82 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Pædagog eller ergoterapeut søges. 2 stillinger på 30 timer søges besat hurtigst muligt. Den ene er en fast stilling den anden er tidsbegrænset til 1. januar 2020.

  Tornhuset Bodelen søger 2 nye kollegaer. Du skal være uddannet pædagog eller ergoterapeut. Stillingerne er på 30 timer og er ledige på Bodelen, Tornbjergvej 1, 5220 Odense SØ.<br /><br />Den ene stilling er en fast stilling. Den anden er tidsbegrænset frem til 1. januar 2020.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme.<br /><br />Tornhuset består af 4 bo enheder og 3 dagtilbud beliggende i Odense og i Tommerup. <br /><br />I Bodelen bor 12 borgere, som er inddelt i 3 bogrupper.  <br /><br />De fleste af borgerne har handicappet autisme. Udover handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning og flere borgere har desuden en psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /><br />Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogikken, TEEACH, KRAP samt Low Arousal. På Tornhuset arbejdes der med den rehabiliterende tilgang, så borgerne så vidt muligt er aktører i eget liv.<br /> <br /><strong>Tornhuset Bodelen tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv.</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>Introvagter hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder ud fra</li> <li>Faglig supervision 4 gange årligt</li> <li>Hele organisationen skal implementere KRAP og LA2 i 2019-2020</li> <li>Teammøder/personalemøder hver 14. dag</li> <li>Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend.</li> <li>Tæt samarbejde med beskæftigelsesdelen, pårørende samt eksterne samarbejdspartner.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer til gengæld: <ul> <li>At du er uddannet pædagog eller ergoterapeut</li> <li>Ansøgere med neuropædagogisk uddannelse vil blive foretrukket</li> <li>Ansøgere, der har kendskab og erfaring fra autismeområdet vil blive foretrukket</li> <li>At du kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer.</li> <li>At du kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, dvs. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende.</li> <li>Er en god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænker positivt, kreativt og fremadrettet. </li> <li>Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde.</li> <li>Kan varetage skriftlige opgaver og dokumentation </li> <li>Er i besiddelse af kørekort</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne ønskes besat den 1. juli 2019 eller hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Tina Brockdorff på 2949 3861 eller på <u>tinb@odense.dk</u> <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den  1. juni 2019. Samtaler forventes afholdt uge 25.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Tingløkkeskolen - barselsvikariat

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Vi har behov for en lærer, der kan varetage engelsk, tysk og studietimer på 7. og 8. årgang.

  <em>Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Kan du se dig selv ind i ”<a href="https://tingloekke.skoleporten.dk/sp/298383/file/Fullscreen/459eb32a-5320-450b-88ae-6dae0e930d81">Tingløkkeskolens forståelse af god undervisning</a>”? Så er du måske den nye kollega, vi søger!</em><br /><br />Vi har behov for en lærer, der kan varetage engelsk, tysk og studietimer på 7. og 8. årgang. Du vil være tilknyttet Ungeskolen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tingløkkeskolen har 79 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet. Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til hinanden, fordi det giver det bedste udgangspunkt for trivsel for alle.<br /><br />Vi værdsætter et godt samarbejde, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge.<br /><br />Vi lægger meget stor vægt på teamsamarbejdet som en bærende kraft i skolen.<br />Desuden satser vi meget på brugen af IT i undervisningen, så vi vægter også gode kompetencer inden for dette område.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættesesvilkår</strong><br />Stillingen et barselsvikariat og er på fuld tid. Tiltrædelse 1. august 2019. <br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Annette Jørgensen på 63753035. <br /><br /><a href="https://tingloekke.skoleporten.dk/sp/298383/file/Fullscreen/459eb32a-5320-450b-88ae-6dae0e930d81">Tingløkkeskolens forståelse af god undervisning</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 14. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 19. juni 2019.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  14-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Tingløkkeskolen - barselsvikariat

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Vi har behov for en lærer, der kan varetage engelsk, kristendom og billedkunst på 1. og 3. årgang samt dansk, engelsk og kristendom på 2. årgang.

  <em>Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Kan du se dig selv ind i ”<a href="https://tingloekke.skoleporten.dk/sp/298383/file/Fullscreen/459eb32a-5320-450b-88ae-6dae0e930d81">Tingløkkeskolens forståelse af god undervisning</a>”? Så er du måske den nye kollega, vi søger!</em><br /><br />Vi har behov for en lærer, der kan varetage engelsk, kristendom og billedkunst på 1. og 3. årgang samt dansk, engelsk og kristendom på 2. årgang. Du vil være tilknyttet Børneskolen.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Tingløkkeskolen har 79 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet. Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til hinanden, fordi det giver det bedste udgangspunkt for trivsel for alle.<br /><br />Vi værdsætter et godt samarbejde, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge.<br /><br />Vi lægger meget stor vægt på teamsamarbejdet som en bærende kraft i skolen. Desuden satser vi meget på brugen af it i undervisningen, så vi vægter også gode kompetencer inden for dette område.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættesesvilkår</strong><br />Stillingen et barselsvikariat og er på fuld tid. Tiltrædelse 1. august 2019. <br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Annette Jørgensen på 63753035. <br /><br /><a href="https://tingloekke.skoleporten.dk/sp/298383/file/Fullscreen/459eb32a-5320-450b-88ae-6dae0e930d81">Tingløkkeskolens forståelse af god undervisning</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 14. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 19. juni 2019.  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  14-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Barselsvikar søges til Risingskolens overbygning samt indskoling.

  <em>Biologi i overbygningen og matematik i 2. klasse – er det dig?</em><br /> <br /><strong>Risingskolen søger en lærer til et barselsvikariat fra den 1. august 2019 til at varetage biologi i overbygningen samt matematik i 2. klasse. Har du specialpædagogik eller andre fag såsom natur/teknologi eller geografi vil det kun være en fordel.</strong><br /> <br /><strong>Om skolen</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen. Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har fordybelsesdag hver torsdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen. Det pædagogiske personale arbejder tæt sammen og er organiseret i 10 årgangsteams med hvert deres forberedelseslokale med arbejdspladser og mødefaciliteter. Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /> <br />Du kan læse mere om skolen på: <a href="http://www.risingskolen.odense.dk/">www.risingskolen.odense.dk</a><br /> <br />Skolens elevtal er stigende, og vi forventer, at den gode udvikling fortsætter mange år endnu. I indeværende skoleår har vi ca. 800 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. På skolens ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Vi har ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br /> <br /><strong>Ønsker og forventninger</strong><br />Vi ønsker os en lærer der: <ul> <li>har linjefag eller gerne undervisningserfaring i biologi og matematik</li> <li>er en engageret underviser, der kan etablere gode relationer til elever og forældre</li> <li>trives med at arbejde i et tæt teamsamarbejde, hvor åbenhed og fælles refleksion over vores undervisningspraksis hele tiden er med til at udvikle kvaliteten i undervisningen</li> <li>vil indgå i et forpligtigende, professionelt og udviklingsorienteret miljø med fokus på værdier som fællesskab, faglighed, engagement, glæde og ansvarlighed</li> <li>er robust og faglig velfunderet samt god til at skabe struktur</li> <li>har varme og tålmodighed og mod og lyst til at undervise forskellige aldersgrupper.</li> </ul> Vi forventer derudover, at du er åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag samt, at du har mod på at engagere dig i opgaven, selvom den er tidsbegrænset.<br /><br />Du kan forvente at få tilknyttet en erfaren kollega som mentor, ligesom vi stiller en computer til rådighed,<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte souschef Sine Erlandsen eller afdelingsleder Mads Søe via skolens kontor på 63752300.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist mandag d. 10. juni kl. 23.59.<br />Vi forventer at afholde samtaler mandag d. 17. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Risingskolen søger en barselsvikar til dansk i 7. klasse samt specialpædagogik

  <em>Dansk i 7. klasse samt specialpædagogik – er det dig?</em><br /> <br /><strong>Risingskolen søger en lærer til et barselsvikariat fra den 1. august 2019, der kan varetage dansk i 7. klasse samt undervise i vores specialklasser i indskolingen.</strong><br /> <br /><strong>Om skolen</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolerefor-mens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen. Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har fordybelsesdag hver torsdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen. Det pædagogiske personale arbejder tæt sammen og er organiseret i 10 årgangsteams med hvert deres forberedelseslokale med arbejdspladser og mødefaciliteter. Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /> <br />Du kan læse mere om skolen på: <a href="http://www.risingskolen.odense.dk/">www.risingskolen.odense.dk</a><br /> <br />Skolens elevtal er stigende, og vi forventer, at den gode udvikling fortsætter mange år endnu. I indeværende skoleår har vi ca. 800 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. På skolens ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Vi har ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br /><strong> </strong><br /><strong>Ønsker og forventninger</strong><br />Vi ønsker os en lærer der: <ul> <li>har linjefag eller undervisningserfaring i dansk</li> <li>har undervisningserfaring eller interesse i specialpædagogik</li> <li>er en engageret underviser, der kan etablere gode relationer til elever og forældre</li> <li>trives med at arbejde i et tæt teamsamarbejde, hvor åbenhed og fælles refleksion over vores undervisningspraksis hele tiden er med til at udvikle kvaliteten i undervisningen</li> <li>vil indgå i et forpligtigende, professionelt og udviklingsorienteret miljø med fokus på værdier som fællesskab, faglighed, engagement, glæde og ansvarlighed</li> <li>er robust og faglig velfunderet samt god til at skabe struktur</li> <li>har varme og tålmodighed og mod og lyst til at undervise forskellige aldersgrupper.</li> </ul> <br />Vi forventer derudover, at du er åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag samt, at du har mod på at engagere dig i opgaven, selvom den er tidsbegrænset.<br /> <br />Du kan forvente at få tilknyttet en erfaren kollega som mentor, ligesom vi stiller en computer til rådighed,<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte souschef Sine Erlandsen eller afdelingsleder Mads Søe via skolens kontor på 63752300.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist mandag d. 10. juni kl. 23.59.<br />Vi forventer at afholde samtaler mandag d. 17. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Konsulent til Røgfrit Odense

  Hvis du har lyst til at arbejde med tobaksforebyggelse, er det muligvis dig, vi leder efter som vores nye kollega.

  Odense er en by i rivende udvikling, også når det gælder tobaksforebyggelse. Odense byråd har vedtaget en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030. En vision, der også rummer en målsætning om, at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2025. Hvis du har lyst til at arbejde med tobaksforebyggelse, er det muligvis dig, vi leder efter som vores nye kollega. <br /> <br />Vi ved, at rygning smitter, og at det kan være svært at stoppe, når man først er begyndt. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen og hjælpes ad med at forebygge, at børn og unge begynder at ryge og hjælper dem, der ønsker at stoppe. Dette gøres ved, at der indføres en flerstrenget indsats i samarbejde med byens grundskoler. Derudover indgår Røgfrit Odense partnerskaber med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, kulturinstitutioner og foreninger i Odense. Dine opgaver vil bl.a. bestå i forebyggende aktiviteter i samarbejde med relevante aktører og afholdelse af rygestopforløb.<br /><br />Tobaksforebyggelse er højt prioriteret på den politiske dagsorden. Der er noget at vinde for både den enkelte, men også for fællesskabet. Tobaksforebyggelse handler om at skabe forandringer – forandringer kan møde modstand. Derfor vægter vi det kommunikative højt og arbejder brugerinddragende. Vi tænker ud af boksen og er i konstant udvikling, hvad angår tilbud, aktiviteter, samarbejdspartnere og den kommunikative strategi.<br /> <br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Røgfrit Odense er en afdeling i Odense Kommune, der i øjeblikket består af en projekt- og personaleleder og syv konsulenter. Vi står for en respektfuld kommunikation, hvor det handler om røgen og ikke om rygeren, en kommunikation, der bygger på respekt både for dem, der ryger og dem, der ikke ryger. Vi bestræber os på at nå bredt ud med vores tilbud og har et varieret udbud af rygestophold. Borgeren skal finde os troværdige qua høj faglighed, kort responstid og let tilgængelighed. Vi arbejder målrettet og udviklende og samarbejder på tværs af kommunen samt tværsektorielt i forhold til inddragelse af forskellige kompetencer og sparringspartnere.<br /><br />Vi er placeret i Børn- og Ungeforvaltningen, Sundhed og Forebyggelse, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forestiller os at du: <ul> <li>Har en relevant sundheds- eller socialfaglig uddannelse</li> <li>Har lyst til at arbejde med tobaksforebyggende opgaver</li> <li>Er uddannet rygestoprådgiver</li> <li>Kan kommunikere motiverende og har erfaring med ”Den motiverende samtale”</li> <li>Kan lide at arbejde med en bred målgruppe og sammen med mange faggrupper</li> <li>Er udviklingsorienteret, reflekterende, idérig og kreativt tænkende</li> <li>Kan se tingene i en større kontekst</li> <li>Er åben og udadvendt samt har let ved at skabe kontakt og relationer på alle niveauer</li> <li>Er god til at formidle både mundtligt og skriftligt</li> <li>Har undervisningserfaring</li> <li>Har et højt serviceniveau og hele tiden er på vej til at imødekomme målgruppens behov  </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Vi tilbyder et: <ul> <li>Spændende og udviklende job i et stærkt team</li> <li>Job i konstant udvikling og med stor kontaktflade til borgere, grundskoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige og øvrige netværk</li> <li>Job med masser af udfordringer og med variation både i arbejdsopgaver og i din hverdag</li> <li>Teamsamarbejde, hvor vi hjælper hinanden i et rart og uhøjtideligt miljø, og hvor arbejdsglæde og humor vægtes</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Arbejdstiden for stillingen er 37 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset fra 1. august 2019 til 1. august 2020.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projekt- og personaleleder Anette Stensgaard på <u><a href="mailto:aste@odense.dk" style="color: rgb(7, 130, 193); text-decoration: underline;">aste@odense.dk</a>, </u>30304927. Du kan yderligere besøge vores <a href="https://www.odense.dk/roegfritodense" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a> eller på Facebook: Røgfrit Odense eller KysBedreOdense på Facebook og Instagram.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 10. juni 2019. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 19. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Risingskolen søger en barselsvikar til matematik i 6. og 9. klasse samt fysik i 7. og 9. klasse

