Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Lærkereden

Brænder du for at skabe høj kvalitet og understøtte pædagogiske processer? Er du innovativ, visionær, energifuld, fagligt dygtig og ambitiøs på børnenes vegne? Og ønsker du at være en vigtig del af et ledelsesteam, hvor vi arbejder proaktivt med de dagsordener, der er på daginstitutionsområdet i Odense Kommune. Så er du den leder vi søger.

Børneinstitution Tarup-Pårup søger en daglig pædagogisk leder til Børnehuset Lærkereden pr. 1. oktober 2019.

Om os
Børneinstitution Tarup-Pårup består af 7 børnehuse, hvor Lærkereden er en vigtig del af dette fællesskab.

Vores vision i Tarup-Pårup er at være én intuition, således at vi kan være en dynamisk organisation som kan matche krav og forventninger med fokus på højeste faglighed. Ambitionen er at opnå høj kvalitet via højeste faglighed.

Om Lærkereden
Lærkereden er et børnehus med 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Herudover er Lærkereden et af Odense Kommunes 10 ressource huse, hvilket betyder at de har 4 visiterede børn med særlige behov. Børnene er en del af det samlede hus, og det giver en særlig pædagogisk opgave for medarbejderne, og dermed også en særlig vigtig ledelsesopgave. Ledelsesopgaven består i, at sikre, at de visiterede børn også i fremtiden inkluderes i de børnefælleskaber der er i Lærkereden. Endvidere fordre ledelsesopgaven, at dine samarbejdsevner er veludviklede da du skal kunne samarbejde på alle niveauer med fokus på, at få løst opgaven med barnet i fokus.

Om dig
Vi forventer, at du som leder
 • Har en bred ledelseserfaring indenfor området, og kan veksle mellem det formelle og uformelle ledelsesrum. Du ved, hvornår du træder ind i det ene eller det andet
 • Har en lederuddannelse, og besidder en didaktisk ledelsesfaglighed, så du har viden og kompetence som kan skabe optimale lærings- og udviklingsbetingelser for børnene via medarbejdernes fagligheder og kompetencer
 • Kan og vil lede opad, således at du bidrager til at kvalificere institutionslederens beslutninger, og dermed udviklingen af organisationen
 • Forstår betydningen af, at du ikke kun har ledelsesretten men også ledelsespligten
 • Er ledelsesfaglig robust, hvilket betyder følgende:
  • Du har en kommunikativ faglighed så du kan være i en professionel dialog med medarbejdere, teamkollegaer, forældrene og tværfaglige samarbejdspartnere og egen leder.
  • Du har indsigt i, og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidensbaseret viden i daglig praksis, og holder dig opdateret i den nyeste viden. Du skal fremstå som det faglige fyrtårn, i forhold til dine medarbejdere.
  • Du holder dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan, og skal løses.
 • Ved at du er kulturbærer, og dermed har et stort ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital. Du skal turde gå i dialog – også om det, der er svært
 • Skal både kunne lede på det operationelle og strategiske niveau. Hvilket betyder, at du skal kunne omsætte og forstå gældende strategier og politikker, således at det bliver til handling i børnehuset
 • Kan facilitere god personaleledelse og høj social kapital i børnehuset
 • Kan implementere og videreudvikle Børneinstitution Tarup-Pårups vision, værdi og kultur
 • Er understøttende i forhold til en kultur, hvor der er en høj grad af forældreinvolvering og forældresamarbejde.
Ledelsesteamet
Vi er en institution som har fokus på kerneopgaven, høj kvalitet via højeste faglighed, godt holdspil og god ledelse. Vi kan tilbyde dig et ledelsesteam med fagligt dygtige og kompetente lederkollegaer, hvor der er rig mulighed for at hente ledelsesmæssig sparring og for faglig og personlig udvikling.

Fra 1. august og året ud har ledelsesteamet besluttet at gennemføre en udviklingsproces, og derfor har vi opløst ledelsesteamet i dets nuværende form. Formålet er at blive endnu tydeligere på vores fælles ledelsesgrundlag og fortælling til gavn for hele institutionen.

Den 1. januar 2020 genetableres teamet med udgangspunkt i den evalueringsmodel, som vi arbejder med i perioden, og du vil få en ligeværdig stemme ind i genetableringen. Du bliver en vigtig aktør i udviklingen af det fremtidige ledelsesteam i Tarup-Pårup.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutionsleder Mette Rose Vejersø på 3052 8403 og du kan læse meget mere om institutionen her.

På grund af sommerferien, så træffes institutionsleder Mette Rose Vejersø først fra den 29. juli 2019.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er søndag den 11. august 2019.

Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde mandag den 19. august 2019, og 2. samtalerunde mandag den 26. august 2019. Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i dagene mellem 1. og 2. samtale. Der kan også indgå case i samtaleprocessen.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
11-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Mette Rose Vejersø
3052 8403