Pædagog til Børnehuset Solskrænten

Børnehuset Solskrænten søger en dygtig og udviklingsorienteret pædagog, som vil arbejde målrettet, selvstændigt og struktureret.

Om os
Solskrænten er en del af Børneinstitution Bolbro-Højstrup, som udover Solskrænten består af yderligere 7 børnehuse: KFUM, Hjertegården, Haustruphave, Lille Højstrup, Bolbro, Regnbuen og Spiloppen.

Vi bor i et gammelt hus, som er fra 1947 med en tilbygning fra 1994. Vi har en dejlig legeplads med udendørs tumlerum og andre spændende faciliteter og udgang til offentlig stisystem. Vi gør ofte brug af vores nærområde med stier, offentlige legepladser, skov, atletikstadion og Åløkkeskoven. Samtidig har vi to minibusser i vores institution.

Vi arbejder i mindre læringsgrupper, hvor den enkelte ansatte er ansvarlig for hver sin børnegruppe/forældresamarbejde.

Normeringen er 38 børn, vipper med  38-42 børn.

Vores pædagogik er bygget op om en anerkendende og inkluderende tilgang til det enkelte barn, da barnet udvikles bedst i samspil med mennesker i et anerkendende og inkluderende miljø med nærværende, omsorgsfulde og engagerede voksne, der tager udgangspunkt i, hvor barnet udviklingsmæssigt og følelsesmæssigt befinder sig. Alle skal føle sig set, hørt og forstået.

Vi bruger ICD-redskaber, som er et værktøj til at opnå bedst mulig trivsel for alle gennem udviklingsstøtte, nærvær, sociale relationer samt styrke den enkeltes selvværd. Vi har ICDP uddannede i huset, og alle ansatte skal igennem uddannelsen. Vi arbejder samtidig med Mindfulness.

I personalegruppen arbejder vi ud fra prøvehandlinger og refleksioner for at skabe de bedste vilkår for at udvikle vores pædagogiske praksis. Vi vægter, at børnene skal have optimale muligheder for at udvikle sig personligt og socialt i harmoni med sig selv og med mulighed for kropslig udfoldelse. Det er baggrunden for, hvordan vores legeplads og de indendørs arealer er indrettet.

Vi er en gruppe forskellige mennesker, med forskellige og ligeværdige kompetencer med fælles mål og opgaver. Vi forpligter os til at supplere, hjælpe og undre os over hinanden.

Forventninger til alle ansatte i Børneinstitution Bolbro-Højstrup
Vores værdigrundlag i Institutionen er: 
 
”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” (Pippi)
Vi vil – vi tør – vi gør

Som ansat i Børneinstitution Bolbro-Højstrup skal du kunne se dit eget børnehus i sammenhæng med institutionens andre 7 børnehuse. Du skal således både kunne forholde dig til udfordringer i eget hus og i den samlede Institution.

Du skal være indstillet på en vedvarende omstilling af arbejdsvilkårene i takt med udviklingen af samfundet, og du må forvente, at opgaverne løbende ændrer sig. Det forventes, at du er fleksibel og vil udvikling af Hus/Institution og egne kompetencer.

Om dig
Vi forventer følgende:
Personlige egenskaber:
 • Har et positivt menneskesyn
 • Kan træde i karakter og være tydelig
 • Kan trives med konstante forandringer
 • Se nye muligheder og være aktiv i implementeringen af nye tiltag
 • Være medansvarlig og tage ansvar for et trygt/rart psykisk og fysisk arbejdsmiljø
Pædagogiske kvalifikationer:
 • Kan udvikle og implementere pædagogisk kvalitet – arbejde i mindre læringsgrupper
 • Vil være en aktiv del af en personalegruppe, der bidrager til et superdygtigt team, hvor der arbejdes ud fra et åbent fællesskab, der summer af liv, glæde og pædagogisk udvikling, hvor alle er indbudt - børn, forældre og personale
 • Vil have fokus på, at det altid er barneperspektivet, som er vigtigst – arbejde med mobbefri
 • Vil give børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring gennem pædagogisk, strukturerede tilrettelagte aktiviteter
 • Vil arbejde med sprog ud fra sprogforsker - Pia Thomsen og sprogtrapper.
 • Vil arbejde med videofilmning og ICDP-redskaberne (bliver introduceret til ved ansættelse)
 • Vil anvende IT i dit arbejde, som pædagogisk redskab og til dokumentation/kommunikation
 • Vil arbejde ud fra Vækstmodellen udviklet af Marianne Grønbæk (bliver introduceret til ved ansættelse)
 • Kan møde i tidsrummet mellem kl. 06.30 – 16.45.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der indgår lønforhandling i samtalen.

Stillingen er på 33,5 timer og ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest derefter.

Vil du vide mere?
Ønsker du at høre nærmere om stillingen pr. telefon, kan du ringe til daglig leder Hanne Strøh, 6375 6161 i tidsrummet bedst mellem kl. 9 – 12.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 21. juni 2019 og der forventes at blive afholdt ansættelsessamtaler den 3. juli 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
21-06-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. september 2019

Kontaktperson

Hanne Strøh
6375 6161