Social- og sundhedsassistentelev

Leder du efter en uddannelse med gode fremtidsmuligheder?
Vil du arbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer?
Har du mod på udfordringer indenfor social– og sundhedsområdet?
Er du nysgerrig på læring og personlig udvikling?

 
Så kan du søge en social- og sundhedsassistentuddannelse med:
 • Praktikgaranti i hele forløbet
 • Løn under hele uddannelsen - både i skole og praktik
 • Mulighed for udlandspraktik, talentspor m.m.
Odense Kommune, Assens Kommune og Region Syddanmark samarbejder om at ansætte tilsammen ca. 250 SSA–elever pr. år til social- og sundhedsassistentuddannelsen ved Social- og Sundhedsskolen Fyn. Du har mulighed for at prioritere mellem de tre skoleafdelinger på Fyn – Middelfart, Svendborg og Odense.

Om social- og sundhedsassistentuddannelsen
Uddannelsen varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger.
Uddannelsesforløbet afkortes, hvis du er over 25 år og/eller har gennemført en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse.

En social- og sundhedsassistent er en autoriseret sundhedsperson.

Som social– og sundhedsassistentelev uddannes du til selvstændigt at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for helhedspleje og omsorg.

Du lærer at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel for borger/patient i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.  

Du arbejder med assistentens rolle i kvalitetsudvikling på arbejdspladsen.

Du kan læse mere om uddannelsen på Social- og Sundhedsskolen Fyns webside.

Efter endt uddannelse kan du arbejde inden for hjemmepleje/plejecentre, på handicapområdet, på sygehuse og det psykiatriske område. Du kan også vælge at søge de mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige områder.

VIGTIGT: Læs denne vejledning, inden du udfylder ansøgningen, så du får det hele med.

Adgangskrav
Adgangskrav til uddannelsen er Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Har du gennemført social– og sundhedshjælperuddannelsen, eller har du en anden faglig baggrund skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering på en SOSU–skole.
 
Vi tilbyder dig
 • Engagerede praktikvejledere og udviklende læringsmiljøer
 • Samtaler og opfølgning i dit uddannelsesforløb
 • Samarbejde mellem skole og din ansættende virksomhed om dit uddannelsesforløb
Om dig
 • Du er uddannelsesparat og motiveret for at være elev
 • Du er fagligt nysgerrig og reflekterende
 • Du er robust og har lyst til at indgå i relationer med syge og sårbare mennesker
 • Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer
 • Du har overblik, situationsfornemmelse og handlekraft
 • Du har forståelse for de pligter, der følger med en elevansættelse eksempelvis stabilt fremmøde
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Du skal påregne skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik.

Praktikpladserne er fordelt over hele Fyn. Du skal kunne transportere dig og være på praktikstedet til arbejdstids begyndelse og afslutning. Du skal kunne færdes på cykel.

Du kan blive bedt om at aflevere en straffeattest forud for ansættelse og praktik.
Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn her.
Ansøgningsskemaet skal vedlægges ansøgningen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Odense Kommune
Uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf – lrkl@odense.dk
Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup - bhfil@odense.dk
                
Assens Kommune
Uddannelses- og udviklingskoordinator Lene Frandsen - www.assens.dk/uddannelsesafdelingen
 
Region Syddanmark
Uddannelseskoordinator Anja Nørr Nielsen - anja.noerr.nielsen@rsyd.dk
Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Bente Brogaard - bente.brogaard@rsyd.dk

Ansættelsesprocessen
Alle dine oplysninger i ansøgningen afgiver du på tro og love mht. indhold og rigtighed.
Dit materiale behandles af et ansættelsesudvalg, der består af repræsentanter fra de 3 samarbejdende virksomheder. Ansættelsesudvalget læser ansøgninger, vælger kandidater til samtale, afholder samtaler og træffer beslutning om ansættelse. 
  
Når du søger, giver du os samtykke til at dele informationerne mellem virksomhederne og Social- og Sundhedsskolen Fyn.
 
Ansættelsessamtaler
Vi afholder samtaler med de udvalgte kandidater den 28. august og den 3. og 5. september 2019.  
Skal du til samtale, modtager du en indkaldelse fra os pr. mail i uge 34 (vær opmærksom på at mailen kan havne i ”uønsket post”).
 
Ansøgningsfrist: Søg gerne nu – og senest den 4. juli 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Elever, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
04-07-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. november 2019

Kontaktperson

Bente Filstrup
2928 0758
Lotte Rosendorf
6138 4931