Pædagoger til Enghaveskolen - barselsvikariater

Enghaveskolen søger 2 pædagoger til 2 barselsvikariater - et vikariat med opstart pr. 1. august 2019 og det andet med opstart den 1. oktober 2019. Begge er pt. placeret i skoledelen.

Om os
Enghaveskolen har integreret børnehave for børn i alderen 2-6 år og tilbyder vidtgående specialundervisning til elever i alderen 6-18 år. Vi tilbyder viden, indsigt og vidtgående specialundervisning og -pædagogik for børn og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum.  Åbningstiden er fra kl. 7.00 - 16.00.

Skolen er opdelt i børnemiljø (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret. Børnehavens personale udgøres af  pædagoger og pædagogmedhjælpere, mens skolens personale omfatter lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der arbejdes begge steder ud fra Ny styrket pædagogisk læreplan, børnehaveklassens kompetenceområder og skolens fagrække. Der tages udgangspunkt i de lokale læringsplaner for alle børn/elever.

Undervisningen foregår fra kl. 8.30 - 15.00. Der tilbydes pasningsmoduler fra kl. 7.00 - 8.30 og fra kl. 15.00 - 16.00.

Vi tilbyder
 • en innovativ og udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområde og kompetencer arbejder tværfagligt
 • introduktionskursus i handicapforståelse, autismepædagogik og low arousal
 • intern kompetenceudvikling
 • uddannelse i konflikthåndtering (forebyggende og løsningsorienteret)
 • et udviklende miljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde
 • en dynamisk arbejdsplads, hvor stadig udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord
 • et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder
Om dig
Forventninger til organisering:
 • at skabe struktur for dagen så læringsmiljøet understøtter det enkelte barn/børnegruppen
 • at bidrage til en velfungerende struktur og organisering i hele organisationen
 • at afstemme og koordinere egen forståelse og handling med forældre, kolleger, fagkonsulenter og ledelse
Forventninger til pædagogfaglige kompetencer:
 • har specialpædagogisk erfaring - helst inden for autismespektret
 • deltagelse i opstilling af kompetence- og læringsmål
 • organisere og strukturere læring i et inkluderende miljø
 • skabe autentiske læringsmiljøer og anvende differentierede metoder og læringsstile
 • kan anvende IT
Forventninger til relationskompetencer:
 • af være tydelig, rammesættende og tryghedsskabende
 • være på forkant i relationen 
 • etablering af et kommunikativt samspil - ekspressivt og impressivt
 • er psykisk stærk, udviser tålmodighed, er rolig og afbalanceret i en travl hverdag, da elever kan være både fysisk og verbalt udadreagerende
 • har en systemisk grundforståelse ift. sprog og relationer, har indfølingsevne
 • at kommunikere anerkendende med børn, forældre, kolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere
 • at være medansvarlig for det daglige samarbejde med forældrene herunder sikre information og formidling om hverdagen og barnets udvikling og trivsel - både mundtlig og skriftlig information
 • at planlægge og gennemføre forældresamtaler og forældremøder
Forventninger til refleksiv kompetencer:
 • at bidrage aktivt til en refleksionskultur, at kunne lytte og spørge
 • at kunne forholde sig reflekterende og konstruktivt til processer
 • at kunne give og modtage feedback og feedforward  
 • at være åben og nysgerrig ift. ny viden, metoder, litteratur samt være villig til at opdatere egen faglighed, analysere og diskutere sammenhæng mellem mål, metoder og praksis
Forventninger til medarbejderskab:
 •  at vise engagement i at skabe resultater og nå de fælles mål og strategier
 • et positivt menneskesyn og vilje til at bidrage til en konstruktiv samarbejdskultur på arbejdspladsen

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til souschef Morten Højgaard og afdelingsleder Tina Storm på 6375 3500.

Det praktiske
Ansøgningsfrist torsdag den 20. juni 2019. Samtaler forventes  afholdt onsdag den 26. juni 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. august 2019 og 1. oktober 2019

Kontaktperson

Morten Højgaard
6375 3500
Tina Storm
6375 3500