Teamleder for skolepsykologerne i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse

Er du optaget af at skabe sammenhæng, lede processer og brænder du for at lede monofagligt som tværfagligt på børne- og ungeområdet?
 
Er din profil med baggrund som psykolog, så er nedenstående stilling som teamleder for skolepsykologer på det almene pædagogisk psykologiske felt i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse (TSoF) måske noget for dig?


Om os 
TSoF er en tværfaglig enhed i Børn- og Ungeforvaltningens Sundhed og Forebyggelsesafdeling med tilbud til gravide, børn, unge og familier på almenområdet. Børn- og Ungeforvaltningens vision er, at flere børn og unge oplever et sammenhængende børne- og ungeliv med mere sundhed, læring og deltagelse. TSoF har en central opgave ind i Børn- og Ungeforvaltningens strategiske fokusområde tidlig indsats og er en medvirkende faktor til at skabe lige muligheder i livet for alle børn og unge. For yderligere se https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/strategi-for-tidlig-indsats
 
TSoF består af småbørns- og skolepsykologer, familiebehandlere, sundhedsplejersker, tale-sprogkonsulenter, hørekonsulenter, stemme-/stammekonsulenter, ekstra sprogstøtter, professionsbachelorer i sundhed og ernæring, ergo- og fysioterapeuter samt en administration.
 
TSoF ledes af en Tværfaglig Sundheds- og Forebyggelsesleder samt 8 teamledere, som danner rammen for strategi, udvikling og daglig drift, mono- som tværfagligt. Ud over kontakten til familier og børn er TSoF tætte sparrings- og samarbejdspartnere for medarbejdere i de øvrige afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen.
 
Om jobbet
Ansvarsområder og opgaver
Det ene af de primære ansvarsområder er ledelse i forhold til skolepsykologerne indenfor almenområdet/Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR). Dette dækker over strategisk-, drift- og personaleledelse.

Skolepsykologernes arbejdsopgaver på det almene område PPR område indeholder betjening i forhold til de kommunale skoler, herunder 10. klassestilbuddene samt betjening af fri- og privatskoler. Det tætte samarbejde på skolerne inkluderer tæt samarbejde med forældre, skoleledelse samt de øvrige kollegaer og samarbejdspartnere internt i TSoF og eksternt i de øvrige afdelinger af Børn- og Ungeforvaltningen.
 
Det andet ansvarsområde dækker over tværfaglighed. At du i tæt og koordineret samarbejde med de øvrige teamledere i TSoF skal sikre den tværfaglige indsats i lokalområderne på tværs af byen, herunder samarbejde med de lokale skoleledere. Som teamleder har du en særlig opgave i forhold til at lede, skabe og understøtte meningsfulde og værdiskabende arbejdsfællesskaber mellem skolepsykologerne og de øvrige faggrupper i afdelingen. Endvidere er der et tæt samarbejde med ledelsen i Skoleafdelingen/SKA og ledelsen af Specialpædagogisk Rådgivning/SPPR som yder rådgivning og vejledning til specialbørnehaver, specialskoler og øvrige specialpædagogiske skoletilbud.
 
Din profil
Vi leder efter en person med erfaring og lyst til/eller mod på ledelsesopgaver herunder personaleledelse i kombination med en solid indsigt på det brede pædagogiske psykologlogiske felt i forhold til børn og unge. Gerne med erfaring fra det indsatser i det forebyggende og sundhedsfremmende felt. Erfaring med koordinering og facilitering, du skal være optaget af at få tingene til at virke i praksis og finde implementeringsopgaven lige så relevant som udviklingsopgaven. Du skal være motiveret af at bedrive ledelse i spændet mellem strategi og drift. Du har en psykologfaglig baggrund med flere års erfaring og gerne erfaring med at koordinere og lede processer eller praksis.
 
Vi forventer, at du ud over ovenstående:
 • Har ambitioner for skolepsykologerne i det almene felt, som du sætter i spil med faggruppen, nøglepersoner og ledelsesteam og efterfølgende arbejder ihærdigt og vedholdende for at realisere de fælles ambitioner.
 • Har lyst til at indgå som en aktiv medspiller i et ledelsesteam på tværs af Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse 
 • Trives med grænsekrydsende ledelsesopgaver og relevant koordinering internt i TSoF såvel som på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen
 • Har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation 
 • Udviser følgeskab for de organisatoriske mål og evner til at arbejde proaktivt ift. disse
 • Er i stand til at arbejde systematisk og struktureret med henblik på at opnå de fastsatte mål
 • Kan lede gennem processer med involvering af relevante parter for øje
 • Er tydelig i din kommunikation såvel mundtligt som skriftligt
 • Kan begå dig blandt både medarbejdere og ledere og er i stand til at skabe følgeskab omkring dig
 • Har blik for og trives de administrative ledelsesmæssige opgaver, der følger med opgavesættet 
 • Kan navigere og prioritere i en travl hverdag med mange dagsordener og aktører 
 • Vil indgå i relevant efter- og videreuddannelse i forhold til stillingen
Vi kan tilbyde dig 
 • At være en del af et stærkt ledelsesteam på tværs af Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse 
 • Indflydelse på udmøntningen af en relevant politisk dagsorden, hvor tidlig indsats har høj prioritet
 • Mulighed for at skabe forandring for børn i Odense, herunder børn i udsatte positioner, gennem nærheden til daglig drift og samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • En position, hvor strategisk ledelse går hånd i hånd med oversættelse og håndtering af daglig praksis og hvor erfaring fra praksis anvendes til værdiskabende indflydelse på strategiske beslutninger.  
Kan du se dig selv som teamleder for skolepsykologerne i TSoF ud fra de beskrevne opgaver og genkende dig selv i profilen, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Stillingen er på 37 t/u og ønskes besat den 1. august 2019.
 
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til Tværfaglig Sundheds- og Forebyggelsesleder Trine Bülow Vadum på telefon 2147 0283 eller mail tbs@odense.dk.
 
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist 10. juni 2019. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 20. juni 2019 og 2. samtalerunde den 25. juni 2019.
 
Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil i dagene efter 1. samtale samt præsentere referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
10-06-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2019

Kontaktperson

Trine Bülow Vadum
2147 0283