Pædagogiske assistenter / pædagogmedhjælpere til Enghaveskolen

Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave søger 4 pædagogiske assistenter/pædagogmedhjælpere. Der er tale om 3 faste stillinger og 1 barselsvikariat. Alle stillinger er på 32 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. august 2019. 
 
Om os
Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave er en specialinstitution for børn og elever i alderen 3 - 18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser; primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum.
 
Vi er et heldagsstilbud, hvilket betyder, at lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere arbejder sammen om børn og elever i et ”læringsrum”. Der er meget stor spredning i funktionsniveauet, hvilket betyder, at der stilles store krav til den enkelte medarbejders indfølings- og omstillingsevne.
 
Skolen er opdelt i børneunivers (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret, hvor lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere udgør undervisningspersonalet i den enkelte klasse/i det enkelte børnehaveteam. Der er ligeledes tilknyttet fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer fra SPPR.
 
Skolen kan tilbyde:
 • En udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområder og kompetencer, arbejder tværfagligt
 • Intern kompetenceudvikling
 • Uddannelse i low arousal (forebyggende og løsningsorienteret)
 • Et udviklende skolemiljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde
 • Et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder
 
Dine arbejdsopgaver vil primært være:
 • Støtte til elevernes/børnenes personlige pleje; spisetræning, toilettræning og bleskift, af/påklædning, omklædning, personlig hygiejne
 • Hente/bringe elever/børn ved taxa/busser
 • Hente/bringe elever i forbindelse med kommunikationstræning
 • Hente/bringe elever/børn til fysioterapi/ergoterapi o.a.
 • Opsyn med en eller flere elever/børn
 • Støtte en eller flere elever/børn i dagens aktiviteter
 • Deltagelse i ekskursioner 
 • Forefaldne opgaver fx kopiering, laminering, videooptagelser, hente/bringe materialer
 • Læse elevplaner og elevjournaler
 • Ajourføring via PersonaleIntra
 • Læse relevant faglitteratur
 • Rydde op, rydde af borde, tørre af i køkken, klasser og faglokaler
 • Klargøring og aftørring i forbindelse med fx spisning
 
Øvrige forventninger 
 • Aktiv deltagelse til svømmeundervisning/svømmeaktiviteter og andre idrætsaktiviteter
 • Er en loyal holdspiller
 • Udviser fleksibilitet og situationsfornemmelse
 • Udviser modenhed, overblik og robusthed
 • Kan handle i pludseligt opståede og uventede situationer
 • Kan håndtere at arbejde med børn og unge, der kan være både verbalt og fysisk udadreagerende
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Lars Hejmann på 
63 75 35 00
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019. Samtaler afholdes torsdag den 6. juni 2019
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
27-05-2019
Arbejdstid
Deltid
Ved Deltid: Vælg fravigelse fra fuldtidspolitikken
Hvis arbejdsplanlægningen på den enkelte arbejdsplads ikke er hensigtsmæssig ud fra antallet af medarbejdere, der arbejder fuld tid
Varighed
Fast, Vikariat
Tiltrædelse
1. august 2019

Kontaktperson

Lars Heimann
63753500