Tilkaldevikarer til Enghaveskolen

Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave søger engagerede og fleksible tilkaldevikarer.

Om os
Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave er en integreret institution, der består af folkeskole fra 0.-10. klasse og børnehave for børn i alderen 2-6 år. Vi tilbyder viden, indsigt og vidtgående specialundervisning og -pædagogik for børn og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum. Åbningstiden er fra kl. 7.00-16.00.

Skolen er opdelt i børnemiljø (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret. Børnehavens personale udgøres af pædagoger og pædagogmedhjælpere, mens skolens personale omfatter lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der arbejdes begge steder ud fra Ny styrket pædagogisk læreplan, Børnehaveklassens kompetenceområder og skolens fagrække. Der tages udgangspunkt i de lokale læringsplaner for alle børn/elever. Undervisningen foregår fra kl. 8.30-15.00 og der tilbydes pasningsmoduler fra kl. 7.00-8.30 og fra kl. 15.00-16.00.

Vi tilbyder
 • en innovativ og udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområde og kompetencer arbejder tværfagligt
 • et udviklende miljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde
 • en dynamisk arbejdsplads, hvor stadig udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord
 • et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder
Om dig
Vi har følgende forventninger til dig:
 • er robust og stabil
 • kan møde ind med kort varsel
 • skal indgå i strukturen for læringsmiljøet, der understøtter det enkelte barn/børnegruppen
 • være tydelig, rammesættende og tryghedsskabende
 • være på forkant i relationen
 • er psykisk stærk, udviser tålmodighed, er rolig og afbalanceret i en travl hverdag, da elever kan være både fysisk og verbalt udadreagerende
 • at kommunikere anerkendende med børn, forældre, kolleger, ledelse og andre samarbejdspartner
 • et positivt menneskesyn og vilje til at bidrage til en konstruktiv samarbejdskultur på arbejdspladsen
Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse er snarest muligt. 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettige organisation. 

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til vikarkoordinator Susanne Møller eller afdelingsleder Lars Heimann på telefon 6375 3500. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er fredag den 6. september 2019. Der vil løbende blive indkaldt telefonisk til samtaler. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
06-09-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Lars Hejmann
63753500
Susanne Møller
63753500