

Poul-Ivan Ikkala Andersen
2170 9612