Skarp og erfaren økonomisk konsulent til Borgmesterforvaltningen

I Budget og Finans i Borgmesterforvaltningen søger vi en økonomisk konsulent, som kan bidrage til at understøtte den overordnede økonomiske styring i Odense Kommune.

Som kandidat vil det være en fordel, hvis du har erfaring fra offentlig økonomistyring med i rygsækken, samt du kan bidrage med kompetencer inden for flere af følgende arbejdsområder:
  • Udvikling af kommunens overordnede økonomistyring
  • Analyse og udvikling af den overordnede økonomistyring på beskæftigelsesområdet
  • Demografiudvikling og -prognoser
  • Analyser på de kommunale velfærdsområder
  • Sagsskrivning til politisk behandling
  • Udfærdige økonomiske beslutningsoplæg
Som kollega i Budget og Finans vil du skulle varetage kommunens interesser udadtil, f.eks. i netværksgrupper med de andre store kommuner eller i KL-sammenhænge. Internt i Odense Kommune vil du komme til at arbejde på tværs af forvaltningerne, ligesom du vil skulle deltage i projekter og være sparringspartner i opgaveløsninger.
 
Det bliver en del af din jobfunktion at bidrage til arbejdet med budgetlægning og budgetopfølgningen for hele Odense Kommune. Du skal være med til at omsætte den nationale dagsordens konsekvenser for Odense ved f.eks. at stille skarpt på, hvad den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen betyder for kommunen. Du kommer til at skrive sager til Økonomiudvalget og Byrådet og lave oplæg til fremlæggelse. Du bliver også en del af et team, der har løbende sparring med de enkelte forvaltninger, f.eks. ved at følge fagområdet gennem de politiske sager.
 
Om os
Budget og Finans’ kerneopgave er at sikre en helhedsorienteret og fremtidssikret økonomisk ramme for Odense Kommune. Dette arbejder vi med igennem udviklingen af den overordnede økonomistyring i kommunen samtidig med, at vi servicerer det politiske niveau med økonomiske analyser og koordinerer den økonomiske styring i forhold til de øvrige økonomifunktioner i kommunen.
 
Som økonomisk konsulent i Odense Kommune kommer du til at arbejde i en politisk styret organisation, der prioriterer høj faglighed, og hvor du får bragt dine analytiske evner i spil. Du kommer tæt på beslutningerne og får i høj grad indsigt i det økonomiske maskinrum i Danmarks tredjestørste by. Budget & Finans er en afdeling under Økonomi & Effekt i Borgmesterforvaltningen, som har til hovedopgave at sikre, at Byrådet, Økonomiudvalget og organisationen har overblik over økonomien og samtidig har de politiske og strategiske analyser til rådighed, der er nødvendige for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.
 
Vi værdsætter et godt og konstruktivt samarbejde, en uformel omgangstone, gensidig sparring og bidrag til en fælles, fleksibel opgaveløsning, når tingene til tider går hurtigt og leverancer skal leveres inden for korte deadlines.

Om dig
Du har en kandidatbaggrund som fx cand.oecon., cand.polit., cand.scient.pol. eller tilsvarende.
 
Du arbejder professionelt og målrettet – både alene og i teams. Du er god til at samskabe og arbejde løsningsorienteret, og du er god til at lede og prioritere dine opgaver. Du har et højt fagligt niveau, hvorfor du ikke er bange for at udfordre samarbejdspartnere fagligt.
 
Du kommer med både teoretisk og praktisk erfaring omkring offentlig økonomistyring og meget gerne konkret kommunal erfaring, ligesom det er en klar fordel, hvis du har kendskab til beskæftigelsesområdet. Dertil har du kendskab til arbejdet med økonomiske (styrings)modeller, og endelig vil det være en fordel, at du er god til at skrive økonomifagligt, så det giver mening for både politikere og borgere.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der er desuden gode muligheder for kurser og efteruddannelse.

Stillingen ønskes besat snarest. 
 
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte budgetchef Poul Aggerholm på 51777293.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er mandag, den 19. august 2019. Vi forventer at holde samtaler den 22. og 23. august 2019.

Eksamensbevis med karakterer skal sammen med dit CV vedhæftes din ansøgning. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
19-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest

Kontaktperson

Poul Aggerholm
51777293