Afdelingsleder til Regnskab i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Vil du stå i spidsen for Regnskabsafdelingen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune?
 
Vi søger en dygtig og helhedsorienteret afdelingsleder, der kan være med til at forme afdelingen, hvor der vil være stor fokus på at udvikle opgaveløsningen samtidig med, at du er en nærværende leder for 20 dygtige medarbejdere.
 
Om os
Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave er at flere borgere kommer i job og uddannelse. Borgeren skal være i centrum i effektfulde indsatser, der sikrer, at vi når dette mål. Rammen for vores arbejde er dels de otte effektmål, som er vedtaget af Byrådet, og dels de underliggende mål, der er vedtaget i Beskæftigelses- og Socialudvalget.
 
I staben, hvor Økonomi er placeret, er vi ca. 120 medarbejdere fordelt på fire fagområder. Her løftes opgaver indenfor økonomistyring, kommunikation, betjening af forvaltningens politiske udvalg og koncernledelse, juridisk og personalemæssig rådgivning, strategisk projekt- og procesunderstøttelse samt digitalisering og brug af data. Vi løser vores opgaver med en professionel stabsfaglighed, der understøtter, styrker og udvikler driften i at lykkes med kerneopgaven. Vi har stort fokus på det tværfaglige samarbejde samt at sikre høj troværdighed og tillid til vores arbejde. 
 
I Økonomi er vi 44 medarbejdere, der er organiseret i to afdelinger: Budget og Regnskab. Du kan se forvaltningens organisationsdiagram her. Økonomi har det samlede driftsansvar for økonomistyringen og understøtter forvaltningens enheder gennem dialog og sparring.
 
Forvaltningens primære opgaveområder er:
  • Beskæftigelsesområdet
  • Integrationsområdet
  • Dele af det specialiserede socialområde fx misbrugsbehandling, forsorgshjem og krisecenter.
 
Om jobbet
Som afdelingsleder for Regnskabsafdelingen får du, med reference til økonomichefen, ansvaret for afdelingens drift, opgaveløsning og udvikling.
 
Regnskabsafdelingen har til ansvar at sikre en effektiv økonomiadministration, herunder at udvikle den digitale procesunderstøttelse i tæt samarbejde med hele organisationen. Du får ansvaret for forvaltningens regnskabsaflæggelse, bilags- og udlægshåndtering samt indkøb. Du skal være med til at sikre at forvaltningen overholder de styringsprincipper og forretningsgange, der gælder i Odense Kommune. Herunder gennemførelsen af forskellige kontroller samt opfølgningen på forvaltningens økonomiske ledelsestilsyn.
 
Du skal være med til at udvikle en regnskabsafdeling, der er under forandring som følge af den stadigt stigende digitalisering af bogføringer og bilagshåndtering.
 
Du skal brænde for ledelsesopgaven og være motiveret af at udvikle dine medarbejdere og skabe resultater igennem andre. Du vil møde en travl hverdag, hvor du skal evne at uddelegere opgaver, sætte mål for dine medarbejdere, vurdere deres indsats og give feedback på deres præstationer.
 
Om dig
Vi forventer, at du har flere års solid erfaring med kommunalt regnskab og økonomistyring, og at du færdes hjemmevant i en politisk styret organisation. Du skal have et skarpt blik for at kunne udvikle effektive og digitale arbejdsgange. Du skal kunne skabe mål, som hænger sammen med organisationens behov og kunne uddelegere opgaverne. Du skal være god til at opbygge stærke relationer til interne og eksterne samarbejdspartnere. Du skal arbejde loyalt over for centrale beslutninger og formå at oversætte disse til dine medarbejdere. Du skal bestride gode formidlingsevner såvel på skrift som i tale.
 
Tidligere ledelseserfaring vil være en fordel, men stillingen kan også være noget for dig, der har lyst og ambition om at gå ledervejen.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen.
 
Du kan kontakte Økonomichef Martin Gils Andersen på maga@odense.dk eller på 2497 0643.
 
Alle henvendelser behandles fortroligt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Tiltrædelse ønskes snarest og senest pr. 1. august 2019
 
Det praktiske
Der er ansøgningsfrist søndag den 2. juni 2019.
Første samtalerunde forventes afholdt den 13. juni 2019
Anden samtalerunde forventes afholdt den 20. juni 2019
 
Inden anden samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, præsentere referencer samt arbejde med en case.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
02-06-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2019

Kontaktperson

Martin Gils Andersen
2497 0643