Case manager til Familierådgivningen, Center for Familier og Unge

Vil du være med til at forebygge og bryde kriminel adfærd samt fremme selvforsørgelse i familier med komplekse problemstillinger? Brænder du for at arbejde helhedsorienteret med familier, således der rettes opmærksomhed på familien som ét sammenhængende, dynamisk system? Så er det måske dig, vi søger!
 
Vi søger en case manager til Familierådgivningen, Center for Familier og Unge (CFU).
 
Om os
Centrets formål er, at være med til at bryde og forebygge kriminalitet og afhængighed af offentlig forsørgelse i forhold til vores særlige målgruppe.
 
I CFU varetager vi sagsbehandling og koordinering i forhold til både børn, unge og deres forældre, hvor der er komplekse problemstillinger som for eksempel kriminalitet, banderelationer, manglende selvforsørgelse og lignende.
Vi arbejder bydækkende, men en stor del af familierne har tilknytning til Vollsmose.
 
I Familierådgivningen er der ansat børn- og ungerådgivere, case managers og kontaktpersoner. Vi arbejder med case manager-metoden, som løbende udvikles og tilpasses i samarbejde med borgeren, medarbejdere og samarbejdspartnere.
 
Filosofien er: én familie – én plan.
Case manageren er den samlende tovholder i samarbejdet med familien og samarbejdspartnere, og er en del af et team typisk bestående af en beskæftigelses- og en børn- og ungerådgiver.
Dette helhedsperspektiv betyder, at der arbejdes på tværs af relevante lovgivninger (især Lov om Social Service og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats).
CFU er organisatorisk beliggende i området Uddannelse i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvor kerneopgaven består i at alle skal i uddannelse og job.
 
Om jobbet
 • Fungere som case manager i familiesagerne
 • Tovholderholderfunktion i forbindelse med sagsbehandling og indsatser i familierne
 • Udarbejde strategi, screening og plan i samarbejde med familien og CM teamet
 • Indgå i et internt, tværfagligt teamsamarbejde omkring de enkelte familier
 • Yde råd og vejledning til familierne
 • Tæt koordinering og samarbejde med familiens private og professionelle netværk
 • Indgå i case managergruppen i forhold til faglig sparring, udvikling af CM metoden, videndeling mm.
Om dig
Vi søger en dygtig medarbejder, der:
 • Formentlig har en socialfaglig eller pædagogisk baggrund
 • Har erfaring med koordinering af komplekse problemstillinger
 • Har erfaring i arbejdet med familier med sociale, komplekse problemstillinger
 • Har erfaring/uddannelse med familierådgivning/familiebehandling
 • Har kendskab til og blik for både børn og unge - samt beskæftigelsesområdet
 • Kan være med til at sætte og fastholde familiens strategi og plan
 • Kan arbejde systematisk og struktureret
 • Evner at navigere i et tværfagligt samarbejde omkring en hel familie
 • Har gode samarbejdsevner og kan bidrage til et fagligt og professionelt teamsamarbejde, såvel internt som eksternt
 • Kan arbejde motiverende med familierne og fremme empowerment tilgangen (familien er en del af løsningen)
 • Har gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt
 • Har kendskab til hvordan det kommunale system fungerer og arbejder indenfor de givne rammer
Vi tilbyder
En arbejdsplads, der:
 • Lægger vægt på høj faglighed  
 • Vægter teamsamarbejdet
 • Er bredt sammensat fagligt, kompetencemæssigt samt med alder og etnicitet
 • Fordrer empowerment hos familierne, således de inddrages i løsningen af deres problemstillinger og understøtter dem i at tage ansvar for eget liv
 • Tilbyder spændende og udfordrende arbejdsopgaver i en uforudsigelig hverdag
 • Vægter trivsel og arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads der udvikler mens vi drifter
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Tiltrædelse den 1. oktober 2019 eller snarest muligt.
 
Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Majken Yun Nielsen på 4012 9586.
 
Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på odense.dk. Her kan du også læse meget mere om vores beskæftigelsespolitik, vores Strategi for mødet med borgeren og vores uddannelsesstrategi.
 
Det praktiske 
Ansøgningsfrist den 28. juli 2019. Samtaler forventes afholdt samtaler den 6. august 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
28-07-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2019 eller snarest muligt

Kontaktperson

Majken Yun Nielsen
4012 9586