  <em>Matematik i 6. og 9. klasse samt fysik i 7. og 9. klasse – er det noget for dig?</em><br /> <br /><strong>Risingskolen søger en lærer til et barselsvikariat fra 1. august til 11. oktober 2019, der kan varetage ovenstående fag.</strong><br /> <br /><strong>Om skolen</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen. Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har fordybelsesdag hver torsdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen. Det pædagogiske personale arbejder tæt sammen og er organiseret i 10 årgangsteams med hvert deres forberedelseslokale med arbejdspladser og mødefaciliteter. Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt. Du kan læse mere om skolen på: <a href="http://www.risingskolen.odense.dk/">www.risingskolen.odense.dk</a><br /> <br />Skolens elevtal er stigende, og vi forventer, at den gode udvikling fortsætter mange år endnu. I indeværende skoleår har vi ca. 800 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. På skolens ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Vi har ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br /><strong> </strong><br /><strong>Ønsker og forventninger</strong><br />Vi ønsker os en lærer, der: <ul> <li>har linjefag eller undervisningserfaring i matematik og fysik/kemi</li> <li>er en engageret underviser, der kan etablere gode relationer til elever og forældre</li> <li>trives med at arbejde i et tæt teamsamarbejde, hvor åbenhed og fælles refleksion over vores undervisningspraksis hele tiden er med til at udvikle kvaliteten i undervisningen</li> <li>vil indgå i et forpligtigende, professionelt og udviklingsorienteret miljø med fokus på værdier som fællesskab, faglighed, engagement, glæde og ansvarlighed</li> <li>er robust og faglig velfunderet samt god til at skabe struktur</li> <li>har varme og tålmodighed, mod og lyst til at undervise forskellige aldersgrupper.</li> </ul> Vi forventer derudover, at du er åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag samt, at du har mod på at engagere dig i opgaven, selvom den er tidsbegrænset.<br /><br />Du kan forvente at få tilknyttet en erfaren kollega som mentor, ligesom vi stiller en computer til rådighed,<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte souschef Sine Erlandsen eller afdelingsleder Mads Søe via skolens kontor på 63752300.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist mandag d. 10. juni kl. 23.59.<br />Vi forventer at afholde samtaler mandag d. 17. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Kok/køkkenassistent til Børnehuset Stjernen

  Er du kok/køkkenassistent, der drømmer om at lave mad til børn? Er du klar, så har vi et spændende job til dig. Børnehuset Stjernen søger en kok/køkkenassistent 30 timer ugentligt med tiltrædelse 16. september 2019. Frokostordningen skal gå i luften den 1. oktober.

  <em>Er du kok eller køkkenassistent, og drømmer du om at lave mad til børn?</em><br />Er du klar, så har vi et spændende job til dig.<br /><br />Børnehuset Stjernen søger en kok/køkkenassistent 30 timer ugentligt med tiltrædelse 16. september 2019. Frokostordningen skal gå i luften den 1. oktober.<br /> <br />Forældrene i Stjernen har sagt ja til frokostordning, og ordningen er på valg hvert andet år (næste gang i 2020). Vi er i skrivende stund ved at få gjort køkkenet køreklar. Børnehuset Stjernen er er en del af institution Sanderum-Tingløkke, hvoraf 6 af de andre huse også har frokostordning. Du vil derfor få et netværk af kollegaer med samme funktion i området.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi drømmer om en kok/køkkenassistent, som er god til at udnytte alle dele af råvarerne, hvor maden er et godt match mellem, hvad børnene kan lide og nye smagsoplevelser.<br /> <br />Jobbet indebærer, at du tilbereder frokost til 81-87 børn i alderen 0-6 år, laver madplaner, bestiller varer og sikrer den gode hygiejne i køkkenet.<br /> <br />Børnehuset har til huse i to adskilte bygninger, så du skal være indstillet på at transportere maden fra tilberedelseskøkkenet til anden bygning. Der vil ligeledes være oprydning og rengøring i begge bygninger.<br /> <br />Maden skal tilberedes uden brug af råt kød og du skal derfor have interesse i og flair for at lave vegetarretter. Kød må gerne indgå i frokosten i tilberedt form. Odense Kommune ønsker så vidt muligt at råvarerne er økologiske.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Det er vigtigt, at du har et positivt sind og godt humør. Du skal have overblik, være omstillingsparat og kunne bevare roen når dagen forandres. Du skal være fleksibel, idèrig, og kan lide at have børn omkring dig.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>har en køkkenfaglig uddannelse eller erfaring fra lignende stilling</li> <li>har hygiejnebevis</li> <li>har erfaring med planlægning, indkøb og sammensætning af ernæringsrigtig kost til børn</li> <li>kan arbejde selvstændigt i samarbejde med leder og det pædagogiske personale</li> <li>er stabil</li> <li>kan anvende computer på brugerniveau</li> <li>kan læse, skrive og tale dansk.</li> </ul>  <br />Har du mod på ovenstående, så send straks din ansøgning<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte daglig leder af børnehuset Marianne Skøtt Mikkelsen på tlf. 6375 4165.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi skal have din ansøgning senest søndag d. 9/6 2019.<br />Vi forventer at holde samtaler mandag d. 24/6 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til Børnehuset Ællingen

  Til Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær, Børnehuset Ællingen søger vi en pædagogmedhjælper 32 timer/uge fra 1. august 2019. Stillingen er primært i børnehaven, men vi har fokus på samarbejde på tværs i huset. Derfor kan der også være timer i vuggestuen.

  Til Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær, Børnehuset Ællingen søger vi en pædagogmedhjælper 32 timer/uge fra 1. august 2019.<br /> <br />Stillingen er primært i børnehaven, men vi har fokus på samarbejde på tværs i huset.<br />Derfor kan der også være timer i vuggestuen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Ællingen er en del af Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær, der også tæller børnehusene Agerhønen, Fraugde, Hjulet, Holluf Pile, Svanen, Tornbjerg og Viben.<br />Vores vision er: Faglig udvikling, trivsel og læring for livet med en anerkendende tilgang, der skaber gode relationer og fællesskaber for alle.<br /><br />Ællingen har 36-46 børnehavebørn og en vuggestuegruppe med 12 børn.<br />Børnehuset Ællingen har et godt forældresamarbejde med flere gode traditioner – samt en god personalegruppe, der værdsætter forskellighedens kompetencer.<br /><br /><strong>Om jobbet og dig</strong><br />Vi søger en pædagogmedhjælper, der vægter fællesskaber for både børn og voksne.<br />Det betyder, at vi ønsker os, at du: <ul> <li>Brænder for arbejdet med børn</li> <li>Er idérig med tiltag sammen med børn</li> <li>Er igangsætter og tager initiativ på aktiviteter</li> <li>Har lyst/interesse i arbejde med science og teknologi i børnehøjde</li> <li>Er nærværende og omsorgsfuld</li> <li>Udviser ro og tryghed</li> <li>Kan arbejde med selvhjulpenhed</li> <li>Kan både arbejde selvstændigt og samtidig samarbejde</li> <li>Er robust, fleksibel og indstillet på, at verden konstant forandrer sig</li> <li>Er omstillingsparat og ansvarsfuld</li> <li>Er frisk og udadvendt, har let til smil og en god portion humor</li> <li>Gerne byder ind med andre kompetencer end den øvrige personalegruppe</li> </ul> Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående punkter og synes jobbet lyder interessant, ser vi frem til at modtage en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om os på vores <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/holluf-pile-tingkaer/aellingen" target="_blank">hjemmeside</a>.<br />Du er også velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Malene Bøje Johansson på 2447 6124, hvis du vil høre mere om os og stillingen.<br />Da vi erfaringsmæssigt får mange ansøgere og af hensyn til børnehusets hverdag, vil det ikke være muligt at aftale besøg.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag d. 2. juni 2019.<br />Vi forventer af afholde samtaler tirsdag den 18. juni 2019 om eftermiddagen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Skolepædagog til Tarup Skole - Barselsvikariat

  På Tarup Skole søger vi pr. 1. august 2019 en fagligt stærk og initiativrig pædagog i et barselsvikariat på 37 timer, som har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende.

  <em>På Tarup Skole søger vi pr. 1. august 2019 en fagligt stærk og initiativrig pædagog i et barselsvikariat på 37 timer, som har lyst til at være med til at gøre en særdeles god skole fremragende. </em><br /> <br />Tarup Skole er en folkeskole med ca. 700 elever fra 0.-9. klasse. Vores børn repræsenterer mangfoldigheden i det danske samfund og vi mener, at alle kan lære noget af hinanden.<br />Tarup Skoles værdier er Engagement, Fællesskab, Trivsel og Udvikling gennem læring og vi arbejder med styrkebaseret pædagogik, som er funderet i positiv psykologi.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Vi har ca. 300 børn i indskolingen og 270 børn i SFO’en. Stillingen er som klasse- og årgangspædagog på 3. årgang, hvor du skal varetage understøttende undervisning både som selvstændigt fag og som støtte til de fag-faglige fag. I SFO’en, som dækker alle børn fra 0. til 3. årgang samt Forårs-SFO i perioden marts til juni (alt efter længden på vikariatet), skal du være medansvarlig for, at aktiviteter og muligheder i samt rammerne for vores værksteder og væresteder udvikler, inspirerer og inddrager børnene i et trygt miljø.<br /><br />Planlægning og udvikling foregår i et tæt samarbejde i indskolingsteamet, årgangsteams, pædagogteams og sfo-teamet.<br /> <br />Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 6.15-16.45 mandag til fredag og SFO’en har åbent i alle skoleferier, herunder også for sampasning i de af Odense Kommune udvalgte ferier.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Brænder for arbejdet med børn</li> <li>Er nærværende, imødekommende og ansvarlig</li> <li>Er engageret og initiativrig</li> <li>Har gode faglige og pædagogiske kvalifikationer</li> <li>Har pædagogiske visioner</li> <li>Har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde i teams</li> <li>Har lyst til at arbejde med og er nysgerrig på vores værdier og styrkebaseret pædagogik</li> <li>Er en åben og inspirerende sparringspartner</li> <li>Kan se verden i børnehøjde</li> </ul> Hvis du er det, så får du en arbejdsplads, hvor du: <ul> <li>Bliver en del af et udviklende personalesamarbejde med dygtige, ambitiøse og engagerede kolleger</li> <li>Kan udvikle egne pædagogiske ideer</li> <li>Kan være med til omsætte vores værdier til praksis</li> <li>Får udfordret din faglighed</li> <li>Får et professionelt råderum</li> <li>Får gode muligheder for faglig og personlig udvikling</li> <li>Og hvor trivsel er vigtig</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte indskolingsleder Stine Black på 63753111 eller stbl@odense.dk.<br /><br />Du kan læse mere om Tarup Skole på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 16. juni 2019 og vi forventer at holde samtaler onsdag den 19. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge denne begivenhedsbestemte stilling.

  <div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? </em><em>Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel </em><em>rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge </em><em>denne begivenhedsbestemte stilling som jobrådgiver i Job og Karriere 2.</em></div> <br /><strong>Om os</strong><br />Ambitionsniveauet er højt i Odense Kommunes Beskæftigelses- & Socialforvaltningens beskæftigelsespolitik. Ledigheden skal nedbringes. Og vi ved, hvordan man gør! Med baggrund i nyeste forskning og evidens har forvaltningen fokus på, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at være effektskabende for både borgere og virksomheder.<br /><br />I Job og Karriere 2 beskæftiger vi os med jobparate dagpengemodtagere. Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed.<br />Din hverdag vil være koncentreret om jobrettede samtaler. Du skal derfor formå at skabe dynamik i processen for den enkelte borger, så denne oplever kontinuitet, bevægelse og transparens. Du skal således være både involverende og målrettet.<br />Din samtaleteknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have  erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet.<br /><br />Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er afgørende. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har én plan.<br /><br />I Job og Karriere er vi p.t. organiseret i 6 branchegrupper, nemlig <ol> <li>IT</li> <li>Byg</li> <li>Industri</li> <li>Transport</li> <li>Service</li> <li>Offentlig & Sundhed</li> </ol> Har du kendskab til eller måske præferencer for nogen af disse, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning. Branchekendskab er dog ikke et krav.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Kan, når nødvendigt, afholde borgersamtalerne på engelsk og gerne også andre fremmedsprog</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Solidt kendskab til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB) og til arbejdsmarkedets åbninger for jobparate ledige</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den  forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK-overenskomsten og trin 31 i DS-overenskomsten.<br /><br />Stillingen som jobrådgiver er et barselsvikariat og til besættelse pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Andrew Lauritsen på 3012 2329 eller aalau@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 6. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag d. 11. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  06-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Er du optaget af at skabe sammenhæng, lede processer og brænder du for at lede monofagligt og tværfagligt på børne – og ungeområdet? Er din profil med baggrund som psykolog så er nedenstående stilling som teamleder for skolepsykologer på det almene pædagogisk psykologiske felt i måske noget for dig?

