Ungeguide til UUO, Fokuseret Indsats og den Kommunale Ungeindsats

UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn søger medarbejder til stillingen som Ungeguide i den Kommunale Ungeindsats (KUI) og vejleder i Fokuseret Indsats (FI). Du skal fast varetage opgaver på to af vores centrale opgaveområder: Ungeguide og Fokuseret Indsats.

Med KUI ønsker Odense Kommune, at unge kan få støtte i deres forløb på tværs af indsatser og fagområder, så den unge oplever en sammenhængende indsats i samarbejdet med kommunen. I Odense kommer kontaktpersonordningen til at hedde Ungeguider.  
 
Fokuseret Indsats arbejder med vejledning til unge med risiko for frafald på ungdomsuddannelse, hvor de sammen med vores mentorer er en central del af Odense Kommunes bidrag til samarbejdet med ungdomsuddannelserne om at flere unge skal lykkedes med at gennemføre deres uddannelse.
 
Stillingen vil primært bestå af ¼ Ungeguide og ¾ Fokuseret Indsats, og der kan være andre vejledningsopgaver på ungeområdet i relation til unge og uddannelse. Du vil indgå på et hold af meget rutinerede kolleger med en lignende opgavesammensætning.
 
Om os
UUO er en del af Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning og er placeret på området Uddannelse, hvor man finder alle forvaltningens tilbud til unge fra 8. klasse i grundskolen til det fyldte 30. år.
 
UUO varetager uddannelsesvejledning i grundskolen og frem til det 25. år, er del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen tilbud til unge ledige og arbejder med fremskudt vejledning og mentorer på ungdomsuddannelserne.
 
I UUO er omdrejningspunktet samarbejde. Først og fremmest med de unge og deres nære relationer, men der ud over også et tæt samarbejde med de andre tilbud – kommunalt og eksternt – som er del af de unges vej mod uddannelse og job.
 
Ud over opgaverne i Odense Kommune løser UUO opgaver i kommunerne Assens, Nordfyn, Nyborg. I alle kommuner arbejder vi tæt sammen med grundskoler, ungeenheder og jobcentre.
 
Medarbejderne omfatter både vejledningsuddannede og socialfaglige medarbejdere og holdet er organiseret i 2 faglige cirkler.
 
Skolecirklen består af vejledere som fortrinsvis arbejder med vejledning af eleverne i grundskolen og i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse.
 
Ungecirklen består af vejledere som arbejder med unge i aldersspændet 15 – 25 år, særligt tilrettelagte indsatser og vejledning på jobcentrene. Ungeguiderne vil være placeret i Ungecirklen.
 
Opgaverne som Ungeguide
Målgruppen for Ungeguiderne vil være unge fra 8. klasse i grundskolen til det 25. år, som modtager tilbud eller har igangværende sager på flere fag- og lovområder samtidig. Ungeguiderne skal: 
 • Være bindeled og bistå med koordineringen af de unges forløb  
 • Følge den unge gennem og understøtte den unge og forældre i kontakten til øvrige myndigheder og sagsbehandlere.
 • Have overblikket over hvilke indsatser, der iværksættes på tværs af kommunale aktører.
 • Hjælpe med at koordinere den unges (og eventuelt forældres) ønsker og behov videre til relevante afdelinger
 • Hjælpe den unge (og eventuelt forældre) med at forberede sig til møder
 • Støtte i forhold til forståelsen af diverse aftaler og opfølgning på samme.
Ungeguiden skal ikke fungere som støtte- kontaktpersoner under serviceloven (SEL), koordinerende sagsbehandler eller mentorindsats under Lov om aktiv Beskæftigelse (LAB) og er ikke  en social- eller specialpædagogisk foranstaltning.
 
Opgaverne i Fokuseret Indsats
Målgruppen for Fokuseret Indsats er unge, som har påbegyndt ungdomsuddannelse, og som er i risiko for ikke at kunne gennemføre uddannelsen. Fokuseret Indsats skal: 
 • Understøtte gennemførelse hos frafaldstruede unge i ungdomsuddannelse
 • Yde helhedsorienteret råd og vejledning så frafald der ikke kan undgås kan blive til anden uddannelse eller job.
 • Afdække og vurdere indsatsen i forhold til elevens udfordring og iværksætte relevante tiltag eller koordinering af tiltaget.
 • Arbejde med målgruppen af elever, som ofte er udfordret fagligt, såvel som personligt, socialt og psykisk
 • Samarbejde med vejledere og undervisere på ungdomsuddannelserne med placering på udvalgte skoler faste dage om ugen.
 • Samarbejde med kommunale og eksterne tilbud med relevans for de unge 
Om dig
Ansøgerprofil: Du kan sige ja til mange af nedenstående punkter: 
 • Du har en socialfaglig eller tilsvarende relevant faglig baggrund
 • Du har erfaring med vejledning af børn og unge og samarbejdet med forældre
 • Du er god til at skabe relationer og er vedholdende
 • Du ved hvad der skal til for at skabe et stærkt samarbejde med den unge i centrum
 • Du har et godt kendskab til den kommunale organisering af ungeindsatsen og de centrale lovgivninger på området
 • Du har kendskab til ungdomsuddannelser og mulighederne for forberedelse til uddannelse
 • Du kan planlægge/strukturere egen hverdag på flere arbejdspladser  
 • Du kan tage selvstændige initiativer og arbejde under pres  
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Stefan Grabow Johansen på 6161 1854 eller sgjo@odense.dk.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist fredag den 28. juni 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 27, 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
28-06-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2019 eller snarest herefter

Kontaktperson

Stefan Grabow Johansen
6161 1854