Sygeplejerske til Specialplejecenter Lille Glasvej

Vil du være vores nye kollega?

Vi har en ledig stilling som sygeplejerske fra den 1. september 2019. Stillingen er på 32 timer om ugen, og vagterne ligger i dagtimerne i hverdagen.
 
Om os
Vi er et specialplejecenter beliggende centralt i Odense. Alle beboere der visiteres til Lille Glasvej, har en erhvervet hjerneskade, men de kan også have andre problemstillinger indenfor både det somatiske og psykiatriske område.
Vi har 45 selvstændige lejligheder tilknyttet, samt en fællesbygning med opholds- og aktivitetsrum.
Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af social- og sundhedshjælpere/assistenter, ergoterapeuter og pædagoger. Du vil som sygeplejerske på plejecenteret have et tæt samarbejde med de øvrige sygeplejersker i vores forløb.
Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang, og alle medarbejdere har, eller skal have, en neuropædagogisk efteruddannelse.
 
Eksempel på en dag hos os
Du møder ind klokken 8, og starter med at åbne din computer og tjekke nyheder omkring beboerne fra din seneste vagt.
Du styrer selv din kalender, så du ved allerede hvilke faste opgaver, der ligger for dagen. Derudover kommer der altid noget, der skal følges op på med læge eller sygehus.
I løbet af formiddagen tager du de opgaver, du har liggende hos beboerne. Nogle beboere er ude af huset, så det er vigtigt at få planlagt besøgene, så de kan passe i den hverdag den enkelte beboer har.
Samtidig vil du få nogle henvendelser med sundhedsfaglige observationer og spørgsmål fra dine kollegaer, som i løser sammen.
Du spiser frokost sammen med dine kollegaer midt på dagen. Om eftermiddagen er der som regel en masse, der skal følges op på og nogle gange et møde eller noget undervisning, du skal deltage i.

Om jobbet
Eksempler på opgaver:
 • Ansvar for opdatering af helbredstilstande i Én Plan.
 • Oplæring af både vikarer og fast personale i medicinhåndtering.
 • Oplæring af personale ved skift af kassette på duodopapumpe, samt oplæring i PEG sonde.
 • Vejledning og sparring med øvrigt personale.
 • Samarbejde med kommunens specialsygeplejersker indenfor blandt andet sår og palliation.
 • Komplekse medicindoseringer samt dosering af antikoagulerende medicin og morfika.
 • Fungerer som bindeled omkring det sundhedsfaglige på de komplekse forløb.
 • Deltage i teammøder samt monofaglige møder.
 • Deltage i sygeplejeforum med de øvrige sygeplejersker i forløbet.
Uddybende funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

Vi tilbyder
 • En spændende hverdag, med en høj grad af selvtilrettelæggelse.
 • Tværfaglige teams med gode kollegaer, der er videbegærlige og opsøgende.
 • Samarbejde med kollegaer og borgere i udarbejdelse af borgerens forløbsplan.
 • En arbejdsplads, der anvender forskellige faglige indfaldsvinkler, med åbenhed overfor nye ideer.
 • Supervision med ekstern supervisor
 • At være med i en organisation, der er i forandring.
 • En fyldestgørende introduktion
Om dig
Vi forventer at du:
 • Har erfaring fra senhjerneskade området og fra somatikken.
 • Har erfaring med at arbejde med FMK i Care.
 • Har lyst og energi til at arbejde med mennesker med en erhvervet hjerneskadede og synes det er spændende at arbejde med beboernes egne mål.
 • Kan arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret, samt indgå i det tværfaglige samarbejde.
 • Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende.
 • Kan arbejde med mennesker som har særlige udfordringer og respektere deres værdier og livsformer.
 • Kan arbejde i en hverdag som er meget uforudsigelig.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Tanja Nielsen på 2999 8726, og få yderligere oplysninger om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfrist den 25. juli 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 31, 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
25-07-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september eller hurtigst muligt der efter

Kontaktperson

Tanja Nielsen
2999 8726