  <em>Er du optaget af at skabe sammenhæng, lede processer og brænder du for at lede monofagligt som tværfagligt på børne- og ungeområdet?<br /> <br />Er din profil med baggrund som psykolog, så er nedenstående stilling som teamleder for skolepsykologer på det almene pædagogisk psykologiske felt i Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse (TSoF) måske noget for dig?</em><br /><br /><strong>Om os </strong><br />TSoF er en tværfaglig enhed i Børn- og Ungeforvaltningens Sundhed og Forebyggelsesafdeling med tilbud til gravide, børn, unge og familier på almenområdet. Børn- og Ungeforvaltningens vision er, at flere børn og unge oplever et sammenhængende børne- og ungeliv med mere sundhed, læring og deltagelse. TSoF har en central opgave ind i Børn- og Ungeforvaltningens strategiske fokusområde tidlig indsats og er en medvirkende faktor til at skabe lige muligheder i livet for alle børn og unge. For yderligere se <a href="https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/strategi-for-tidlig-indsats">https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/strategier/strategi-for-tidlig-indsats</a><br /> <br />TSoF består af småbørns- og skolepsykologer, familiebehandlere, sundhedsplejersker, tale-sprogkonsulenter, hørekonsulenter, stemme-/stammekonsulenter, ekstra sprogstøtter, professionsbachelorer i sundhed og ernæring, ergo- og fysioterapeuter samt en administration.<br /> <br />TSoF ledes af en Tværfaglig Sundheds- og Forebyggelsesleder samt 8 teamledere, som danner rammen for strategi, udvikling og daglig drift, mono- som tværfagligt. Ud over kontakten til familier og børn er TSoF tætte sparrings- og samarbejdspartnere for medarbejdere i de øvrige afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br /><strong>Ansvarsområder og opgaver</strong><br />Det ene af de primære ansvarsområder er ledelse i forhold til skolepsykologerne indenfor almenområdet/Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR). Dette dækker over strategisk-, drift- og personaleledelse.<br /><br />Skolepsykologernes arbejdsopgaver på det almene område PPR område indeholder betjening i forhold til de kommunale skoler, herunder 10. klassestilbuddene samt betjening af fri- og privatskoler. Det tætte samarbejde på skolerne inkluderer tæt samarbejde med forældre, skoleledelse samt de øvrige kollegaer og samarbejdspartnere internt i TSoF og eksternt i de øvrige afdelinger af Børn- og Ungeforvaltningen.<br /> <br />Det andet ansvarsområde dækker over tværfaglighed. At du i tæt og koordineret samarbejde med de øvrige teamledere i TSoF skal sikre den tværfaglige indsats i lokalområderne på tværs af byen, herunder samarbejde med de lokale skoleledere. Som teamleder har du en særlig opgave i forhold til at lede, skabe og understøtte meningsfulde og værdiskabende arbejdsfællesskaber mellem skolepsykologerne og de øvrige faggrupper i afdelingen. Endvidere er der et tæt samarbejde med ledelsen i Skoleafdelingen/SKA og ledelsen af Specialpædagogisk Rådgivning/SPPR som yder rådgivning og vejledning til specialbørnehaver, specialskoler og øvrige specialpædagogiske skoletilbud.<br /> <br /><strong>Din profil</strong><br />Vi leder efter en person med erfaring og lyst til/eller mod på ledelsesopgaver herunder personaleledelse i kombination med en solid indsigt på det brede pædagogiske psykologlogiske felt i forhold til børn og unge. Gerne med erfaring fra det indsatser i det forebyggende og sundhedsfremmende felt. Erfaring med koordinering og facilitering, du skal være optaget af at få tingene til at virke i praksis og finde implementeringsopgaven lige så relevant som udviklingsopgaven. Du skal være motiveret af at bedrive ledelse i spændet mellem strategi og drift. Du har en psykologfaglig baggrund med flere års erfaring og gerne erfaring med at koordinere og lede processer eller praksis.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du ud over ovenstående:</strong> <ul> <li>Har ambitioner for skolepsykologerne i det almene felt, som du sætter i spil med faggruppen, nøglepersoner og ledelsesteam og efterfølgende arbejder ihærdigt og vedholdende for at realisere de fælles ambitioner.</li> <li>Har lyst til at indgå som en aktiv medspiller i et ledelsesteam på tværs af Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse </li> <li>Trives med grænsekrydsende ledelsesopgaver og relevant koordinering internt i TSoF såvel som på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen</li> <li>Har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation </li> <li>Udviser følgeskab for de organisatoriske mål og evner til at arbejde proaktivt ift. disse</li> <li>Er i stand til at arbejde systematisk og struktureret med henblik på at opnå de fastsatte mål</li> <li>Kan lede gennem processer med involvering af relevante parter for øje</li> <li>Er tydelig i din kommunikation såvel mundtligt som skriftligt</li> <li>Kan begå dig blandt både medarbejdere og ledere og er i stand til at skabe følgeskab omkring dig</li> <li>Har blik for og trives de administrative ledelsesmæssige opgaver, der følger med opgavesættet </li> <li>Kan navigere og prioritere i en travl hverdag med mange dagsordener og aktører </li> <li>Vil indgå i relevant efter- og videreuddannelse i forhold til stillingen</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong>  <ul> <li>At være en del af et stærkt ledelsesteam på tværs af Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse </li> <li>Indflydelse på udmøntningen af en relevant politisk dagsorden, hvor tidlig indsats har høj prioritet</li> <li>Mulighed for at skabe forandring for børn i Odense, herunder børn i udsatte positioner, gennem nærheden til daglig drift og samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere</li> <li>En position, hvor strategisk ledelse går hånd i hånd med oversættelse og håndtering af daglig praksis og hvor erfaring fra praksis anvendes til værdiskabende indflydelse på strategiske beslutninger.  </li> </ul> Kan du se dig selv som teamleder for skolepsykologerne i TSoF ud fra de beskrevne opgaver og genkende dig selv i profilen, så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Stillingen er på 37 t/u og ønskes besat den 1. august 2019.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til Tværfaglig Sundheds- og Forebyggelsesleder Trine Bülow Vadum på telefon 2147 0283 eller mail tbs@odense.dk.<br /> <br />Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist 10. juni 2019. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 20. juni 2019 og 2. samtalerunde den 25. juni 2019.<br /> <br />Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil i dagene efter 1. samtale samt præsentere referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger rengøringsassistent, 19 timer ugentlig med tiltrædelse 1. august 2019.

  <em>Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat?</em><br /><br />Vi søger rengøringsassistenter til By- og Kulturforvaltningen, Lumby Skole og Lumby børnehave, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i vores mange bygninger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Rengøring er en selvstændig afdeling i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Vi er en afdeling, der varetager rengøringsopgaverne i Odense Kommunes ejendomme. I vores afdeling arbejder vi på at følge den teknologiske udvikling i branchen, og bruger bl.a. smartphones som arbejdsredskab i vores dagligdag.<br /><br />Vi er samlet set ca. 415 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og rengøringsledere samt administrative medarbejdere. Vi har en gruppe medarbejdere, der er tillidsvalgte, som indgår i et tæt samarbejde med ledelsen om at skabe gode arbejdsvilkår. <br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> <li>God ledelse</li> <li>Godt arbejdsmiljø</li> </ul> Medarbejderarrangement<br />Som medarbejder i Rengøring blive man inviteret til et årlige medarbejderarrangement, hvor man kan deltage i et socialt arrangement med andre kolleger.<br /> <br />Sundhedsordning<br />I Odense Kommune ønsker vi at have sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Derfor arbejder vi strategisk med sundhedsfremme i hele kommunen. Derfor har vi en række tilbud, der har til formål at bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser med sundhedsforbedringer, øget trivsel og socialt fællesskab til følge.<br /><br />LogBuy fordelskort<br />Som ansat i Odense Kommune kan du få rabat i butikker, webshops, motionscentre, på spisesteder, rejser, kulturoplevelser - og meget mere.<br /><strong> </strong><br /><strong>Dine opgaver</strong><br />Udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.<br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i det distrikt som du bliver ansat i.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Er engageret og positiv</li> <li>Vil være med til at gøre en positiv forskel i samarbejde med vores brugere</li> <li>Selvstændigt kan løse rengøringsopgaverne for dit område</li> <li>Bidrager til den gode dialog og det gode samarbejde</li> </ul> <strong>Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på</strong> <ul> <li>Din erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Din motivation for at søge jobbet</li> <li>Om du har AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingerne er faste stillinger, der ønskes besat pr. 1. august 2019.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitlig 19 timers arbejdsuge, og du kan forvente at skulle ændre arbejdsområde og mødetid.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for skoleansættelse mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Gitte Hansen på 21258163.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 5. juni 2019<em>. </em>Samtaler forventes afholdt i uge 24. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Er du social- og sundhedsassistent, så se her.

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?</em><br /> <br />Bolbro Plejecenter søger en social- og sundhedsassistent 32 -35 timer/uge til fast dagvagt og med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse ønskes snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bolbro Plejecenter er en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord i Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt 5 plejecentre.<br /><br />På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum. Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /> <br />Vi er 45 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestringer og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Grundig introduktion til vores arbejdssted. </li> <li>En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning.</li> <li>En engageret personalegruppe, som er fleksibel og som arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien.</li> <li>En personalegruppe, som trives og har et godt arbejdsmiljø. </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Vi hjælper med støtte/guidning, omsorg og nærvær til den enkelte til at få et godt liv. Vi vægter og vil gerne styrke det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier. Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne er i centrum.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker, at du som ansøger: <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder, hvor borgeren er nærmeste samarbejdspartner.</li> <li>Arbejder selvstændigt - men også kan indgå i teamsamarbejde.</li> <li>Tager initiativ til tværfaglige forløb, der understøtter struktur og livskvalitet for den enkelte.</li> <li>Byder ind med viden og udvikler tiltagene med din faglige baggrund.</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere.</li> <li>Har overblik og gode koordineringsevner.</li> <li>Vil være koordinator for et antal borgere.</li> <li>Evner at have nærvær med de ældre.</li> <li>Gerne har interesse for/kendskab til demensområdet.</li> <li>God til at dokumentere dit arbejde med borgerne.</li> <li>Har flair for IT. </li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem kl. 8.00 og 9.30 – hos assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 17. juni 2019 og der holdes løbende samtaler.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Elsker du udfordringer og trives du med en storalsidighed i dit arbejde? Så mangler vi dig til en spændende stilling i aftenvagt på Lysningen.

  <em>Elsker du udfordringer og trives du med en storalsidighed i dit arbejde? Så mangler vi dig.  </em><em>  </em> <br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til en spændende stilling i aftenvagt til Lysningen, De midlertidige boliger i Odense Kommune.   <br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Vi modtager udelukkende borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold primært fra OUH, men også fra eget hjem. Vi modtager også borgere i §84-ophold (aflastning) af varierende længde.<br /><br />Lysningens medarbejdergruppe består blandt andet af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, -hjælper, terapeuter, pædagog samt kliniske sygeplejespecialister. Vi arbejder på tværs af sektorer og har mange samarbejdspartnere bl.a. på OUH, praktiserende læger, hjemmeplejegrupper, Odense Kommunes nye Akutteam, dagcentertilbud, socialrådgivere, demenskoordinatorer og mange andre.<br /><br />I marts 2018 har vi opstartet samarbejde med OUH’s Geriatriske afdeling, hvor afdeling G kommer på Lysningen 3 gange om ugen for at tilse borgerne. Det er blot et af mange udviklingstiltag som der arbejdes på, for at bedre sektorovergangene samt forebygge genindlæggelser.<br /> <br />Så kort sagt ønsker du at være en del af organisation, som brænder for udvikling, så kom og vær en del af vores team! <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsdagen på Lysningen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo, koordinering og dokumentation i Care samt arbejde med Èn plan. Vi vægter samarbejde med - og inddragelse af pårørende meget højt.<br /><br />Stillingen er en fast stilling og med tiltrædelse hurtigst muligt - gerne 1. juni 2019 eller efter aftale på 28 timer.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker en kollega, som: <ul> <li>Brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Har lyst og mod til at dele ud af sin faglighed til glæde for kolleger, borgere m.m</li> <li>Brænder for at skabe rum for Lysningens borgere og deres pårørende, så de finder størst mulig tryghed og ro</li> <li>Vil indgå aktivt i et forpligtende tværfagligt fællesskab, men også monofagligt, hvor åbenhed og refleksion er afgørende for udvikling af vores fælles faglighed</li> <li>Kan skabe et godt overblik og prioritere sine opgaver i en travl arbejdsdag</li> <li>Medvirker til udvikling af den rehabiliterende tankegang  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>12 ugers normperiode</li> <li>En arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi vægter humor og smil højt i en - til tider - udfordret arbejdsdag</li> <li>Mulighed for at udfolde dine kompetencer i vores team både tvær- og monofagligt</li> <li>Et ledelsesteam, der brænder for medarbejderne samt borgerne</li> <li>Kollegaer, der brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende</li> <li>Introduktionsprogram, som er udarbejdet af kliniske sygeplejespecialister, der er tilrettelagt i forhold til dine kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du ønsker at høre mere om stillingen så kan du kontakte rehabiliteringsleder Kristine Kolberg på 23994781.<br /><br />Du kan læse mere om Lysningen på vores <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/hjaelp-og-pleje/midlertidigt-ophold/lysningen" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 26. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 22/23. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vores fysik- og matematiklærer er gået på barsel. Vi søger derfor pr. 1. august 2019 en matematik- og fysiklærer til vores 10. klasse-team på Camp10 i Nørregade (Ungdomshuset).

