Sundhedsplejersker til Sundhedsplejen

Sundhedsplejen søger to sundhedsplejersker fra 1. oktober 2019 til henholdsvis en fast stilling på 37 timer ugentlig samt et vikariat på 32 timer ugentlig i perioden 1. oktober 2019 til 29. februar 2020. 

Sundhedsplejen i Odense Kommune satser på tidlig indsats, hvorfor der nu tilbydes graviditetsbesøg til alle familier med tilbud om screening for fødselsdepression af begge forældre.

Sundhedsplejen har i foråret 2019 implementeret screeningsmetoden ADBB. På baggrund af Odense Kommunes ”Den sidste Vollsmoseplan”, hvor der er fokus på at støtte ekstra op om familierne i Vollsmose, iværksættes der flere sundhedsplejerskekontakter og der etableres et tættere tværfagligt samarbejde.

Om os
Sundhedsplejerskerne i Odense Kommune arbejder i kombinerede stillinger.

Sundhedsplejen i Odense Kommune er opdelt i tre områder i Sundhedshusene Syd, Vest og Nord, hvor sundhedsplejerskerne har kontorfaciliter og konsultationer. Jordemødre, der betjener områderne afholder også deres konsultationer i sundhedshusene.

Du vil blive en del af en tværfaglig sundhed- og forebyggelsesenhed, bestående af sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, psykologer, tale- /sprogkonsulenter, ergo-/fysioterapeuter, familiebehandlere, ernæringsbachelorer samt eksterne samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om sundhedsplejen på Odense Kommunes hjemmeside.

Om dig
 • Er uddannet sundhedsplejerske og fagligt engageret
 • Forstår at arbejde selvstændigt som selvtilrettelægger og samtidig være teamplayer
 • Kan arbejde tværfagligt
 • Er fleksibel, åben og positiv
 • Er udviklings- og omstillingsparat
 • Har lyst og evne til at facilitere mødegange i vort fødsels- og forældreforberedende forløb ”Sund Start Sammen”
 • Kan arbejde i alle familietyper og i alle områder af byen
 • Er organisatorisk engageret – kan se sundhedsplejen og sig selv som en del af organisationen / Odense Kommune i et sammenhængende perspektiv til gavn for børn og familier
Vi kan tilbyde
 • En arbejdsplads i udvikling og forandring
 • Et selvstændigt job med mange udfordringer og et stort ansvar
 • Engagerede kollegaer, der samarbejder i teams
 • Sundhedsplejerskerne i de tre områder arbejder sammen i forskellige gruppeaktiviteter på byplan
 • Faglig sparring og supervision
 • En arbejdsplads, hvor det tværfaglige samarbejde vægtes højt
Lyder ovenstående som noget for dig, og ønsker du at blive en del af et stort kollegafælleskab, så ser vi gerne en ansøgning fra dig.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Sundhedshus Nord, Vollsmose Allé 14 E, 1. sal, 5240 Odense NØ ved teamleder Lissi Skodborg Jørgensen på 40455658, likj@odense.dk.
Har ferie i perioden fra den 8. juli 2019 til og med den 2. august 2019 men kan kontaktes på tlf. fredag den 19. juli 2019 og mandag den 22. juli 2019.

Sundhedshus Syd, Olfert Fischers Vej 15, 5220 Odense SØ ved teamleder Lotte Opstrup Christensen på 23657270, loch@odense.dk
Har ferie i perioden fra den 8. juli 2019 til og med den 2. august 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er torsdag, den 15. august 2019. Der afholdes ansættelsessamtaler fredag, den 23. august 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
15-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Ved Deltid: Vælg fravigelse fra fuldtidspolitikken
Ikke relevant, da stillingen er fuldtid
Varighed
Fast, Vikariat
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Lissi Skodborg Jørgensen
40455658
Lotte Opstrup Christensen
23657270