Psykolog til Børnehus Syd i Esbjerg - barselsvikariat


Da en af vores faste psykologer er på barsel, søger vi fra den 1. oktober 2019 en psykolog til et barselsvikariat.

Så vil du være med på holdet og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

Om Børnehus Syd
Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn mellem 0 og 18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.

Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.

Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering og konsulentbistand. Børnehus Syd har en afdeling i Odense, Esbjerg og Aabenraa. Det er til vores hus i Esbjerg, vi søger en barselsvikar. Stillingen er på 35-37 timer om ugen.

Om stillingen
Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet. Du har flair for både drifts- og udviklingsopgaver, ligesom du har lyst til at tage ansvar for det tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.

Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært:
 • via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere
 • at overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner
 • at gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner
 • at bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veludviklet samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse
Endvidere er dine opgaver i et vist omfang:
 • sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • at yde rådgivning og vejledning i sager om overgreb til kommunernes myndighedsrådgivere samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere
 • formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner
Vi kan tilbyde dig
 • et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt, hvor vi vægter høj kvalitet i opgaveløsningen
 • en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling
 • mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet
 • opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision
 • påbegyndelse af autorisation, såfremt du ikke er autoriseret
 • en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams – socialrådgivere og psykologer – hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt
 • at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres
 • at blive en del af et tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen
 • en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet
Om dig
Vi forventer af dig, at du:
 • er uddannet psykolog og har erfaring med at anvende psykologisk teori og metoder - helst indenfor overgrebsområdet, men ellers med interesse for at lære at anvende dem her
 • har viden om og praksiserfaring fra området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse
 • er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere
 • har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent
 • fungerer godt i feltet mellem stabilitet og udvikling og derved bidrager til begge
 • formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk
 • er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag
 • bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil
 • har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, samt finder det interessant at formidle sig skriftligt
Læs mere om Børnehus Syd her.

Endvidere henvises der til Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehus

Løn- og ansættesesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DP.

Vil du vide mere?
Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod, mail dkka@odense.dk, telefon 29104553 i ugerne 28-29-33, faglig teamleder Lane Lund, mail lalun@odense.dk, telefon 30694497 i ugerne 31-32-33, faglig koordinator Tina Andersen, mail tinka@odense.dk, telefon 30913657 i ugerne 28-32-33, psykolog Thoms Iversen, mail thiv@odense.dk, telefon 30694504 i ugerne 30-32-33. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 18. august 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. august 2019 i Esbjerg.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
18-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Ditte Askerod / Lane Lund
29104553 / 30694497
Tina Andersen / Thomas Iversen
30913657 / 30694504