  Vores fysik- og matematiklærer er gået på barsel. Vi søger derfor pr. 1. august 2019 en matematik- og fysiklærer til vores 10. klasse-team på Camp10 i Nørregade (Ungdomshuset).<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Stillingen vil i udgangspunktet omfatte undervisning af fysik- og matematikhold på 10. klasse-niveau - eventuelt i kombination med undervisning i valgfagene tysk, event (projektstyring) eller design. Der kan desuden indgå studietur og andre undervisningsrelaterede opgaver.<br /><br />Stillingen er et barselvikariat med et ugentlig timetal på 37 timer, som forventes at løbe frem til medio marts 2020.<br /><br />Du bliver en vigtig del af et energisk lærerteam på Camp10 med 4-5 kolleger, hvor faglighed, samarbejde og fleksibilitet er kerneelementer i en dynamisk hverdag. Du vil indgå i et større netværk af kolleger i UngOdenses dagundervisning.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en underviser, som: <ul> <li>har linjefag i fysik og matematik - eller erfaring svarende til linjefagsniveau. Alternativt en underviser med anden relevant uddannelse med tilsvarende faglige kompetencer.</li> <li>kan undervise i fagene på 10. klasse-niveau. Erfaring med at forberede elever til eksamen i fysik og matematik er en fordel, men ikke en forudsætning.</li> <li>også kan bidrage til undervisning i valgfag, som f.eks. tysk, event (projektstyring) og design.</li> <li>har lyst til at engagere sig i et givende teamsamarbejde med erfarne kolleger.</li> <li>er nysgerrig på målgruppen 10. klasse og kan lide at motivere og udfordre elever på deres individuelle niveau. Erfaring er en fordel, men ikke en forudsætning.</li> <li>favner klasserumsledelse som et naturligt element i et levende og differentieret læringsmiljø.</li> </ul> <strong>Om Camp10 og UngOdense</strong><br />UngOdense er den kommunale ungdomsskole i Odense, som varetager drift, udvikling og koordinering af skoletilbud, ungdomscentre, temabaserede aktivitetssteder, fritidsundervisning, events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge mellem 11-18 år i Odense kommune.<br /><br />UngOdenses dagundervisning varetager skoletilbud i dagtimerne. Det omfatter undervisning af ca. 450 elever på forskellige lokationer i byen, hvoraf hovedparten går i 10. klasse. Heraf starter ca. 90 elever i vores almene 10. klasse på Camp10 med studieretningen Global. Det er et undervisningsmiljø med fokus på: <ul> <li>at udvikle sig fagligt, personligt og socialt.</li> <li>at få et oplevelsesrigt skoleår i et trygt og positivt fællesskab med jævnaldrende.</li> <li>at blive vejledt og afklaret i det rette valg af ungdomsuddannelse.</li> </ul> Læs mere om Camp10 <a href="https://www.ungodense.dk/Ungdomsskolen-i-Odense?is404=1&notfound=10.-Klassehttps%3a%2fwww.ungodense.dk%2f10.-Klasse%2f10.-klasse-med-studieretning%2fGlobal-p%25C3%25A5-Camp10" target="_blank" title="her">her</a>. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og<br />LC/Uddannelsesforbundet.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte områdeleder Bo Rotbøl på 40 48 60 00 eller bopro@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 7. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14. juni 2019 i tidsrummet kl. 8.30-11.30. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  07-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • En af vores dansk- og engelsklærere er på barsel. Vi søger derfor pr. 1. august 2019 en dansk- og engelsklærer til vores 10. klasse-team på Camp10 i Nørregade (Ungdomshuset).

  En af vores dansk- og engelsklærere er gået på barsel. Vi søger derfor pr. 1. august 2019 en dansk- og engelsklærer til vores 10. klasse-team på Camp10 i Nørregade (Ungdomshuset).<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Stillingen vil i udgangspunktet omfatte undervisning af dansk- og engelskhold på 10. klasse-niveau - eventuelt i kombination med undervisning i valgfagene tysk, event (projektstyring) eller design. Der kan desuden indgå studietur og andre undervisningsrelaterede opgaver.<br />Stillingen er et barselvikariat med et ugentlig timetal på 37 timer, som forventes at løbe frem til ultimo december.<br /><br />Du bliver en vigtig del af et energisk lærerteam på Camp10 med 4-5 kolleger, hvor faglighed, samarbejde og fleksibilitet er kerneelementer i en dynamisk hverdag. Du vil indgå i et større netværk af kollegaer i UngOdenses dagundervisning.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en underviser, som: <ul> <li>har linjefag i dansk og engelsk - eller erfaring svarende til linjefagsniveau.</li> <li>kan undervise i fagene på 10. klasse-niveau. Erfaring med at forberede elever til eksamen er en fordel, men ikke en forudsætning.</li> <li>også kan bidrage til undervisning i valgfag, som f.eks. tysk, event (projektstyring) og design.</li> <li>har lyst til at engagere sig i et forpligtende og givende teamsamarbejde med erfarne kollegaer.</li> <li>er nysgerrige på målgruppen 10. klasse og kan lide at motivere og udfordre elever på deres individuelle niveau.</li> <li>favner klasserumsledelse som et naturligt element i et levende og differentieret læringsmiljø.</li> </ul> <strong>Om Camp10 og UngOdense</strong><br />UngOdense er den kommunale ungdomsskole i Odense, som varetager drift, udvikling og koordinering af skoletilbud, ungdomscentre, temabaserede aktivitetssteder, fritidsundervisning, events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge mellem 11-18 år i Odense kommune.<br /><br />UngOdenses dagundervisning varetager skoletilbud i dagtimerne. Det omfatter undervisning af ca. 450 elever på forskellige lokationer i byen, hvoraf hovedparten går i 10. klasse. Heraf starter ca. 90 elever i vores almene 10. klasse på Camp10 med studieretningen Global. Det er et undervisningsmiljø med fokus på: <ul> <li>at udvikle sig fagligt, personligt og socialt</li> <li>at få et oplevelsesrigt skoleår i et trygt og positivt fællesskab med jævnaldrende</li> <li>at blive vejledt og afklaret i det rette valg af ungdomsuddannelse.</li> </ul> Læs mere om Camp10 <a href="https://www.ungodense.dk/Ungdomsskolen-i-Odense?is404=1&notfound=10.-Klassehttps%3a%2fwww.ungodense.dk%2f10.-Klasse%2f10.-klasse-med-studieretning%2fGlobal-p%25C3%25A5-Camp10" target="_blank" title="her">her</a>. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og<br />LC (/Uddannelsesforbundet).<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte områdeleder Bo<br />Rotbøl på 40 48 60 00 eller bopro@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag, den 7. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag, den 14. juni 2019 i tidsrummet kl. 8.30-11.30.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  07-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærere til 10Syd, UngOdense

  UngOdense søger to dygtige lærere med tiltrædelse 1. august 2019. Stillingerne er tilknyttet vores 10. klasser på Niels Bohrs Allé (10Syd og Job10), samt Huset på Herluf Trolles Vej. Den ene stilling er et barselsvikariat den anden er en fast stilling. Begge stillinger er på fuld tid.

  UngOdense søger to dygtige lærere til vores 10. klasseteam med tiltrædelse den 1. august 2019.<br /> <br />Stillingerne er tilknyttet vores 10. klasser på Niels Bohrs Allé (10Syd og Job10), samt Huset på Herluf Trolles Vej. Her vil du blive en del af et engageret og fagligt dygtigt lærerteam. Den ene stilling er et barselsvikariat, den anden er en fast stilling. Begge stillinger er på fuld tid.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />10. klasserne er en del af en UngOdense Dagundervisning, som spænder bredt fra vores særlige læringstilbud til en stor 10. klasse-afdeling. Vores samlede ambition er, at alle elever skal blive så dygtige som muligt, samtidig med at de dannes og trives.<br /><br />Vi lægger vægt på at have et bredt og fagligt stærkt læringstilbud, en tydelig målsætning om demokratisk dannelse samt et ambitiøst fagligt fokus, hvor elevernes læring er central. <br /> <br />Du vil blive en vigtig del af et energisk og erfarent lærerteam med 6 kolleger, hvor faglighed,<br />samarbejde og fleksibilitet er kerneelementer i en dynamisk hverdag. Undervisningen er tilrettelagt med tætte koblinger mellem de obligatoriske fag (dansk, engelsk og matematik) og de overordnede studieretninger.<br /><br />10Syd er et undervisningsmiljø med et særligt fokus på studieretningerne Sport & e-sport samt Psykologi & samfundsfag.<br /> <br />Læs mere om 10. klasse i UngOdense på <a href="https://www.ungodense.dk/10.-Klasse" target="_blank" title="hjemmesiden">hjemmesiden</a>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi har brug for, at du: <ul> <li>er dygtig til at undervise i fagene matematik, dansk og evt. tysk (den faste stilling)</li> </ul> eller, at du <ul> <li>er dygtig til at undervise i fagene dansk, engelsk og har mod på faget psykologi, og derudover er det vigtigt, at du har kendskab til eller interesse for elever med dyslektiske vanskeligheder (barselsvikariatet)</li> </ul> Vi udbyder også en række forskellige valgfag, som du  er velkommen til at byde ind på.<br /> <br />Det er en forudsætning for begge stillinger, at du er nysgerrig på målgruppen i 10. klasse og kan lide at motivere og udfordre elever på deres individuelle niveau. Du skal være i stand til at skabe læring for elever gennem høj faglighed, varieret og inspirerende undervisning samt aktiv elevdeltagelse og tydelig klasseledelse.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om dig</strong><br />Endelig forventer vi, at du <ul> <li>er fagligt engageret og opdateret.</li> <li>er empatisk og har nemt ved at etablere gode relationer til andre.</li> <li>går til dit arbejde med professionalisme, humor og et positivt livssyn.  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og LC (Uddannelsesforbundet).<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere om stillingerne og UngOdense som arbejdsplads, så kontakt<br />områdeleder Kristina Munk på 29 63 10 16.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfrist er fredag, den 7. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført fredag, den 14. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  07-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Sætter du altid service i højsædet? Vil du yde en høj grad af service over for alle skolens brugere? Kan du tage opgaver og udfordringer med godt humør? Så bliv Risingskolens nye teknisk servicemedarbejder fra 1. august 2019.

  <em>Sætter du altid service i højsædet?<br />Vil du yde en høj grad af service over for alle skolens brugere?<br />Kan du tage opgaver og udfordringer med godt humør?</em><br />  <br />Så bliv vores nye teknisk servicemedarbejder på Risingskolen fra 1. august 2019.<br /><br /><strong>Om Risingskolen</strong><br />Risingskolen har 800 elever fordelt på en stor almendel, en række specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder.<br />På skolen ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger samt teknisk og administrativt personale.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaverne i jobbet omfatter blandt andet: <ul> <li>Mindre håndværksmæssige reparationer, og vedligehold</li> <li>Renholdelse af udearealer</li> <li>Vedligehold af grønne områder</li> <li>Affaldshåndtering</li> <li>Opstilling til møder og arrangementer</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en teknisk servicemedarbejder der: <ul> <li>Altid sætter service i højsæde, og er indstillet på at yde en høj grad af service over for skolens brugere</li> <li>Har lyst til at arbejde blandt børn og voksne</li> <li>Gerne har en håndværksmæssig baggrund – men det er ikke et krav</li> <li>Er fleksibel og tager udfordringer med godt humør</li> <li>Kan lide at arbejde både ude og inde</li> <li>Vil yde en stor indsats for, at skolen fortsat fremstår pæn og i god vedligeholdelsesstand</li> <li>Besidder en god portion humor</li> <li>Har kørekort (kategori B)</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 37 timer pr. uge med ønsket ansættelse fra 1. august 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om Risingskolen på vores <a href="http://risingskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank">hjemmeside</a>.<br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder Pernille Wessel 2447 2897 eller teknisk serviceleder Kristian Greve 2326 1149<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 10. juni 2019.<br />Vi forventer at holde samtaler mandag den 17. juni 2019.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent til Sct. Hans Skole

  Vi søger en rengøringsassistent, 15 timer ugentlig med tiltrædelse hurtigst muligt.

  <em>Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat?</em><br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br /><br /><strong>Hvem er Rengøring?</strong><br />Rengøring er en selvstændig afdeling i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.<br />Vi er en afdeling, der varetager rengøringsopgaverne i Odense Kommunes ejendomme.<br />I vores afdeling arbejder vi på at følge den teknologiske udvikling i branchen, og bruger bl.a. smartphones som arbejdsredskab i vores dagligdag.<br /><br />Vi er samlet set ca. 415 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og rengøringsledere, samt administrative medarbejdere. Vi har en gruppe medarbejdere, der er tillidsvalgte, som indgår i et tæt samarbejde med ledelsen om at skabe gode arbejdsvilkår.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> <li>God ledelse</li> <li>Godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Medarbejderarrangement</strong><br />Som medarbejder i Rengøring blive man inviteret til et årlige medarbejderarrangement, hvor man kan deltage i et socialt arrangement med andre kolleger.<br /> <br /><strong>Sundhedsordning</strong><br />I Odense Kommune ønsker vi at have sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Derfor arbejder vi strategisk med sundhedsfremme i hele kommunen. Derfor har vi en række tilbud der har til formål at bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser med sundhedsforbedringer, øget trivsel og socialt fællesskab til følge.<br /><br /><strong>LogBuy fordelskort</strong><br />Som ansat i Odense Kommune kan du få rabat i butikker, webshops, motionscentre, på spisesteder, rejser, kulturoplevelser - og meget mere.<br /><strong> </strong><br /><strong>Dine opgaver</strong><br />Udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.<br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i det distrikt som du bliver ansat i.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Er engageret og positiv</li> <li>Vil være med til at gøre en positiv forskel i samarbejde med vores brugere</li> <li>Selvstændigt kan løse rengøringsopgaverne for dit område</li> <li>Bidrager til den gode dialog og det gode samarbejde</li> </ul> <strong>Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på</strong> <ul> <li>Din erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Din motivation for at søge jobbet</li> <li>Om du har AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen er en fast stilling, der ønskes besat hurtigst muligt.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitlig 15,00 timers arbejdsuge du kan forvente at skulle ændre arbejdsområde og mødetid.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for skoleansættelse mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Maria Van Der Schaaf på 21167978.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 31. maj 2019<em>. </em>Samtaler forventes afholdt den 4. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling samt til et barselsvikariat. Brænder du for at gøre en forskel for borgeren med demens og andre vedvarende sygdomme? Og kan du se dig selv arbejde i tværfaglige teams? Så er du lige den vi mangler.

