Teamleder for Skolepsykologerne i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse

Kan du lede en stærk faggruppe i hjertet af PPR i landets tredjestørste by?
Er du optaget af at skabe sammenhæng på børne – og ungeområdet?
Ser du tidlig indsats som en ledestjerne i forhold til at skabe forandring for børn, unge og familier?

Så er du måske vores nye teamleder for skolepsykologerne med jobstart d. 1. oktober 2019.

Skolepsykologerne er forankret i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. En tværfaglig enhed i Børn- og Ungeforvaltningens Sundhed og Forebyggelsesafdeling med tilbud til gravide, børn, unge og familier på almenområdet.
Børn- og Ungeforvaltningens vision er, at flere børn og unge oplever et sammenhængende børne- og ungeliv med mere sundhed, læring og deltagelse. Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse har en central opgave ind i Børn og Ungeforvaltningens strategiske fokusområde tidlig indsats og er en medvirkende faktor til at skabe lige muligheder i livet for alle børn og unge. Læs mere om Odense Kommunes strategi for tidlig indsats Her

Udover skolepsykologer består Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse af familiebehandlere, sundhedsplejersker, tale-sprogkonsulenter, hørekonsulenter, stemme-/stammekonsulenter, ekstra sprogstøtter, professionsbachelorer i sundhed og ernæring, ergo- og fysioterapeuter, småbørnspsykologer samt en administration.

Om jobbet
Du bliver ansvarlig for personaleledelsen af 25 skolepsykologer, den strategiske drift og udvikling for skolepsykologerne ind i sporene for strategien for tidlig indsats på det almene PPR-område. En strategi som bl.a. har stort fokus på fravær og fremmøde blandt skolebørn, inkluderende læringsmiljøer og gode overgange mellem både dagtilbud til skole og skole til ungdomsuddannelse.

Som teamleder for skolepsykologerne bidrager du ind i den tværfaglige dagsorden, i tæt og koordineret samarbejde med de øvrige 7 teamledere i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse. Du medvirker til at sikre den tværfaglige indsats i lokalområderne på tværs af byen, herunder samarbejde med de lokale skoleledere. Som teamleder har du en særlig opgave i forhold til at lede, skabe og understøtte meningsfulde og værdiskabende arbejdsfællesskaber mellem skolepsykologerne og de øvrige faggrupper i afdelingen. Der et tæt samarbejde med ledelsen i Skoleafdelingen/SKA og ledelsen af Specialpædagogisk Rådgivning/SPPR som yder rådgivning og vejledning til specialbørnehaver, specialskoler og øvrige specialpædagogiske skoletilbud.
Du refererer til øverste leder i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse.

Om dig
Du evner at lede en faglig stærk medarbejdergruppe, som værdsætter tydelige rammer og retning samt fokus på trivsel. Du har erfaring med ledelse ind i det brede pædagogiske og psykologlogiske felt i forhold til børn og unge eller fra anden relevant kontekst. Eller du har lyst og mod til at udvikle dig til leder og har en stor erfaring med fagfeltet enten direkte eller indirekte. 

Du skal være optaget af at få tingene til at virke i praksis og finde implementeringsopgaven lige så relevant som udviklingsopgaven. Du skal være motiveret af at bedrive ledelse i spændet mellem strategi og drift. Du har en psykologfaglig baggrund eller anden relevant baggrund med flere års erfaring. Gerne erfaring med driftsledelse og/eller erfaring med at koordinere og lede processer i praksis.

Du har ambitioner for skolepsykologerne i det almene felt, som du sætter i spil med faggruppen, nøglepersoner og ledelsesteam. Du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation og navigerer sikkert i den økonomiske virkelighed kombineret med krav til kvalitet, effekt og faglig udvikling.

Du har lyst til at indgå som en aktiv medspiller i et ledelsesteam på tværs af Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, som vægter trivsel og høj faglighed højt såvel i det monofaglige som i det tværfaglige i organisationen.

Du er i stand til at arbejde systematisk og struktureret med henblik på at opnå de fastsatte mål, herunder kan du navigere og prioritere i en travl hverdag med mange dagsordener og aktører. Endvidere har du blik for de administrative ledelsesmæssige opgaver, der følger med opgavesættet.

Du kan begå dig blandt både medarbejdere og ledere og er i stand til at skabe følgeskab omkring dig.

Du indgår i relevant efter- og videreuddannelse i forhold til stillingen.

Kan du se dig selv som teamleder i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse ud fra de beskrevne opgaver og genkende dig selv i profilen, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er på 37 t/u og ønskes besat den 1. oktober 2019.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til Tværfaglig Sundheds- og Forebyggelsesleder Trine Bülow Vadum på 2147 0283 eller tbs@odense.dk (i ugerne 28,29,30,31 send en SMS og du vil blive ringet op).
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Det praktiske
Ansøgningsfrist 14. august. Bemærk vi indkalder med kort varsel. Ansættelsessamtaler forventer vi at afholde 1. samtalerunde tirsdag den 20. august 2019 og 2. samtalerunde  mandag den 26. august 2019. 
Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil i dagene efter 1. samtale, besvare en caseopgave samt præsentere referencer.

 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
14-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1.oktober 2019

Kontaktperson

Trine Vadum
2147 0283