2 pædagoger eller ergoterapeuter til Tornhuset Hus 2

Har du ben i næsen og ønsker arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme i arbejdet med voksne med autisme og udviklingshæmning, så er det lige dig vi mangler

Om os
 
Tornhuset Hus 2, Brunsegårdsvej 53 i Tommerup søger 2 nye kollegaer i faste stillinger. Du skal være uddannet pædagog eller ergoterapeut.
Begge stillinger er på 30 timer ugentlig.
Ansættelse fra den 1. september 2019 eller snarest muligt derefter.
Der er skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.
 
Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud beliggende i Odense og Tommerup.
Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal, LA2 og KRAP. På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv.
 
Alle borgerne har handicappet autisme som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk problemstilling. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.
 
Der bor 7 borgere i Hus 2.
I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv.
 
 Tornhuset tilbyder:
 • Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø
 • Hele organisationen skal implementere KRAP og LA2 i 2019-2020
 • Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv
 • Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling
 • Uddelegering af div. ansvars- og udviklingsopgaver
 • Engagerede kollegaer
 • Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får viden om handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch og Low Arousal.
 • Teammøder/personalemøder hver 14. dag
 • Faglig supervision
 • Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend
 • Tæt samarbejde med beskæftigelsesdelen, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere
 Vi forventer til gengæld, at du: 
 • Er uddannet pædagog eller ergoterapeut
 • Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer
 • Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet
 • Har kvalifikationer i håndtering af IT-systemer
 • Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt
 • Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende
 • En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet
 • Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde
 • Er sikker i faglig dokumentation
 • Er i besiddelse af kørekort
Ansøgere med en neuropædagoisk uddannelse samt erfaring og kendskab fra autismeområdet vil blive foretrukket

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Mie Kristensen på 2949 3872 eller på mail: amkr@odense.dk  (Træffes ikke fra d. 20. juli – 11. august, begge dage incl.)

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 12. august 2019 og vi forventer og holde samtaler den 16. august 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
12-08-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2019 eller snarest derefter

Kontaktperson

Ane Marie Kristensen
29493872