  <em>Brænder du for at gøre en forskel for borgeren med demens og andre vedvarende sygdomme? Og kan du se dig selv arbejde i tværfaglige teams? Så er du lige den vi mangler. </em><br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling samt til et barselsvikariat.  <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Udekørende gruppe Vedvarende sygdomsforløb er geografisk placeret på Tagtækkervej 8, 5230 Odense M.<br /><br />Gruppen specialiserer sig i forhold til samarbejdet med borgere med vedvarende sygdomsforløb fx efter demens, parkinson eller sklerose. Gruppen blev etableret i forbindelse med organisationsændringer i Ældre- og Handicapforvaltningen i januar 2015 og er meget udviklingsorienteret. Det vil derfor være vigtigt, at du har lyst til at bidrage til denne udvikling. Der er blandt andet fokus på at højne den faglige viden inden for borgere med en vedvarende sygdom, såvel tværfagligt som i forhold til monofaglige kompetencer.<br /><br />Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af 22 social- og sundhedspersonaler, 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut samt 5 sygeplejersker. Herudover er der tilknyttet elever og studerende.<br /><strong> </strong><br />Fokus for indsatsen er at, borgerne og deres pårørende ydes det bedste mulige koordinerede rehabiliteringsforløb og at borgerne udnytter deres træningspotentiale.<br />Medarbejderne skal i dette forløb både tænke i løsninger inden for netværk, det omkringliggende samfund og velfærdsteknologi. Hvis funktionsnedsættelserne er permanente, skal der ydermere være fokus på fremtidsperspektiver, forebyggelse og mestring af komplekse problemstillinger.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en høj faglighed og mestrer sundhedsfaglige udfordringer</li> <li>Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens rehabiliteringsproces</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfagligt samarbejde</li> <li>Er åben, fagligt nysgerrig, reflekterende og tager del i at udvikle praksis</li> <li>Er robust og kan lide at ikke to dage ligner hinanden</li> <li>Har kørekort</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og evt. kendskab til KMD Care, FMK samt Én Plan</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende job med mulighed for at specialisere sig inden for demens m.m.</li> <li>Udvikling inden for rehabilitering, lærer at målrette indsatsen og løbende evaluer borgernes mål</li> <li>Tværfaglige kollegaer som arbejder målrettet i henhold til borgers ønsker og behov ud fra en rehabiliterende tankegang</li> <li>Tværfaglige og monofaglige fællesskaber som tager ansvar for opgaver, med samarbejde på tværs af geografi og specialer</li> <li>Et spændende, afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Teammøde hver 4. uge samt fælles personalemøde hver 4 uge</li> <li>Gensidig respekt for hinandens fagligheder</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingerne er gennemsnitligt 32-37 timer ugentligt med arbejde hver 3. weekend.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Dorthe Weber på 65513638 eller assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Aamand på 6551 3282.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 5. juni 2019. Vi forventer, at afholde samtaler den 13. juni 2019.<br /><br /><em>Vi genopslår stillingerne for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  05-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat? Vi søger en rengøringsassistent til en fast stilling, 20,50 timers arbejdsuge med tiltrædelse 12. august 2019.

  <em>Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat?</em><br /><br />Vi søger rengøringsassistenter, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i vores mange bygninger.<br /><br /><strong>Hvem er Rengøring?</strong><br />Rengøring er en selvstændig afdeling i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Vi er en afdeling, der varetager rengøringsopgaverne i Odense Kommunes ejendomme. I vores afdeling arbejder vi på at følge den teknologiske udvikling i branchen, og bruger bl.a. smartphones som arbejdsredskab i vores dagligdag.<br /><br />Vi er samlet set ca. 415 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og rengøringsledere, samt administrative medarbejdere. Vi har en gruppe medarbejdere, der er tillidsvalgte, som indgår i et tæt samarbejde med ledelsen om at skabe gode arbejdsvilkår.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> <li>God ledelse</li> <li>Godt arbejdsmiljø</li> </ul> Medarbejderarrangement<br />Som medarbejder i Rengøring blive man inviteret til et årlige medarbejderarrangement, hvor man kan deltage i et socialt arrangement med andre kolleger.<br /><br />Sundhedsordning<br />I Odense Kommune ønsker vi at have sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Derfor arbejder vi strategisk med sundhedsfremme i hele kommunen. Derfor har vi en række tilbud der har til formål at bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser med sundhedsforbedringer, øget trivsel og socialt fællesskab til følge. <br /><br />LogBuy fordelskort<br />Som ansat i Odense Kommune kan du få rabat i butikker, webshops, motionscentre, på spisesteder, rejser, kulturoplevelser - og meget mere.<br /><strong> </strong><br /><strong>Dine opgaver</strong><br />Udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen. <br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i det distrikt som du bliver ansat i.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Er engageret og positiv</li> <li>Vil være med til at gøre en positiv forskel i samarbejde med vores brugere</li> <li>Selvstændigt kan løse rengøringsopgaverne for dit område</li> <li>Bidrager til den gode dialog og det gode samarbejde</li> </ul> <strong>Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på</strong> <ul> <li>Din erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Din motivation for at søge jobbet</li> <li>Om du har AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen en en fast stilling, der ønskes besat pr. 12. august 2019.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitlig 20,50 timers arbejdsuge, og du kan forvente at skulle ændre arbejdsområde og mødetid.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for skoleansættelser mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Lonnie Jensen på 40373503.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 9. juni 2019<em>. </em>Samtaler forventes afholdt uge 25. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Odense Vuggestue & Børnehave søger pr 29.07.2019 en køkkenmedarbejder 22 t. om ugen kombineret med 8 t. som pædagogmedhjælper i et barselsvikariat. Stillingen er i vuggestuen med 33 børn som i løbet af dagen får serveret 3 måltider hvoraf frokost og eftermiddagsmad tilberedes af køkkenmedarbejderen.

  Odense Vuggestue & Børnehave søger en køkkenmedarbejder 22 timer om ugen i vuggestuen pr. 29. juli 2019 og ca. et år frem. Stillingen er kombineret med 8 timer som pædagogmedhjælper.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Odense Vuggestue & Børnehave er et selvejende integreret børnehus beliggende på 2 matrikler med vuggestue og børnehave i hvert sit hus. Vi har frokostordning i begge afdelinger og i børnehaven er det Kristina, der varetager madlavning m.v. Vi er en del af Børneinstitution Hunderup, som består af i alt 5 børnehuse.<br /> <br />I vuggestuen har vi 33 børn som i løbet af dagen får serveret 3 måltider, hvoraf frokost og eftermiddagsmad tilberedes af køkkenmedarbejderen.  <br /> <br />Frokostordningen skal udover at give børnene et måltid mad, indgå som en vigtig prioritering i det pædagogiske arbejde, og måltidet skal ses som et dagligt indslag, der udvikler og støtter børns dannelse, fællesskaber, selvhjulpenhed og madmod.<br /><br />Timerne som pædagogmedhjælper anvendes til praktisk pædagogiske aktiviteter i samarbejde med det øvrige personale. Din primære opgave er at varetage funktionen i køkkenet, så de øvrige timer ligger efter kl. 12.00.<br /> <br />Du bliver en stor del af hverdagen og den samlede personalegruppe og deltager efter relevans i personale- og forældremøder.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <br />Vi søger en medarbejder der: <ul> <li>Kan skabe den lifligste madduft i vores dejlige vuggestue J.</li> <li>Har kendskab og lyst til at lave sund og varieret kost til vuggestuebørn efter Fødevarestyrelsens officielle kostråd.</li> <li>Har stor interesse og kendskab til økologi og vil arbejde for at en så stor andel som muligt er økologiske råvarer.</li> <li>Kan li’ at arbejde anerkendende med børns nysgerrighed, madmod og lyst til at smage nyt.</li> <li>Kan varetage oprydning og rengøring af køkken</li> <li>Kan være ansvarlig for indkøb, planlægning og udarbejdelse af madplaner</li> <li>Har hygiejnebevis eller vil tage kursus i hygiejne i starten af ansættelsen.</li> <li>Kan lave egenkontrol efter fødevarestyrelsens anvisninger</li> <li>Kan lide at have børn omkring dig.</li> <li>Kan informere forældre om relevant viden om kost.</li> <li>Kan og vil samarbejde med hele personalegruppen og specifikt med Kristina i børnehaven om kost.</li> <li>Er fleksibel i arbejdstiden f.eks. med at hjælpe på stuerne.</li> <li>Har lyst til at være en del af vores dejlige børnehus i både køkken og på stuerne.</li> </ul> Vi glæder os til at læse din ansøgning, hvor du fortæller om din motivation til at søge vikariatet og beskriver, hvad du kan bidrage med.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte daglig leder Anette Harling på 6375 9000, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 7. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 25, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  07-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du være med til at bringe flere ledige i job og uddannelse i tæt samarbejde med ledelsen, driften og det politiske niveau? Har du erfaring med beskæftigelsesområdet og måske med udarbejdelse af kontrakter? Befinder du dig hjemmevant i en politisk ledet organisation?

  <em>Vil du være med til at bringe flere ledige i job og uddannelse i tæt samarbejde med ledelsen, driften og det politiske niveau? Har du erfaring med beskæftigelsesområdet og måske med udarbejdelse af kontrakter? Befinder du dig hjemmevant i en politisk ledet organisation? Så har du nu mulighed for at bringe det hele i spil som jurist i Ledelsessekretariatet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.</em><br /><br />Bliv en del af vores jurateam.<br /> <br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har sat sig ambitiøse mål om at få flere borgere i job og uddannelse. For at kunne komme i mål søger vi derfor en dygtig kollega til et barselvikariat til Ledelsessekretariatet i afdelingen Politik og Jura.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver kollega med 7 fagligt dygtige jurister med forskellige ansvarsområder inden for beskæftigelses- og socialområdet. Din rolle vil være at sikre solid faglig understøttelse i forhold til vores ledelse og drift i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.<br /> <br />Stillingen kræver, at du har juridisk forståelse og knivskarpt kan bruge din viden til at løse en lang række juridiske opgaver. Du kan indsamle og formidle relevante informationer mellem forskellige parter og aktører. Du besidder en skarp koordineringsevne. Du kan formidle komplekse områder så alle kan forstå dem – både i skrift og tale. Samtidig er det væsentligt, at du har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation samt har en høj faglig integritet.<br /><br />Som jurist vil du bl.a. få disse opgaver: <ul> <li>Understøttelse af og samspil med ledelsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, bl.a. de afdelinger der arbejder med aktivitetsparate borgere både på uddannelseshjælp og kontanthjælp.</li> <li>Udarbejde og kvalitetssikre kontrakter</li> <li>Borgerhenvendelser</li> <li>Besvarelse af ad hoc spørgsmål fra driften</li> <li>Intern undervisning</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du har erfaring som juridisk konsulent i en kommune, styrelse eller lignende, hvor du har været vant til både at fortolke og formidle juridisk viden på tværs af niveauer, eller er nyuddannet med interesse for forvaltningsret og socialret og har et ønske om at komme til at arbejde i en forvaltning i udvikling i landets 3. største by.<br /><br />Du kan agere fortroligt i det politiske og administrative krydsfelt. Du har en udbredt organisatorisk forståelse og kan begå dig i en stor organisation. Du har solide kommunikative evner både mundtligt og skriftligt - og har en god situationsfornemmelse. Du er selvstændig, kan håndtere situationer, der kræver, at der handles hurtigt og udviser en sikker dømmekraft og sans for detaljen.<br /><br />Vi ser gerne, at du:  <ul> <li>Har en solid juridisk metode - konkret erfaring med de lovområder, som vi arbejder med i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, herunder navnlig lov om aktiv socialpolitik.  Viden om beskæftigelsesindsatsloven er en fordel, men ikke et krav.</li> <li>Har erfaring med udarbejdelse og kvalitetssikring af kontrakter</li> <li>Kan arbejde systematisk og analytisk</li> <li>Befinder dig vel i embedsmandsrollen</li> <li>Har erfaring med udarbejdelse af oplæg og notater</li> <li>Kan sikre grundig opfølgning og er god til at samarbejde på tværs af niveauer</li> <li>Er robust og selvstændig – og trives i en travl hverdag med mange bolde i luften</li> <li>Er positiv, god til at samarbejde og besidder en høj etik</li> <li>Det er væsentligt, at du har drive og sætter kvalitetsmæssige høje krav til dig selv og dine resultater.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsdag i en veldrevet og velfungerende afdeling i Ledelsessekretariat.<br />Som ansat i Ledelsessekretariatet vil du komme til at arbejde tæt sammen med kolleger og ledere både i forvaltningen og i resten af kommunen.<br /><br />Vi tilbyder et job med en varieret hverdag, hvor du får mulighed for at få indblik i Odense Kommunes forvaltning og organisation, ligesom du har mulighed for personlig udvikling i et spændende og selvstændigt job – på Fyns største arbejdsplads.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er et barselsvikariat med ansættelse på fuld tid og med start den 12. august 2019. Stillingen aflønnes efter kompetencer og kvalifikationer.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for Politik og Jura, Jan Grove Korsholm på 30516280 eller juridisk konsulent Bolette Rasmussen på 40290433 (spørgsmål til det juridiske område).<br />Du kan læse mere om Odense Kommune på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 10. juni 2019. Vi forventer at afholde samtale 18. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Drømmer du om at være med til at skabe kvalitet i hverdage for immobile borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevnen, og det med fokus den enkeltes trivsel, udvikling og selvbestemmelse? Så er det måske dig, vi er på udkig efter.

