Jobkonsulenter til borgere i Jobafklaringsforløb

Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi har fokus på at hjælpe sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet? En afdeling hvor vi arbejder målrettet på at hjælpe vore borgere til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? Er du en lyttende og professionel jobkonsulent med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge en af vore stillinger som jobkonsulent til borgere i Jobafklaringsforløb i Virksomhed.
 
Om os
I Virksomhed, som er en del Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vore aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, nemlig at få flere i uddannelse og job. Vi ved, at en effektiv beskæftigelsesindsats er betinget af, at alle aktiviteter er virksomhedsrettede og at virksomhederne og de ledige matches med begges behov for øje.
 
Jobkonsulenterne – Jobafklaring har base på Tolderlundsvej 2, 7. sal og deler storrum med kolleger, som også arbejder virksomhedsrettet. På tværs af målgrupper har vi således fokus på at skabe et fælles fagligt miljø, hvor der udveksles viden, erfaringer og netværk.
 
Om jobbet 
Som jobkonsulent skal du være udekørende. Du skal være opsøgende overfor det lokale erhvervsliv og hele tiden have øje for et godt match for både borger og virksomhed.

Med udgangspunkt i den sygemeldte understøtter vi processen hen mod job eller uddannelse med selvforsørgelse som mål. Du medvirker til at afklare, opkvalificere og vejlede borgeren sammen med andre fagprofessionelle. Dette gøres i samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv, da vi tror på at den virksomhedsrettede indsats er den korteste vej til selvforsørgelse.
 
Som jobkonsulent hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet eller rette forsørgelse. Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Beskæftigelsesindsatsloven, hvorfor et godt kendskab til denne kan være en fordel. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs med blandt andet jobrådgivere på myndighedsområdet.

Om dig
Vi forventer:
 •  At du både er teamplayer og selvstændig konsulent.
 • Du forstår vigtigheden af at kunne arbejde og samarbejde på tværs af virksomhedsområdet og resten af forvaltningen.
 • Er administrativ stærk og kan dokumentere dine resultater.
 • Har mod og evne til at samarbejde med vores lokale og regionale erhvervsliv.
 • Vi forventer endvidere at du er serviceminded overfor såvel interne som eksterne samarbejdspartnere, herunder vores relationer i virksomhederne såvel de offentlige som de private arbejdsgivere.
Egenskaber
Du skal kunne genkende dig selv i følgende personlige og faglige kompetencer:
 • Kendskab til det lokale arbejdsmarked og høj grad af motivation for at være opsøgende på virksomhederne.
 • Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen.
 • Erfaring med målrettede borgersamtaler.
 • Gode IT-kompetencer.
 • Forståelse og empati for målgruppen – at du kan agere professionelt i relationer.
 • Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger i storrum.
 • Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed.
 •  Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt.
 • Trives i kontinuerlige forandringer, hvor vi hele tiden bestræber os på at yde den indsats, som har mest mulig effekt.
Vi tilbyder
Et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.
  
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.
Stillingerne som jobkonsulenter er til besættelse 1. september eller snarest derefter.
 
Vil du vide mere?
Du kan kontakte afdelingsleder Mette Nicolaisen på 2132 7238 eller jobkonsulent Gergana Vassilev på 2014 6717 eller Morten Riis Baden på 2325 5453 for yderligere information om stillingerne.

Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på www.odense.dk, hvor du også kan se Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist den 21. juli 2019. Samtaler forventes afholdt den 30. juli, 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
21-07-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september 2019

Kontaktperson

Mette Nicolaisen
2132 7238