Spring til indhold

Sygeplejerske til Skibhusgruppen

Vi søger en sygeplejerske til et et-årigt vikariat pr. 1. november 2019 til Skibhusgruppens Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Nord. Stillingen er 32-37 timer ugentligt i dagvagt, med weekendvagt hver fjerde weekend. 
 
Kunne du tænke dig et fagligt udfordrende job som sygeplejerske? Har du lyst til at samarbejde med dygtige engagerede kolleger i en spændende og varieret hverdag? Så er vi måske et match.
 
Om os
Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi er beliggende i et godt område med base på Ældrecenter Øst og dækker Skibhus, Risinge, Vollsmose, Seden samt Bullerup.

Vi er en udekørende gruppe og leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 400 borgere med høj mestringsevne med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Vi har et stort flow af borgere.
 
Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerede i deres arbejde. Vi er stærke monofagligt og tværfagligt. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. Vi har nu i et år arbejdet med en ny teamstruktur, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger, hyppig opfølgning på mål og indsatser samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne.
 
Foruden dig består sygeplejegruppen af 18 sygeplejersker. Vi er organiseret i tre teams med 4 sygeplejersker i hvert. Vi er en stabil gruppe, som består både af nyuddannede og meget erfarne primærsygeplejersker. Nogle dage er særdeles travle, dog aldrig mere end at vi kan have det sjovt. For os er det grundlæggende, at vi passer på, hjælper og støtter hinanden.
 
Om jobbet
Som sygeplejerske er du med til at udvikle og fastholde kvaliteten i både sygeplejen og plejen i Odense Kommune, herunder sikre hensigtsmæssig brug af sårartikler. Derfor skal du holde dig ajourført på fagområdet.

Af konkrete opgaver kan nævnes:
 • Kompleks klinisk sygepleje i eks. sårbehandling, HPN, hjemmedialyse, stomapleje, tracheostomipleje, stomipleje, katetre, dræn, sondeernæring, kompression, tracheostomipleje
 • Administration af medicin med udgangspunkt i FMK
 • Palliation
 • Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag til borgere med nyopdaget sygdom, kronisk sygdom og med livsstilssygdomme
 • Monofagligt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt
 • Bidrage til at uddanne sygeplejestuderende
 • Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende påvirket af sygdom og/eller i krise
 • Administration af medicin med udgangspunkt i FMK

Om dig
 • Du kan trives i en travl og til tider hektisk hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger
 • Du er god til at samarbejde, planlægge og kan bevare overblikket
 • Du arbejder målrettet, struktureret og selvstændigt
 • Kendskab til primærsygeplejen er en fordel, men er ikke et krav
 • Du har kendskab til IT på brugerniveau. Gerne kendskab til KMD Care og Èn Plan (Odense Kommunes dokumentationssystem)
 
Vi drømmer om at få positiv og engageret kollegaer som:
 • Kan bidrage med arbejdsglæden og humor i teamet
 • Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor borgerne, pårørende og kolleger
 • Byder ind med stabilitet og loyalitet overfor teamet
 • Evner at samarbejde og er monofagligt stærkt
 • Trives med at arbejde selvstændigt i pressede og varierede situationer
 • Har mod på nye udfordringer hos os
 • Kan lide at arbejde i mindre teams og spiller en aktiv rolle i ind i det
 
Vi tilbyder
Vi kan love, at du får en fantastisk arbejdsplads med søde kolleger, lyttende chefer, fokus på arbejdsmiljøet, udvikling, stor faglighed og stort fokus på borgerne. Og det du ikke allerede kan, det vil vi lære dig.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Skibhusgruppens rehabiliteringsleder Eva Nabild på 6551 3304 / 2174 9090, assisterende rehabiliteringsleder Rikke Hyldig på 6551 3963 / 2325 0785 eller sygeplejerske Vibeke Beith på 2249 3324.

Du er også meget velkommen til at komme på en rundvisning.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 22. september 2019. Vi forventer, at afholde samtaler den 24. september 2019 efter kl. 12.00.

Vi vil vurdere ansøgningerne løbende, grundet der  ikke er megen tid mellem ansøgningsfrist og samtaler.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
22-09-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Eva Grønlund Nabild
6551 3304
Rikke Hyldig Clausen
6551 3963