  <em>Drømmer du om at være med til at skabe kvalitet i hverdage for immobile borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevnen, og det med fokus den enkeltes trivsel, udvikling og selvbestemmelse? Så er det måske dig, vi er på udkig efter.</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Kollegiet Rytterkasernen er et botilbud jf. serviceloven §§ 83/85 og almenboligloven § 105 stk. 2. med 8 pladser beliggende centralt i Odense. Herud over er der tilknyttet 4 eksterne borgere.<br />Målgruppen er borgere i alderen 35-45 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med et højt kompleksitetsniveau. Det er borgere med eksempelvis medfødt hjerneskade og udviklingsbetingede dysfunktioner som cerebral pares, rygmarvsbrok, muskelsvind, indlæringsvanskeligheder og kommunikationsvanskeligheder.<br /><br />Borgerne har i dagligdagen brug for vejledning, støtte og træning i forhold til ADL-opgaver, opbygning og vedligeholdelse af struktur og netværk, personlig pleje, medicinhåndtering mv. Hverdagen er præget af, at det er et lille beboerfællesskab, hvor der er et godt kendskab til hinanden, samt et hus der har sine faste rytmer og rutiner. På Kollegiet Rytterkasserne er vi omkring borgernes hele liv og vægter højt den enkeltes intrigeret og selvstændighed, i arbejde med at udvikle og vedligeholde færdigheder.<br /> <br />På Kollegiet Rytterkasernen er det den pædagogiske opgave, der er omdrejningspunktet, men vi ved, at vi lykkes bedre, når vi har flere kompetencer i spil. Vi oplever øget fokus på medicinhåndtering, men ser også nye muligheder i forhold til at have ergoterapeutiske kompetencer i huset. Vi håber derfor på både pædagoger, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter i ansøgerfeltet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er på 32 timer (gennemsnitlig arbejdsuge). Arbejdstiden ligger på hverdage mellem kl. 07.00 og 23.00 og i weekenderne mellem kl. 7.30 og 23.00 og der arbejdes i et 12 ugers rul med weekendarbejde 5 ud af 12 weekender.<br /><br />Kollegiet Rytterkasernen har 9 faste medarbejdere, hvoraf der i dag er 3 social- og sundhedsassistenter og 6 pædagoger, samt fast en pædagogstuderende. Herud over er der tilknyttet et hjælperteam på 7 medarbejdere, der alene er tilknyttet to borgere. Det faste personale er opdelt i to teams, der hver især overordnet har ansvar og overblik over halvdelen af borgerne (interne og eksterne). I dagligdage løser man de opgaver der er. Er du social- og sundhedsassistent, skal du kunne varetage medicinansvar på alle borgere.<br /> <br />Kollegiet Rytterkasernen har ledelse sammen med 4 andre botilbud under ledelsesområdet Støttecentre medfødt hjerneskade Nord 1, hvor ledelsen består af rehabiliteringsleder og assisterende rehabiliteringsleder.<br /> <br />I hele Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi rehabiliterende, og det betyder blandt andet, at du i samarbejde med den enkelte borger, støtter denne i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, med udgangspunkt i borgernes handleplan og retningsgivende mål.<br /> <br />Dine arbejdsopgaver er bl.a.: <ul> <li>At indgå i alle arbejdsopgaver jf. SL §85 og §83, på lige fod med dine kollegaer</li> <li>Medansvar for medicindosering og oprettelse af medicinskemaer (gælder kun for social- og sundhedsassistenter)</li> <li>Dokumentere dagligt </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Krav til dig: <ul> <li>Du er uddannet pædagog, social- og sundhedsassistent eller ergoterapeut</li> <li>Du kan dokumentere både skriftligt og mundtligt</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og alene</li> <li>Du kan håndtere IT på brugerniveau og kan sætte dig ind i nye systemer  </li> </ul> Vi vægter højt, at du: <ul> <li>Bringer din faglige viden i spil</li> <li>Tager medansvar for alle indsatser omkring borgerne</li> <li>Har erfaring i arbejdet med målgruppen eller kan overføre erfaringer fra arbejdet med anden målgruppe</li> <li>Er reflekteret i forhold til din egen praksis</li> <li>Har kendskab til Den Motiverende Samtale og anerkende pædagogik</li> <li>Har erfaring med/kendskab til den rehabiliterende arbejdsgang</li> <li>Er anerkendende i mødet med beboere, kollegaer, pårørende og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Har erfaring med ”En Plan” eller anden dokumentationssystem</li> <li>Er selvledende, og kan tage lederskab og følgeskab på opgaver</li> <li>Har lyst til faglig udvikling</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Kollegaer med et stort fagligt engagement med fokus på kerneopgaven</li> <li>En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljøet, herunder den sociale kapital</li> <li>Nogle skønne og livgivende beboere</li> <li>Ekstern supervision   </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til rehabiliteringsleder René Paaske Jørgensen på 23 99 65 59.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 16. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 24. eller 25. juni 2019. <br /><br />Relevante bilag og dokumentation bedes vedhæftet din ansøgning. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Bofællesskabet Rødegårdsvej

  Drømmer du om at arbejde med borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne med fokus på deres trivsel og udvikling. Og det på en arbejdsplads, hvor faglig udvikling og arbejdsmiljø går hånd i hånd? Så er det måske dig, vi er på udkig efter.

  <em>Drømmer du om at arbejde med borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne med fokus på deres trivsel og udvikling. Og det på en arbejdsplads, hvor faglig udvikling og arbejdsmiljø går hånd i hånd? Så er det måske dig, vi er på udkig efter.</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bofællesskabet Rødegårdsvej er et botilbud jf. serviceloven §§ 83/85 og almenboligloven § 105 stk. 2. med 14 pladser beliggende centralt i Odense. Beboersammensætningen er bred inden for målgruppen af borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Fælles for beboerne er, at de er mobile og kan klare sig uden døgndækning. Beboerne har brug for støtte og træning i forhold til ADL-opgaver, opbygning og vedligeholdelse af struktur og netværk, personlig pleje, medicinhåndtering mv.<br /><br />I Bofællesskabet Rødegårdsvej er der fællesskab omkring aftensmadsspisning, deltagelse i beboermøder, ferieture og udflugter, fester og højtider i huset og andre sammenkomster.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er på 35 timer (gennemsnitlig arbejdsuge). Arbejdstiden ligger på hverdage mellem kl. 07.30 og 21.00, i weekenderne mellem kl. 10.00 og 21.00 og der arbejdes i et 8 ugers rul med weekendarbejde hver 4. uge.<br /><br />Bofællesskabet Rødegårdsvej har otte faste medarbejdere, samt en pædagogstuderende, og har ledelse sammen med 4 andre botilbud under ledelsesområdet Støttecentre medfødt hjerneskade Nord1.<br /><br />I hele Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi rehabiliterende, og det betyder blandt anden, at du i samarbejde med den enkelte beboer, støtter denne i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, med udgangspunkt i beboernes handleplan og retningsgivende mål.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Krav til dig: <ul> <li>Er uddannet pædagog</li> <li>Du kan arbejde alene</li> <li>Du kan håndtere IT på brugerniveau og kan sætte dig ind i nye systemer  </li> </ul> Vi vægter, at du: <ul> <li>Har kendskab til arbejdet med målgruppen og/eller kan overføre erfaringer fra arbejdet fra anden målgruppe</li> <li>Er reflekteret i forhold til din egen praksis</li> <li>At du tør stille dig i det åbne og udfordre dig selv</li> <li>Tager lederskab og følgeskab på opgaver</li> <li>Kan arbejde struktureret med borgeren i samarbejde med kollegerne</li> <li>Har erfaring med/kendskab til den rehabiliterende arbejdsgang</li> <li>Har kendskab til anerkendende pædagogik, herunder evt. Den Motiverende Samtale.</li> <li>Er anerkendende i mødet med beboere, kollegaer, pårørende og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Har erfaring med ”En Plan” eller andet dokumentationssystem, eller meget villig til at ville lære</li> <li>Har lyst til faglig udvikling  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Kollegaer med et stort fagligt engagement med fokus på kerneopgaven</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljøet, herunder den sociale kapital</li> <li>Nogle skønne og livgivende beboere</li> <li>Ekstern supervision </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Finn Sørensen Paaske på <a href="tel:20 55 82 72">20 55 82 72</a>, eller rehabiliteringsleder René Paaske Jørgensen på <a href="tel:23 99 65 59">23 99 65 59</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 5. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 13. juni 2019. <br /><br />Relevante bilag og dokumentation bedes vedhæftet din ansøgning. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Bofællesskabet Åhuset

  Brænder du for arbejdet med borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne med fokus på deres trivsel og udvikling, og det i et mindre og tæt miljø? Så er det måske dig, vi er på udkig efter.

  <em>Brænder du for arbejdet med borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne med fokus på deres trivsel og udvikling, og det i et mindre og tæt miljø? Så er det måske dig, vi er på udkig efter.</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bofællesskabet Åhuset er et mindre botilbud jf. serviceloven §§ 83/85 og almenboligloven § 105 stk. 2. med 8 pladser beliggende i hyggelige rammer centralt i Odense, lige ved Odense Å. Målgruppen af borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne og fælles for dem er, at de er mobile og kan klare sig uden døgndækning. Beboerne har brug for vejledning, støtte og træning i forhold til ADL-opgaver, opbygning og vedligeholdelse af struktur og netværk, personlig pleje, medicinhåndtering mv.<br /><br />I Bofællesskabet Åhuset er der fællesskab omkring aftensmadsspisning, deltagelse i beboermøder, ferieture og udflugter, fester og højtider i huset og andre sammenkomster.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er på 37 timer (gennemsnitlig arbejdsuge). Arbejdstiden ligger på hverdage mellem kl. 08.00 og 20.00, i weekenderne mellem kl. 10.00 og 19.00 og der arbejdes i et 6 ugers rul med weekendarbejde hver 3. uge.<br /><br />Bofællesskabet Åhuset har tre faste medarbejdere, og har ledelse sammen med 4 andre botilbud under ledelsesområdet Støttecentre medfødt hjerneskade Nord1.<br /><br />I hele Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi rehabiliterende, og det betyder blandt andet, at du i samarbejde med den enkelte beboer, støtter denne i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, med udgangspunkt i beboernes handleplan og retningsgivende mål. <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Krav til dig: <ul> <li>Er uddannet pædagog</li> <li>Du kan arbejde alene</li> <li>Du kan håndtere IT på brugerniveau og kan sætte dig ind i nye systemer  </li> </ul> Vi vægter, at du: <ul> <li>Har kendskab til arbejdet med målgruppen.</li> <li>Er god til at kommunikerer mundtligt og skriftligt</li> <li>Er reflekteret i forhold til din egen praksis</li> <li>At du tør stiller dig i det åbne og udfordre dig selv, samt bringe din faglighed i spil</li> <li>Er selvledende og tager lederskab og følgeskab på opgaver</li> <li>Har erfaring med/kendskab til den rehabiliterende arbejdsgang</li> <li>Har kendskab til anerkendende pædagogik, herunder evt. Den Motiverende Samtale</li> <li>Er anerkendende i mødet med beboere, kollegaer, pårørende og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Har erfaring med ”En Plan” eller andet dokumentationssystem</li> <li>Har lyst til faglig udvikling <strong> </strong></li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Kollegaer med et stort fagligt engagement med fokus på kerneopgaven</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljøet, herunder den sociale kapital</li> <li>Nogle skønne og livgivende beboere</li> <li>Ekstern supervision </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Finn Sørensen Paaske på 20 55 82 72, eller rehabiliteringsleder René Paaske Jørgensen på 23 99 65 59. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 5. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 14. juni 2019. <br /><br />Relevante bilag og dokumentation bedes vedhæftet din ansøgning. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Tornhus Syd

  Vil du være med i et nyopstartet tilbud til mennesker med autisme i Odense SØ?

  <em>Vil du være med i et nyopstartet tilbud til mennesker med autisme i Odense SØ?</em><br /><br />Vi ønsker allerede nu at optimere teamet med 3 pædagoger. Stillingerne er deltidsstillinger på 32 timer ugentlig. <br /><br />Vi har behov for pædagoger med viden og interesse inden for autisme- og oligofreniområdet, samt viden om specialpædagogik og metoder til området. Du vil i det daglige arbejde indgå i et tværfagligt team om at løse alle opgaver.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />På Tornhus Syd vil der bo 10 borger, med en forventet fordeling på 7 almindelige pladser, 2 skærmet foranstaltninger og en aflastningsplads. Vi forventer at ansatte i stillingerne kan tilgå alle borger bosiddende på tilbuddet.<br /> <br />Tornhus Syd er en del af Torhuset bo-og beskæftigelsestilbud, i Odense Kommune. Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud beliggende i Odense og Tommerup. Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme, derfor er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde. Pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal 2 og KRAP. På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv.<br /> <br />Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Fokus på neuropædagogik samt KRAP og Low Arousal</li> <li> Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li> Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får viden om handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. KRAP og Low Arousal</li> <li>Teammøder/personalemøder hver 14. dag</li> <li>Faglig supervision</li> <li>Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend</li> <li>Tæt samarbejde med beskæftigelsesdelen, pårørende samt eksterne<br />samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Vi forventer til gengæld, at du</strong> <ul> <li>med afsæt i dine monofaglige kompetencer arbejder tværfagligt sammen omkring den enkelte borgers rehabiliteringsforløb</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og<br />arbejde struktureret, systematisk og målrettet</li> <li>er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt</li> <li>er en god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers<br />handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde</li> <li>er sikker i faglig dokumentation</li> <li>er i besiddelse af kørekort</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Ansættelse hurtigst muligt eller senest 1. august 2019.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Tanja Vølund på 23265216 eller på tanvo@odense.dk. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 10. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 18. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du være en del af aktivitetstilbuddet til mennesker med autisme i Odense SØ?

