Sikkerhedskonsulent til Region Syddanmark med arbejdsplads på Krisecenter Odense

Krisecenter Odense søger en sikkerhedskonsulent til æresrelaterede sager.
 
Om Krisecenter Odense
Krisecenter Odense er et kommunalt, midlertidigt døgntilbud til voldsudsatte kvinder og deres børn. Krisecenteret er landsdækkende og har plads til 15 kvinder med børn. Krisecenteret arbejder rehabiliterende med børn, der opholder sig på krisecenteret. Det betyder, at vi dels tilbyder hjælp i den akutte krise og dels samarbejder med og støtter kvinden og hendes børn på vej imod et selvstændigt liv uden vold.
 
Vi er en arbejdsplads med en leder og 18 tværfaglige medarbejdere fordelt på følgende teams: sikkerhedskonsulent-, socialrådgiver-, børne-, kontorvagt-, køkken- og aften/natteam. Vi har desuden tilknyttet en gruppe af elever/praktikanter, vikarer og frivillige.
 
Om jobbet
I forbindelse med regeringens nationale handleplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, varetager Odense Kommune funktionen som regional Sikkerhedskonsulent i Region Syddanmark og Region Sjælland.  Stillingen er forankret på Krisecenter Odense under en projektkoordinator, som refererer til lederen af krisecenter Odense.
 
Der er tale om en midlertidig stilling på 30 timer pr. uge. Ansættelsens varighed knyttes til projektperioden, der pt. forventes afsluttet 31. december 2020. Vi arbejder dog mod en videreførelse af projektet efter tilskudsperiodens udløb.
 
Du får kontor på Krisecenter Odense. Der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra nogle dage. Du indgår i team med to andre sikkerhedskonsulenter.
 
Formålet med de kommunalt forankrede sikkerhedskonsulenter er, at færre borgere oplever sikkerhedsbrister ifm. æresrelaterede konflikter. Du vil blive en del af et nationalt team på i alt syv sikkerhedskonsulenter, idet der også er sikkerhedskonsulenter ansat i Aalborg, Aarhus og Københavns kommuner.
 
Som sikkerhedskonsulent vil du komme til at varetage nedenstående opgaver.
 
 • Risikovurderinger. Du vil modtage henvendelser fra borgere i æresrelaterede konflikter såvel som kommunale sagsbehandlere, politi, ansatte på krisecentre og andre fagpersoner. Du vil skulle udarbejde mundtlige og skriftlige risikovurderinger baseret på informationsindhentning gennem samtaler med borgere og tværfaglige samarbejdspartnere 
 • Rådgivning og sparring. På baggrund af risikovurderingen vil du skulle vurdere de mest relevante risikoscenarier og yde løbende rådgivning og sparring med borgere og fagpersoner. Vi lægger vægt på, at vores anbefalinger og opmærksomhedspunkter skal være konkret brugbare og tilpasset den enkelte borgers situation 
 • Koordination. Du vil i mange sager komme til at arbejde tæt sammen med aktører såsom kommuner, politi, opholdssteder, Udenrigsministeriets borgerservice m.fl., og i nogle sager kommer du til at spille en koordinerende rolle 
 • Opfølgning og håndholdte indsatser. Du vil komme til at beskæftige dig med meget forskellige sagstyper. Eksempler herpå kan være borgere, som frygter at blive taget med til udlandet mod deres vilje, eller som allerede opholder sig ufrivilligt i udlandet; borgere der har brug for hjælp til at sikre beskyttelse fra voldsudøvere, eksempelvis via krisecenter eller safehouse; eller borgere og familier, der på anden måde har brug for støtte til at reducere konfliktniveauet og øge den enkeltes sikkerhed og tryghed. Der er ofte tale om komplekse sager, der kræver håndholdte indsatser og åbenhed ift. løsningsmuligheder 
 • Formidling. Der vil forekomme formidlingsopgaver om sikkerhedskonsulentarbejdet, risikovurdering og æresrelaterede konflikter 
Der er tale om et projekt i rivende udvikling. Du vil komme til at deltage i den løbende udvikling og afprøvningen af metoder og procedurer. Du vil få uddannelse i risikovurderingsværktøjet PATRIARK og få viden om de forskellige aktører og den relevante lovgivning på området mv.
 
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Deloitte forestår løbende netværksaktiviteter, supervision og undervisning af sikkerhedskonsulenterne.
 
Om dig
Vi søger først og fremmest en god kollega med lyst til at blive en del af vores team og til at hjælpe udsatte borgere og videreudvikle projektet.
 
Vi forventer, at du
 • har relevant erfaring gennem arbejde med udsatte borgere samt evt. indenfor æresrelaterede sager eller med sikkerhedsarbejde
 • har en relevant faglig uddannelse eksempelvis socialrådgiver, pædagog, politibetjent, kriminolog, sociolog eller antropolog
 • har forudsætninger og lyst til at sætte dig ind i nye områder – eksempelvis på baggrund af kurser at tillære forebyggende foranstaltninger ift. digital stalking og elektroniske spor
 • har social og menneskelig indsigt og er god til at kommunikere med mennesker med forskellige sociale og kulturelle baggrunde
 • kan reflektere over egen praksis og er fleksibel og loyal overfor vedtagne beslutninger
 • kan arbejde selvstændigt og gerne har erfaring med konsulentarbejde
 • kan bevare roen og overblikket, når der sker mange ting/opgaver på én gang
 • kan sætte grænser i arbejdet og er psykisk robust  
Vi opfordrer både mænd og kvinder til at søge stillingen.
 
Vi tilbyder
 • mulighed for at være med til at videreudvikle og afprøve nye metoder og procedurer i et projekt i rivende udvikling
 • mulighed for personlig og faglig udvikling som del af et team af højtengagerede kolleger
 • løbende supervision og faglig sparring
 • kompetenceudvikling
 • stor berøringsflade ift. samarbejdspartnere og kolleger
 • en alsidig arbejdsdag i et tæt teamsamarbejde
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen ønskes besat den 1. september 2019.
 
Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger kan du kontakte projektkoordinator Jesper Andersen på 24794570 eller mail jeand@odense.dk.
 
Du kan også læse mere om sikkerhedskonsulentordningen på Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside
http://uim.dk/nyheder/2018/2018-05/nye-sikkerhedskonsulenter-skal-bekaempe-aeresrelaterede-konflikter-og-social-kontrol
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 7. juli 2019. Ansættelsessamtaler forventes afviklet den 10. juli 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
07-07-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Projektansættelse
Tiltrædelse
1. september 2019

Kontaktperson

Jesper Andersen
2479 4570