Pædagog til Elverhaven Børnehus

Børnehuset Elverhaven
Børneinstitution Kragsbjerg søger pr. 1. september 2019 en pædagog 37 timer til en 1-årig orlovsstilling i Børnehuset Elverhaven.

Børnehuset Elverhaven er et udflyttertilbud for før-skolebørn fra tre af institutionens 5 børnehuse. Pt. rummer børnehuset 40 børn, der hver morgen kører med elverbussen fra deres børnehuse i centrum ud i Elverhaven og hjem igen om eftermiddagen sammen med deres pædagoger. Børnehuset Elverhaven har fokus på leg og læring i sanselige uderum.
Som personalegruppe er vi fagligt velfunderede, lærings-lystne, positive og så tror vi på, at børn bliver glade af at omgås voksne, der behandler børn og kolleger med respekt og omsorg.

Hvad forventer vi af dig?
I Børneinstitution Kragsbjerg hyldes forskellighed blandt børn, forældre og personale. Det giver derfor ikke mening at fremhæve udvalgte, specifikke kompetencer, der værdsættes frem for andre. Nedenstående kompetenceprofil er derfor centreret om begreberne Ejerskab, Lederskab, Følgeskab og Fællesskab.

Ejerskab og lederskab på kerneopgaven
Den pædagogiske praksis i Børneinstitution Kragsbjerg tager nært afsæt i Dagtilbudslovens beskrivelse af kerneopgaven: Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv’.

Det forventes derfor, at du:
 • tager ejerskab for den overordnede målsætning.
 • tager lederskab på at omsætte målsætningen i fantasifulde, kvalitative og lærerige legemiljøer.

Følgeskab omkring kerneopgaven
I Børneinstitution Kragsbjerg løftes kerneopgaven i et følgeskab mellem alle personaler.
Det forventes derfor, at du:
 • spiller professionelt sammen med ledelsen - formelt og uformelt
 • har aktive og konstruktive og udviklende bidrag i handlinger og din kommunikation
 • har respekt for organisationens kerneopgave, kommandoveje, rammer, vilkår, målsætninger og ressourcer

Fællesskab omkring kerneopgaven
I Dagtilbudsloven tydeliggøres det, at ’dagtilbud i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst’.

Det forventes derfor, at du:
 • formår at skabe en konstruktiv, ærlig og inddragende dialog til og med forældrene.
 • formår at understøtte og give plads til forældrenes aktive ageren i forhold til deres barns trivsel og udvikling.  
 • understøtter et inkluderende samarbejde forældrene imellem.

Og så forventer vi:
 • at du er iderig og har lyst til at præge børnehusets udvikling positivt.
 • at du arbejder anerkendende og har fokus på inklusion.
 • at du kan arbejde struktureret og målrettet.
 • at du interesserer dig for intentionen bag børns handlinger.
 • at du er loyal overfor fælles beslutninger.
 • at du har overblik, er fleksibel og løsningsorienteret.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at komme på besøg i Børnehuset Elverhaven, Ravnebjerggyden 78 A, 5491 Blommenslyst, torsdag den 20. juni kl. 10.00 - 11.00. Gerne tilmelding til Daglig leder Iben Due Lund på mail Ibbel@Odense.dk.

Det praktiske
Der er ansøgningsfrist torsdag den 27. juni 2019, og samtaler forventes afholdt torsdag den 4. juli 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
27-06-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. september 2019

Kontaktperson

Iben Due Lund
61556136