  <em>Vil du være en del af aktivitetstilbuddet til mennesker med autisme i Odense SØ?</em><br /><br />Vi ønsker allerede nu at optimere teamet med 3 pædagoger. Stillingerne er 37 timer ugentlig. <br /><br />Vi har behov for pædagoger med viden og interesse inden for autisme- og oligofreniområdet, samt viden om specialpædagogik og metoder til området. Du vil i det daglige arbejde indgå i et tværfagligt team om at løse alle opgaver.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Aktivitetstilbuddet, Peder Skrams vej, er der pt. 6 bruger, vi vil have en tilgang med yderligere 6 bruger til august. Brugeren har forskellige vanskeligheder, hvoraf nogle kræver skærmede hensyn. Vi forventer at ansatte i stillingerne kan tilgå alle bruger tilskrevet tilbuddet.<br /> <br />Peder Skrams Vej er en del af Tornhuset bo- og beskæftigelsestilbud i Odense Kommune.<br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud beliggende i Odense og Tommerup. Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme, derfor er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde. Pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal 2 og KRAP. På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv.<br /> <br />Alle borgerne har handicappet autisme som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Fokus på neuropædagogik samt KRAP og Low Arousal</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får viden om handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. KRAP og Low Arousal</li> <li>Teammøder/personalemøder hver 14. dag</li> <li>Faglig supervision</li> <li>Tæt samarbejde med bodelen, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere.</li> </ul> <strong>Vi forventer til gengæld, at du</strong> <ul> <li>med afsæt i dine monofaglige kompetencer arbejder tværfagligt sammen omkring den enkelte borgers rehabiliteringsforløb</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og<br />arbejde struktureret, systematisk og målrettet.</li> <li>er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.</li> <li>er en god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers<br />handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde</li> <li>er sikker i faglig dokumentation</li> <li>er i besiddelse af kørekort  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse er fra 1. august 2019.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Tanja Vølund på 23265216 eller på tanvo@odense.dk. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 10. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 20. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Lavsengruppen

  Hvis du vælger at blive social- og sundhedsassistent hos os, bliver du en del at en engageret medarbejderstab. Vi er en arbejdsplads med godt humør samt humor

  <em>STOP................Denne stilling må du søge hvis du er social- og sundhedsassistent<br />Har du gode sundhedsfaglige kompetancer? Vil du være med til at gøre en forskel for borgerne? Har du lyst til at være en del af et dynamisk team, hvor borgerne er i centrum, og der sættes pris på fagligt arrangement og initiativ? Vil du arbejde primært på hverdage på 32 til 37 timer pr. uge? Hvis du kan sige ja, så er du måske vores nye kollega!</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Lavsengruppen er der ca. 300 borgere. Målgruppen er borgere med en erhvervet- eller medfødt hjerneskade eller en psykriatisk lidelse. Borgerne har behov for sundhedsindsatser og pleje.<br /><br />Vi ønsker at skabe gode rehabiliteringsforløb for borgerne, hvor OMSORG, TRYGHED og TRIVSEL er nøglebegreber for, at borgeren kan komme til at leve så selvstændigt som muligt.<br /><br />Vi er 38 engagerede medarbejdere som består af ergo- og fysioterapeuter, trænings social- og sundhedsassistent, sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere/assistenter, som har fokus på i samarbejde med borgeren at skabe et godt rehabiliteringsforløb.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Koordinering af en del administrative opgaver. Eks. Sambo, advis o.s.v.</li> <li>Koordinere daglige opgavelister.</li> <li>Sundhedsfaglige opgaver i rehabiliteringsforløbene.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker: <ul> <li>En social- og sundhedsassistent der er faglig kompetent og stolt.</li> <li>En kollega som brænder for målgruppen og deres rehabiliteringsforløb.</li> <li>En kollega som ønsker at være i fællesskabet og bidrager til borgernes, kollegernes samt ledelsens trivsel.</li> <li>Du har gode evner for det administrative og er god til at kommunikere.</li> <li> En kollega der har lyst til at være aktiv med udviklingen af kerneopgaven og nye udfordringer.</li> <li>Vi forventer du har kendskab til én plan.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende job med faglige udfordringer, i et åbent og konstruktivt arbejdsmiljø, hvor den gode dialog og samarbejdet om kerneopgaven er i fokus.</li> <li>Samarbejde, fleksibilitet og tværfaglighed er høj prioriteteret for at vi sammen om borgeren kan skabe det bedste rehabiliteringsforløb.</li> <li>En travl arbejdsplads med engagerede kollegaer med fokus på faglig trivsel og arbejdsglæde.</li> <li>Vi har en anerkendende kommunikation og anvender hinandens forskellige kompetancer.</li> <li>Der vil være intro samt oplæring efter behov.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pia Ryberg eller assisterende rehabiliteringsleder Camilla Damhave på 6551 3264, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 12. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 24. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistenter til Dalumgruppen

  Vi er så heldige at kunne ansætte social- og sundhedsassistenter til vores gruppe. Derfor søger vi lige netop dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent, engageret og fuld af godt humør.

  <em>Vi er så heldige, at vi kan ansætte nye kolleger. Derfor søger vi lige netop dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent, engageret og fuld af godt humør. </em><br /><br /><strong>Til dig som kommende medarbejder i Dalumgruppen</strong><br />Vi hører under Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd og søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 32-37 timer ugentligt med mulighed for at lave aftale om arbejde hver 2 eller 3 weekend.<br /><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt Klemens. Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi er stærke monofagligt og tværfagligt. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. <br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med et fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borge. Hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Mestrer at samarbejde målrettet med borgere med mangeartede sygeplejeproblemstillinger</li> <li>Ser dig selv som en naturlig del af en tværfaglig enhed</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarligt og udviser initiativ</li> <li>Vil bidrage med en positiv stemning og godt humør</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation og har flair for IT</li> <li>Er indstillet på at udvikle egne og andres kompetencer   </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden</li> <li>Kontinuerlig kompetenceudvikling</li> <li>Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> <li>Mulighed for individuel tilpasning af arbejdsplan</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. juli 2019 eller efter aftale. <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Jensen på 65513666 eller assisterende rehabiliteringsleder Marlene Skovsgaard på 65513630, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 7. juni 2019 og samtaler forventes at blive afholdt løbende.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  07-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Dalumgruppen

  Vi er så heldige at kunne ansætte en sygeplejerske til vores gruppe til en fast stilling på 32-37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. august 2019 eller efter aftale. Brænder du for den kommunale sygepleje er stillingen måske noget for dig.

  <em>Brænder du for den kommunale sygepleje er stillingen måske noget for dig.</em><br /><br />Vi er så heldige, at vi kan ansætte en ny kollega. Derfor søger vi en sygeplejerske til Dalumgruppen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd til en fast stilling på 32- 37 timer ugentlig med weekendarbejde hver 4. uge. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 500 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser. Der er stort flow af borgere i gruppen.<br /><br />Vi har base på Dalumvej i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt Klemens. Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi er stærke monofagligt og tværfagligt. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang.<br /><br />Vi har implementeret en teamstruktur med fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger, hyppig opfølgning på mål og indsatser, samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. <br /><br />Sygeplejegruppen består af 12 sygeplejersker i aldersgruppen 30 til 60 år, herunder 1 sårsygeplejerske. Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder. Vi kører som regel i bil, men du skal være indstillet på at cykle en gang imellem, når vi er mange på arbejde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hos os skal du bl.a. arbejde med: <ul> <li>Kompleks klinisk sygepleje, f.eks sårbehandling, kompression, hjemmeparenteral</li> <li>Ernæring, stomipleje, kateter mm.</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> <li>Palliation i alle faser</li> <li>Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag til borgere med nyopdaget sygdom, kronisk sygdom og med livsstilssygdomme</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende påvirket af sygdom og/eller i krise</li> <li>Monofagligt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt</li> <li>Bidrage til at uddanne sygeplejestuderende - vi har kliniske vejledere</li> <li>Dokumentation og planlægning af opgaver</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi drømmer om at få en åben, positiv og engageret kollega som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor borgere, pårørende og kolleger</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet over for teamet</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt stærk</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i varierende og indimellem pressede situationer</li> <li>Har mod på nye udfordringer og evner at være novice i en periode</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Vi prioriterer et tæt samarbejde med sosu-gruppen, terapeuter og rehabiliteringsrådgivere</li> <li>Vi afholder tværfaglige møder i gruppen og holder udredningsmøder i borgers hjem</li> <li>Et stort flow af borgere med både korte forløb og livslange borger forløb</li> <li>En spændende arbejdsplads i stor udvikling</li> <li>En arbejdsplads, der har fokus på monofagligheden som en væsentlig del af tværfagligheden. Kontinuerlig kompetenceudvikling, samt individuelt tilrettelagt introduktionsprogram</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> Hos os får du nogle fantastiske og hjælpsomme kolleger, der ikke går af vejen for et godt grin sammen, samtidig med at vi lægger stor vægt på høj faglighed. De fleste af os er erfarne primærsygeplejersker, som er vant til at lære fra os og hjælpe hinanden. Vi er gode til at sparre med hinanden og hos os er ingen spørgsmål dumme. Det du ikke kan, vil vi lære dig. <br /><br />Vil glæder os til at høre fra dig!<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. august 2019 eller efter aftale.<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Heidi Jensen på 65513666 eller assisterende rehabiliteringsleder Marlene Skovsgaard på 65513630, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 11. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 26.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  11-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en børnehaveklasseleder til en tidsbegænset stilling for skoleåret 2019/2020 - 1. august 2019 til 30. juni 2020. Stillingen er på fuld tid. ​​​​​​​

  Vi søger en børnehaveklasseleder til en tidsbegænset stilling for skoleåret 2019/2020 - 1. august 2019 til 30. juni 2020. Stillingen er på fuld tid. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Munkebjergskolen er en stor byskole beliggende i et attraktivt boligområde midt i Odense. Vi er 600 elever, 40 lærere og 15 pædagoger. Skolen er afdelingsopdelt i indskoling fra 0. – 3. årgang, mellemtrin fra 4. – 6. årgang og udskoling fra 7. – 9. årgang.<br /><br />Der vil i skoleåret 2019/2020 være 2 børnehaveklasser med ca. 26 elever i hver.<br /> <br /><strong>Vi kan bl.a. tilbyde</strong> <ul> <li>Et godt og inspirerende arbejdsmiljø</li> <li>Fleksibilitet i hverdagen</li> <li>Din egen personlige arbejdsplads</li> <li>Motiverede og undervisningsparate elever</li> <li>Engagerede forældre</li> </ul> <strong>Vi lægger vægt på</strong> <ul> <li>Undervisning på et højt fagligt niveau</li> <li>En inkluderende tilgang til eleverne</li> <li>Et godt skole-/hjemsamarbejde</li> <li>Et forpligtende teamsamarbejde </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />I samarbejde med den anden børnehaveklasseleder, og de øvrige voksne i teamet, skal du planlægge og gennemføre undervisningen i børnehaveklassen, i overensstemmelse med gældende mål for børnehaveklassen.            <br /><strong> </strong><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har lyst til, og evt. erfaring med at undervise i en børnehaveklasse</li> <li>Er uddannet pædagog</li> <li>Er god til at skabe struktur og overblik i en travl hverdag</li> <li>Er udviklingsorienteret og vil folkeskolen</li> <li>Er en god didaktiker og kan lide at formidle</li> <li>Er tydelig i forhold til både børn og forældre</li> <li>Kan og vil samarbejde </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse på skolens telefon 6375 1700, spørg efter viceskoleleder Steen Grønning.<br /><br />Du kan læse mere om os på <u><a href="http://www.munkebjergskolen.odense.dk/">www.munkebjergskolen.odense.dk</a>.</u><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag, den 31. maj 2019. Samtaler forventes afholdt tirsdag, den 11. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  31-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Da en af vores faste psykologer skal på barsel, søger vi en autoriseret psykolog til et barselsvikariat 35 timer ugentligt. Så vil du være med på holdet og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br />Da en af vores faste psykologer skal på barsel, søger vi en autoriseret psykolog til et barselsvikariat 35 timer ugentligt.<br />Så vil du være med på holdet og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn ml. 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.<br /><br />Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering og konsulentbistand. Børnehus Syd har en afdeling i Odense, en afdeling i Esbjerg, og pr. 1. september en afdeling i Aabenraa. Det er til vores hus i Odense vi fra den 6. august 2019 søger en barselsvikar.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet. Du har flair for både drifts- og udviklingsopgaver, ligesom du har lyst til at tage ansvar for det tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært: <ul> <li>via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>at overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veludviklet samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et vist omfang: <ul> <li>sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>at yde rådgivning og vejledning i sager om overgreb til kommunernes myndighedsrådgivere, samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt, hvor vi vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>er autoriseret psykolog og har erfaring med at anvende psykologisk teori og metoder - helst indenfor overgrebsområdet, men ellers med interesse for at lære at anvende dem her</li> <li>har viden om - og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>fungerer godt i feltet mellem stabilitet og udvikling og derved bidrager til begge</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, samt finder det interessant at formidle sig skriftligt</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd <a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="https://www.boernehuse.dk/">her</a>. <br /><br />Endvidere henvises der til <a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene.</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og DP.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på <u><a href="mailto:dkka@odense.dk" target="_blank">dkka</a><a href="mailto:dkka@odense.dk" target="_blank">@odense.dk</a></u>, 29104553, faglig teamleder Lane Lund på <u><a href="mailto:lalun@odense.dk" target="_blank">lalun</a><a href="mailto:lalun@odense.dk" target="_blank">@odense.dk</a></u>, 30694497, faglig koordinator Jannie Salskov på <u><a href="mailto:jasal@odense.dk">jasal</a><a href="mailto:jasal@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 40290236 eller psykolog Katja Trusell på katru@odense.dk, 30605652.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 14. juni 2019.<br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. juni 2019 i Odense.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Da en af vores faste psykologer skal på barsel søger vi en autoriseret psykolog til et barselsvikariat 35 timer ugentligt. Så vil du være med på holdet, og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br />Da en af vores faste psykologer skal på barsel søger vi en autoriseret psykolog til et barselsvikariat 35 timer ugentligt.<br />Så vil du være med på holdet, og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn ml. 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.<br /><br />Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering og konsulentbistand. Børnehus Syd har en afdeling i Odense, en afdeling i Esbjerg, og pr. 1. september 2019 en afdeling i Aabenraa. Det er til vores hus i Esbjerg vi fra den 1. august 2019 søger en barselsvikar.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet. Du har flair for både drifts- og udviklingsopgaver, ligesom du har lyst til at tage ansvar for det tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært: <ul> <li>via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>at overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veludviklet samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et vist omfang: <ul> <li>sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>at yde rådgivning og vejledning i sager om overgreb til kommunernes myndighedsrådgivere, samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt, hvor vi vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>er autoriseret psykolog og har erfaring med at anvende psykologisk teori og metoder - helst indenfor overgrebsområdet, men ellers med interesse for at lære at anvende dem her</li> <li>har viden om - og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>fungerer godt i feltet mellem stabilitet og udvikling og derved bidrager til begge</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, samt finder det interessant at formidle sig skriftligt</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd <a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="https://www.boernehuse.dk/">her</a>. <br /><br />Endvidere henvises der til <a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene.</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DP.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på <u><a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka</a><a href="mailto:dkka@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 29104553, faglig teamleder Lane Lund på <u><a href="mailto:lalun@odense.dk">lalun</a><a href="mailto:lalun@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30694497, faglig koordinator Tina Andersen på <u><a href="mailto:tinka@odense.dk">tinka</a><a href="mailto:tinka@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30913657, psykolog Thomas Iversen på thiv@odense.dk, 30694504.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 18. juni 2019.<br /> <br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. juni 2019 i Esbjerg.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en sygeplejerske, en social- og sundhedsassistent og en social- og sundhedshjælper med tiltrædelse 1. juli 2019 eller efter aftale​​​​​​​.

