Beredskabsinspektører til Myndighedsafdelingen ved Beredskab Fyn

Myndighedsafdelingen ved Beredskab Fyn søger 2 Beredskabsinspektører med tiltrædelse 1. oktober 2019.
 
Du kommer til at indgå i et team sammen med 10 dygtige kollegaer i en hverdag med mange spændende beredskabsfaglige opgaver, hvor vi er i en konstant udvikling for at tilpasse os hverdagen og den forestående tid i henhold til certificeringsordningen.
 
Om os
Myndighedsafdelingen er en del af Beredskab Fyn, som er et offentligt §60-selskab, der ejes af 9 fynske kommuner:
Assens, Nordfyn, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Kerteminde, Nyborg og Odense.
 
Den politisk vedtagne vision er ”et samarbejde, der giver et fælles fynsk serviceniveau med afsæt i kommunernes forskellige risikoprofiler og med et effektivt og borgernært beredskab.”

Visionen udleves gennem strategien, som blandt andet bygger på den nye fælles risikobaserede dimensionering, der beskriver de overordnede rammer for det operative og forebyggende beredskab.
 
Om jobbet
Som medarbejder vil dine arbejdsopgaver bestå i:
 • Gennemførelse af brandsyn i Beredskab Fyns 9 samarbejdskommuner.
 • Deltagelse i forebyggende arbejde med undervisning og opgaver inden for taktisk forebyggelse og uddannelsesområdet.
 • Sagsbehandling af myndighedsopgaver efter gældende lovgivning. Herunder beredskabsloven og fyrværkerilovgivningen.
 • Rådgivning af Beredskab Fyns 9 samarbejdskommuner.
Om dig
Du skal have følgende faglige kvalifikationer:
 • Beredskabsstyrelsens kurser, der giver kompetence til at varetage brandteknisk byggesagsbehandling med særlig fokus på brandsyn (BGU og BVU). I det tilfælde, hvor en ansøger ikke har gennemgået Beredskabsstyrelsens kurser, må det forudsættes, at BGU og BVU er bestået inden for 1 år.
 • Er uddannet holdleder og gerne indsatsleder.
 • Gerne uddannet bygningskonstruktør eller ingeniør i henhold til mulighed for certificering til brandklasse 2.
 • Erfaring fra lignende stillinger eller andet relevant erfaring.
Personlige kvalifikationer:
 • Du er serviceorienteret og kan indgå i et team.
 • Du skal være troværdig og have en tillidsvækkende tilgang ved kontakt med samarbejdspartnere og borgere.
 • Du har gode kommunikationsevner og gennemslagskraft.
 • Du befinder dig godt ved at stå foran en forsamling og undervise.
 • Du ser værdien i at bidrage aktivt til at præge og udvikle myndighedsafdelingen.
 • Du har overblik og evne til at prioritere en stor mængde opgaver.
 • Du er uformel og har en dialogbaseret tilgang både i det daglige til kollegaerne og til løsning af opgaverne.
 • Du befinder dig godt ved at arbejde selvstændig med sparring fra kollegaerne.
 • Du skal kunne opnå en sikkerhedsgodkendelse til niveau ”hemmelig” ved ansættelsen og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.
Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønning som titel af henholdsvis Beredskabsmester eller Beredskabsinspektør, afhængig af faglige kvalifikationer, sker efter principperne om Ny Løn i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstid på gennemsnitlig 37 timer ugentligt.
 
Vil du vide mere?
Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte myndighedsleder Kenny D. Christensen på 6138 4460 eller kedc@beredskabfyn.dk.  
 
Det praktiske 
Din ansøgning vedlagt relevant dokumentation herunder referencer skal være os i hænde senest søndag den 18. august 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag den 26. august 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Teknik, Miljø og Brandvæsen
Ansøgningsfrist
18-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2019

Kontaktperson

Kenny Damshøj Christensen
6138 4460