Barselsvikariat til Dalumskolen

Vi søger en lærer til barselsvikariat på fuldtid pr. 1. september 2019 eller snarest muligt. Vikariatet er af ca. 4 måneders varighed. Timerne til denne stilling vil være delt mellem vores to yngste specialklasser. Der er ikke et krav om specifikke linjefag.

Om os
Dalumskolen er en velfungerende skole, der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre og ansatte. På Dalumskolen lægger vi vægt på, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan og samtidig er i god trivsel gennem hele deres skoleforløb.

Dalumskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde og forventer, at alle deltager aktivt i det. Personalet lægger vægt på medindflydelse og er konstruktivt kritiske.

Skolen har 80 ansatte: 52 lærere, 2 børnehaveklaseledere, 19 skolepædagoger/pædagogmedhjælpere, et servicemindet og velfungerende sekretariat med 2 sekretærer samt 2 tekniske servicemedarbejdere.

Dalumskolen har pt. 576 elever fordelt på
 • Almenklasser fra 0.-9. klasse
 • En specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
 • Funktionsklasser for elever med ADHD symptomer
 • En modtageklasse
 • 160 børn i SFO
 • 40 børn i Forårs-SFO
Dalumskolens skoledistrikt afspejler samfundets diversitet og har en engageret forældrekreds, der er fokuseret på deres børns udvikling og læring. Vores skolebestyrelse bakker aktivt og konstruktivt op om skolens arbejde.

Vi er en skole, der tilvælges af lokalområdets forældregruppe. Dalum er et udpræget lokalsamfund, hvor der er et tæt samarbejde med de lokale foreninger, hvilket skolen også er en del af. Dalum er et område i udvikling, som vi forventer vil give os en øget tilgang af elever i de kommende år.

Dalumskolen er kendetegnet ved at de fleste lærere på skolen har et ben i både vores special- og almenafdeling. Begge stillinger vil primært være tilknyttet vores særlige tilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Om dig
Vi søger en lærer med interesse i og erfaring med specialområdet.
 
Udover linjefagene søger vi en lærer der:
 • Skaber trygge og varierede læringsmiljøer med spændende undervisning, hvor eleverne udvikler sig fagligt og socialt
 • Evner at være en tydelig klasserumsleder og skaber tydelige rammer om elevernes læring
 • Har fokus på samarbejdet med kollegaerne om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse
 • Motiverer eleverne, rummer deres forskelligheder og ser dem som en styrke
 • Kan lide udfordringer og gerne vil arbejde udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde
Vi tilbyder
 • Et job med mange pædagogiske udfordringer i hverdagen
 • En institution med mange samarbejdspartnere
 • En personalegruppe, der er åben og fleksibel og som vægter arbejdsmiljøet højt
 • En masse dejlige elever og forældre
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Mahler på 5136 8825 eller afdelingsleder Mette J. Madsen på 6155 5144. Træffes ikke i uge 28, 29 og 30. 

Det praktiske
Ansøgningsfristen er fredag den 9. august 2019. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 13. august 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
09-08-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. september 2019

Kontaktperson

Thomas Maler
51368825
Mette Madsen
6155 5144