Virksomhedskonsulenter til akademikerindsatsen

Hos Virksomhed og Arbejdskraft varetages mange forskelligartede indsatser der samlet styrker målet om at reducere ledigheden og sikre kvalificeret match mellem borger og jobåbninger. Du vil indgå i det team der har fokus på akademikerindsatsen, som omfatter målrettede indsatser for at hjælpe dimittender og øvrige ledige akademikere i arbejde.
 
En forudsætning for at komme i betragtning til stillingerne er, at du er interesseret i at arbejde sammen med byens virksomheder som del af vores virksomhedsindsats, samt at du finder det interessant at matche borger og virksomhed bedst muligt.
 
Vi søger kompetente virksomhedskonsulenter til afdelingen Virksomhed & Arbejdskraft i Beskæftigelses- & Socialforvaltningen. Der er tale om faste stillinger på 37 timer ugentligt med tiltrædelse senest den 1. oktober 2019.
 
Om os
Vi er ca. 40 virksomhedskonsulenter. Der samarbejdes om alle facetter af virksomhedskontakt, herunder blandt andet rekruttering, opkvalificering og fastholdelse. En stor succes med investeringsprojektet Academic Partnership, har betydet at vi ønsker at udvide indsatserne i forhold til akademikere, med det formål at nedbringe ledigheden.
 
Om jobbet
Dine nøgleopgaver bliver for eksempel:
 • Telefonisk og opsøgende virksomhedskontakt
 • Udvikling af samarbejdet med SDU og andre uddannelsesinstitutioner
 • Etablering af løntilskudsjob og virksomhedspraktikker og varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse hermed
 • Planlægning og afvikling af målrettede indsatser på akademikerområdet, fx mentorordninger, jobmesser, Virksomhedskampagner, SMV-indsatser, Studiejobs m.m.
 • Rekruttering, herunder bedste match mellem borger og virksomhed
 • Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedsnetværk
Grundpillen i virksomhedskonsulentens arbejde er at bidrage til at alle skal i job eller uddannelse. I denne stilling vil du få mulighed for at påvirke teamets prioriteringer og indsatser.
 
Om dig
Du skal:
 • Trives med telefonisk og opsøgende virksomhedskontakt
 • Du kan begå dig med relationer på alle niveauer
 • Have stærke IT- og administrative kompetencer, herunder datadisciplin.
 • Kunne indgå i et målrettet team, som er resultatorienteret og bidrage til den gode stemning
 • Være målrettet og effektiv samt udvise ejerskab for de indsatser der prioriteres
 • Have kendskab til eller interesse for beskæftigelsespolitik (LAB-loven) og
  arbejdsmarkedsforhold
 • Have gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, også gerne på engelsk.
 • Kunne møde borgeren med respekt og have fokus på dennes vej til en jobåbning.
Der er mange gode indfaldsvinkler til stillingen. Det er ikke en forudsætning, at du er akademisk uddannet. Erfaring og viden om mødet med virksomheder og borger prioriteres højt. Ligeledes er det afgørende at du kan se dig selv som en del af en politisk styret organisation.
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen for virksomhedskonsulenter vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK-overenskomst.
 
Vil du vide mere?
Du kan kontakte afdelingsleder Per Tørslev på 2343 2548 (kun uge 31 og 32) for yderligere information om stillingerne.

Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på www.odense.dk.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist torsdag den 8. august 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 33, 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
08-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Per Tørslev Jensen
2343 2548