Socialfaglig medarbejder til Bækholmen

Bækholmen søger en kollega med uddannelse som pædagog, ergoterapeut, pædagogisk assistent eller lignende uddannelses baggrund til en fast stilling på 30 timer ugentligt.

Bækholmen er et af Odense Kommunes midlertidige bo-og rehabiliteringstilbud for 9 voksne borgere med medfødt hjerneskade mellem 18 og 30 år.

Om os og jobbet
På Bækholmen arbejdes der ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i borgeren. Alle borger har varigt nedsat psykisk funktionsevne. De har alle varierede og individuelle behov for omsorg og praktisk støtte til dagligdagens personlige gøremål. Vi understøtter og guider borgerne til et selvstændigt voksenliv, med fokus på at udvikle borgerens selvstændighed og fastholde borgerne i deres sociale netværk i familien og blandt ligestillede. De unge flytter typisk ind direkte fra forældrene og er i gang med en identitetsudvikling og løsrivelsesproces.

De fleste ting foregår omkring den enkelte borgers individuelle udviklingsmål, indsatser og ønsker.

Der tilbydes socialpædagogisk støtte i form af økonomiforståelse, øve transport til uddannelse og beskæftigelse, støtte til praktiske opgaver i hjemmet, støtte til personlig pleje, støtte til medicinhåndtering, lægebesøg, indkøb og kost.

Alle borger har dagtilbud eller skoletilbud i dagtimerne. Borgeren i dagtilbud har en ugentlig fridag. Borgerne deltager alle i de praktiske opgaver, så meget de formår og efter individuelle mål.

Målsætningen på Bækholmen er, at beboerne, via den rehabiliterende tilgang skal opnå/styrke deres kompetencer, så de på sigt kan flytte ud i boliger, som understøtter deres behov. Derfor er det de daglige gøremål der er i fokus.

Borgerne skal lære at mestre så meget som muligt, så de i løbet af 1 - 3 år kan flytte i passende tilbud, som svarer til deres kognitive niveau og evner.

Vi tilbyder
 • En unik chance for at være med til at videreudvikle en kultur i et aktivt miljø i spændende rammer, blandt andet via den rehabiliterende tilgang, samt at udvikle den unges muligheder for at mestre eget liv.
 • En engageret personalegruppe, bestående af pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 1 ergoterapeut og en social og sundhedsassistent, som er med til at sætte deres faglige præg. Vi har således medarbejdere, som ud over deres faglige baggrund, løbende opbygger en særlig viden i forhold til eksempelvis seksualvejledning, neuropædagogik, sanseintegration, pædagogisk massage, MI, velfærdsteknologi og tegn til tale.
 • Et uhøjtideligt miljø, hvor der er plads til at prøve noget nyt. 
 • En organisation, hvor der er mulighed for at deltage i diverse udvalg som f.eks. TR, AMR, MED-udvalg og være praktikvejleder for både pædagogstuderende, og PAU-elever.
En organisation, hvor borgerne sammen med forældre og 8 kollegaer har store forventninger og vil indgå i dialog med dig herom.
 
Om dig
Vi søger en kollega som:
 • I samarbejde med øvrige medarbejdere og afdelingsleder kan sikre rette afsæt på opgaven og igangsætte projekter omkring afprøvning, afklaring og dokumentation af den enkelte borgers kompetencer og udfordringer.
 • Er stærk i skriftlighed og kan udføre dokumentationsarbejde samt arbejde med IT.
 • Tør og er villig til at evaluere egne handlinger i et fagligt perspektiv.
 • Kan glæde sig over andres faglige viden, udvikling og succes, og kan se det som et bidrag til fælles og egen udvikling.
 • At du er villig til at arbejde i en hverdag der aldrig er ens.
 • Har kørekort og villig til at køre Bækholmens bil.
 • Har kendskab til og erfaring med målgruppens specielle problemstillinger og gerne har specialviden inden for neuropædagogik, autisme, psykiatri m.m.
 • At du kan håndtere en vis grad af udadreagerende adfærd og har kendskab til konflikthåndtering.
 • Er indstillet på at have skiftende arbejdstider - dag, aften og hver anden weekend - i tidsrummet 6.00-22.30.
 • Mestrer at kommunikerer i et professionelt og anerkendende sprog i forhold til borgere, pårørende og kollegaer.
 • Forholder sig pædagogisk til opgaverne, og formår at omsætte teoretisk viden til en hverdag med balance mellem omsorg, trivsel og selvbestemmelse for borgerne.
 • Er reflekterende, både alene og i fællesskab og kan omsætte refleksioner til handling.
 • Er omstillingsparat, handlekraftig og følger op på individuelle og fælles aftaler.
 • Er tålmodig og trives med at arbejde i lange pædagogiske processer.
 • At du har interesse i og flair for at arbejde målrettet/struktureret i forhold til Odense Kommunes rehabiliterende forvaltning og borgernes mestring af eget liv.
 • At du i perioder er villig til at arbejde alene afhængig af borgergruppens sammensætning.
 • At du kan agere professionelt og fagligt i alle arbejdssammenhænge med fokus på kerneydelsen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter individuel aftale.
 
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos assisterende rehabiliteringsleder Marlene Olsen på 2132 2079 eller maols@odense.dk eller rehabiliteringsleder Thomas Laugesen på  2447 2937 eller tla@odense.dk.

Se vores hjemmeside: https://www.odense.dk/borger/handicap/fysisk_psykisk-handicap/botilbud/baekholmen
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 9. august 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34, 2019. 
Ved eventuel ansættelse indhentes §22 straffeattest.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
09-08-2019
Arbejdstid
Deltid
Ved Deltid: Vælg fravigelse fra fuldtidspolitikken
Hvis ansættelse på fuldtid vil medføre en merudgift for Odense Kommune
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september 2019

Kontaktperson

Marlene Olsen
2132 2079
Thomas Laugesen
2447 2937