Virksomhedskonsulenter til snarlig ansættelse

Hos Virksomhed og Arbejdskraft varetages mange forskelligartede indsatser der samlet styrker målet om at reducere ledigheden og sikre/kvalificere match mellem borger og jobåbninger. Som virksomhedskonsulent vil du indgå i det team der har fokus på bestillingspraktik og CV Boost. Herudover kan jobbet indeholde andre attraktive indsatser, alt efter hvilken baggrund du har.
 
En forudsætning for at komme i betragtning til stillingerne er, at du er interesseret i at arbejde sammen med byens virksomheder som del af vores virksomhedsindsats, samt at du finder det interessant at matche borger og virksomhed bedst muligt.
 
Vi søger kompetente virksomhedskonsulenter til afdelingen Virksomhed & Arbejdskraft i Beskæftigelses- & Socialforvaltningen. Der er tale om faste stillinger på 37 timer ugentligt med tiltrædelse senest den 1. oktober 2019.

Om os 
Vi er ca. 40 virksomhedskonsulenter. Der samarbejdes om alle facetter af virksomhedskontakt, herunder blandt andet rekruttering, opkvalificering og fastholdelse. Endvidere samarbejder virksomhedskonsulenterne på tværs af forvaltningen med jobrådgivere, jobkonsulenter og mentorer omkring opkvalificering af ledige borgere til forskellige projekter, ligesom vi også finder praktikpladser til borgere, der er nået ind i Ret- & Pligtforløb.
 
Om jobbet
Dine nøgleopgaver bliver:
 • Telefonisk opsøgende virksomhedskontakt
 • At finde praktikker til borgere, som er jobklar og nået til ”ret & pligt”
 • Etablering af løntilskudsjob og virksomhedspraktikker og varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse hermed
 • Vejledning i optimering af Jobnet CV, via møder med borgere
 • Vejledning vedrørende virksomhedernes forpligtelser og ansvar i forbindelse med for eksempel blanketgange, refusionsregler og merbeskæftigelseskravet, etc.
 • Telefonisk screening og vejledning af borgere i forbindelse med virksomhedspraktikforløb
 • Administrative opgaver, herunder journalføring, registreringer mm.
 • Ad hoc indsatser i samarbejde med dygtige kollegaer
Grundpillen i virksomhedskonsulentens arbejde er at bidrage til at alle skal i job eller uddannelse. Du vil indgå i den administrative drift og yde behovsafstemt service til virksomhederne og konkret udføre eller understøtte de administrative procedurer, der er i forbindelse med etablering af praktikker, løntilskudsansættelse, etc. Du varetager også borgerbetjening, både telefonisk og ved fremmøde. Du skal således kunne optræde både virksomheds- og borgerrettet, hvor den fornemmeste opgave er at hjælpe borgeren i beskæftigelse og etablere det bedste match for virksomheden. Det er afgørende at du kan se dig selv som en del af en politisk styret organisation.
 
Om dig 
Du skal:
 • Trives med telefonisk opsøgende virksomhedskontakt
 • Have stærke IT- og administrative kompetencer, herunder datadisciplin.
 • Kunne indgå i et målrettet team, som er resultatorienteret og bidrage til den gode stemning
 • Være målrettet og effektiv, men også kunne samarbejde
 • Have kendskab til eller interesse for beskæftigelsespolitik (LAB-loven) og
  arbejdsmarkedsforhold
 • Have gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, også gerne på engelsk.
 • Kunne møde borgeren med respekt og have fokus på dennes vej til en jobåbning.
Der er mange gode indfaldsvinkler til stillingen. Det er en fordel at have branchekendskab til for eksempel Industri, Lager & transport, Service & Detail, Byg, Sundhed & Offentlig eller IT-området.
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.
 
Vil du vide mere?
Du kan kontakte afdelingsleder Helle Greve 2421 0050 eller Per Tørslev på 2343 2548 (kun uge 32) for yderligere information om stillingerne.

Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på www.odense.dk.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen for virksomhedskonsulenter
vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK-overenskomst.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist er fredag den 9. august 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 34, 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
09-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Per Tørslev Jensen
2343 2548
Helle Greve
2421 0050