  På grund af stor borgertilgang søger Mågebakkegruppen <ul> <li>en sygeplejerske til et ét års vikariat, 32 timer pr uge. med weekendvagt hver 4. uge</li> <li>en social- og sundhedsassistent i fast stilling, 35-37 timer pr. uge med weekend arbejde hver 3. uge</li> <li>en social- og sundhedshjælper i fast stilling, 35-37 timer pr. uge med weekendarbejde hver 2. uge  </li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Mågebakkegruppen er en daggruppe, sammensat af flere fagligheder, som alle har en sundhedsfaglig baggrund. Vi arbejder i tværfaglige teams, og varetager opgaver ved borgere, som er i et vedvarende sygdomsforløb, bla Demens, Parkinson m.m.<br /><br />Vi arbejder rehabiliterende  i samspil med borgerne og de pårørende og har mangeartede opgaver. <br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>Har lyst til at arbejde med borgere i et vedvarende sygdomsforløb</li> <li>Kan planlægge din egen hverdag, være kreativ i en travl hverdag</li> <li>Medvirke til det gode arbejdsmiljø og samarbejde</li> <li>Indgå i det tværfaglige samarbejde med kerneopgaven i centrum</li> </ul> Vi forventer, at du:  <ul> <li>kan arbejde selvstændigt, og i tværfaglige teams</li> <li>har et stabilt fremmøde</li> <li>er anerkendende i kommunikationen med borger og pårørende</li> <li>er åben og imødekommende</li> <li>er positiv, og en god kollega</li> <li>er faglig kompetent</li> <li>har flair for IT så som Care og Én plan</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En kompetent personalegruppe</li> <li>En god introduktion</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>En arbejdsplads med god energi og humor</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsevilkår</strong><br />Løn- og ansættelsevilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede  organisation<br /><br />Tiltrædelse 1. juli 2019 eller efter aftale. <br /><br /><strong>Vil du vi mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Inge Moesgaard på 65513642.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. maj 2019. Der afholdes ansættelsessamtaler den 29. maj 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  26-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Engageret pædagog på fuld tid søges til Tornhuset, Hvedevangen. Borgerne har alle handicappet autisme. Der gives støtte til 8 borgere på bostedet og derudover 6 borgere i eget hjem. Vi søger derfor en pædagog der både kan arbejde selvstændigt og i tæt teamsamarbejde.

  <strong>Tornhuset, Hvedevangen søger 37 timers Pædagog</strong><br /><strong> </strong><br /><em>Brænder du får at arbejde med borgere ud fra den rehabiliterende tilgang og ønsker at være en del af et tværfagligt team omkring borgere med autisme, så er det måske lige dig vi står og mangler</em><br /> <br />Vi søger en pædagog fra 1. august 2019.<br />Der er skiftende arbejdstider og med arbejde hver anden weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne mennesker med autisme og/eller andre udviklingsforstyrrelser. Tornhuset består af fire afdelinger beliggende i Odense og i Tommerup. Stillingen er på Hvedevangen, hvor der bor 8 borgere. Personalet giver desuden støtte til 6 borgere i eget hjem forskellige steder i byen.<br /> <br />Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Handicappet er defineret ved følgende: <ul> <li>Afvigelser i den sociale udvikling</li> <li>Afvigelser i kommunikationsevnen</li> <li>Indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre</li> <li>Manglende eller svag forestillingsevne</li> <li>Borgernes funktionsniveau er meget forskellige.</li> <li> </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer</li> <li>Fokus på TEACCH, neuropædagogik, KRAP og Low Arousal</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv</li> <li>Introvagter hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt nogle af de pædagogiske metoder vi arbejder efter</li> <li>Personalemøder/teammøder 3 gange på 4 uger</li> <li>Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend. Der indgår også døgnvagter</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og udvikling højt</li> </ul> <strong>Til gengæld forventer vi, at du:</strong> <ul> <li>Er uddannet pædagog</li> <li>Kan arbejde rehabiliterende d.v.s. sammen med borgerne opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt</li> <li>Kan tage ansvar og både arbejde selvstændigt og indgå i et tæt teamsamarbejde</li> <li>Er sikker i faglig dokumentation</li> <li>Er rummelig og kan handle respektfuld i overensstemmelse med beboernes behov</li> <li>Reflektere over egne og kollegaers handlinger</li> <li>Tænke positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>Er i besiddelse af kørekort</li> </ul> <strong>Derudover vil det være en fordel at du:</strong> <ul> <li>Har kendskab til autisme</li> <li>Har kendskab til neuropædagogik og/eller nogle af de andre pædagogiske metoder vi arbejder efter</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til<br />Ass. rehabiliteringsleder Karen Marie B. Poulsgaard på 29493863 eller på mail kmbp@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 10. juni 2019 og vi forventer og holde ansættelsessamtaler den 24. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bo- og aktivitetstilbuddet Grevenlund og bostedet Lindegården, som er to af Odense Kommunes specialiserede særforanstaltningstilbud, for voksne borgere med medfødt hjerneskade, søger en medarbejder, som vil varetage det daglige indkøb af madvarer og andre artikler, opgaver i køkkenet m.v.

  Bo- og aktivitetstilbuddet Grevenlund og bostedet Lindegården, som er to af Odense Kommunes specialiserede særforanstaltningstilbud, for voksne borgere med medfødt hjerneskade, søger en medarbejder, som vil varetage det daglige indkøb af madvarer og andre artikler, opgaver i køkkenet, sørge for rengøringen af fælleslokalerne og i nogle beboerlejligheder samt sikre at egenkontrol i forhold til madvarerne er foretaget.<br /><br />Stillingen er 32 timer ugentlig med tiltrædelse 1. august 2019.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Grevenlund er et 4 år gammelt tilbud, beliggende naturskønt i det sydøstlige Odense. Her bor der pt. 17 borgere, som alle er kendetegnet af at have massive behov for støtte og miljøtilrettelæggelse. Borgergruppen er uhomogen i forhold til funktionsniveau og specifikke behov for specielpædagogik eller anden indsats. Nogle borgere er anbragt på baggrund af en dom, hvilket medfører særlige regler og forbehold. Andre modtager tilbuddet grundet de særlige forudsætninger, som er etableret på Grevenlund, herunder arkitektonisk indretning, specialviden eller personalenormering. <br /><br />Lindegården er et botilbud, svarende til Grevenlund, her bor 13 beboere.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />På Grevenlund er vi ca. 42 fastansatte kollegaer og på Lindegården er vi 25 medarbejdere, der er sammensat i mindre tværfaglige teams (socialpædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sundhedsfaglige medarbejdere). Vi samarbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor borgeren, med dennes individuelt tilrettelagte målsætninger og indsatser, er i fokus.<br /> <br />Udgangspunktet er den basale støtte til ”det gode liv”, i samarbejde med nogle fantastiske borgere, men på Grevenlund/Lindegården vil man herunder også støde på begreber såsom: problemskabende adfærd, vold som udtryksform, selvskade, autisme, psykiatriske diagnoser, domsanbringelse, seksualitet og misbrug.<br /> <br />For at understøtte ”det gode liv” er maden en vigtig faktor, samt at der er rent og pænt.<br />På Grevenlund er det serviceområderne i bodelen som skal rengøres, på Lindegården er det både rengøring i servicedelen og hos enkelte beboere.<br /> <br />Arbejdet er tilrettelagt, at man 3 gange om ugen møder ind på Grevenlund og 2 gange om ugen møder ind på Lindegården.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne lide at have ansvaret og overblikket i et køkken og vil sætte en ære i, at der er pænt rent på institutionen, da dette er dine primære opgaver.<br /><br />Vi ser også gerne, at du kan genkende nedenstående: <ul> <li>Har flair for HK-arbejde, så du kan bevare overblikket i bestilling af varer og kontoplaner.</li> <li>Har overblikket i køkkenet i forhold til modtagelse fra byens køkken og tilberedning af morgen- og frokost.</li> <li>Kan se, hvor der trænger til at blive gjort rent og selv kan strukturere rengøringen, så du når rundt i hele huset.</li> <li>Har hygiejnekursus (ikke obligatorisk, da det kan erhverves senere).</li> <li>Du tager ansvar for din kommunikation, som er professionel, når du er på arbejde.</li> <li>Du besidder en evne til at bevare roen og ”holde hovedet koldt”.</li> <li>Du løser udfordringer i stedet for at ”tale dem op”.</li> <li>Du kan glæde dig over andres faglige viden, udvikling og succes, og kan se det som et bidrag til fælles- og egen udvikling.</li> <li>Du har kørekort.</li> <li>Du er indstillet på at samarbejde med borgere, som kan udvise problemskabende og voldsom adfærd.</li> <li>Du er indstillet på at udvikle dig fagligt i fællesskab med andre.</li> <li>Du er i stand til at arbejde metodisk og loyalt på andres faglige anvisninger og beslutninger</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere spørgsmål kan du kontakte rehabiliteringsleder Ulla Leth på 2949 9319 eller assisterende rehabiliteringsleder Jesper Møller Nielsen 2462 9279.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 13. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 24. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Drømmer du om at arbejde bag scenen til spændende kulturbegivenheder? Har du lyst til at være med i planlægning og afvikling af Kulturmaskinens mange events, musik- og kulturarrangementer? Så er du måske Odense Kommunes nye eventteknikerelev!

  <em>Drømmer du om at arbejde bag scenen til spændende kulturbegivenheder? </em><em>Har du lyst til at være med i planlægning og afvikling af Kulturmaskinens mange events, musik- og kulturarrangementer? Så er du måske Odense Kommunes nye eventteknikerelev! </em><br /><br />Odense Kommune søger pr. 1. august 2019 en eventteknikerelev med speciale i illuminationsteknik.<br /><br /><strong>Om uddannelsen </strong><br />Uddannelsen som eventteknikerelev med speciale i illuminationsteknik varer 3½ år, hvor du lærer at forberede forskellige typer af produktioner og events som teaterforestillinger, koncerter, udstillinger m.m. Du er med i hele processen fra indkøb af materialer til at have styr på det elektroniske udstyr. Derfor lærer du bl.a. om: <ul> <li>Sceneteknik</li> <li>Opsætte og nedtage lyd-, lys- og andet teknisk udstyr</li> <li>Håndtere udstyr i flere stadier: på lager, under transport og ved afvikling af forestillinger og events</li> <li>Dekorationer</li> <li>Teknikken bag lys og lyd</li> <li>Konstruere kulisser og rekvisitter  </li> </ul> Uddannelsen er opdelt i to trin: først får du et fagligt fundament som produktionsassistent og derefter læser du specialet eventtekniker, hvor du får erfaring med enten opsætning og brug af avanceret lysudstyr (illuminationsteknik).<br /><br />Som færdiguddannet eventtekniker kan du planlægge, opstille og afvikle lys og lyd ved større events og varetage rollen som projektleder, når events skal planlægges og gennemføres.<br /><br /><strong>Hvem er du? </strong><br />Vi lægger vægt på, at du har lyst og energi til selvstændigt at indgå bredt i Kulturmaskinens tekniske opgaver. Derudover har du: <ul> <li>erfaring med og har stærk lyst til at fordybe dig i ny teknologi</li> <li>erfaring med eller stærk interesse for en eller flere kulturformer (musik, teater, etc.)</li> <li>en god og positiv fremtræden</li> <li>glæde ved at få projekter til at lykkes i tæt samarbejde med andre</li> </ul> <strong>Om os </strong><br />Uddannelsen veksler mellem skole og praktikforløb, hvor du bliver en del af Kulturmaskinen i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Kulturmaskinen er byens kulturelle legeplads med fantastiske muligheder for kulturelle arrangementer både indendørs og i ”Farvergården”, der er specialindrettet til udendørs kulturbegivenheder.<br /><br />Vi har tværgående samarbejder om events i hele byen og er i særlig tæt samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner på Brandts Klædefabrik. Hvert år afvikler vi ca. 600 arrangementer fra helt enkle produktioner til meget komplekse og teknisk krævende begivenheder. Du får den perfekte ramme for uddannelsen som eventteknikerelev, fordi du kommer til at arbejde med mange typer af arrangementer fra intime begivenheder i vores hyggelige koncertsal med 300 tilhører, arrangementer i Magasinet med op til 800 deltagere, kunst- og kulturarrangementer i Kunstbygningen Filosoffen til udendørsfestivaller med et par tusinde deltagere.<br /><br /><br /><strong>Adgangskrav</strong><br />Der er flere veje til at blive elev hos os: <ul> <li>Du har færdiggjort grundforløb 2, og er klar til at starte uddannelse til august 2019</li> <li>Du er villig til at tage et grundforløb med opstart i august 2019, der giver adgang til uddannelsen (så starter du i praktik hos Kulturmaskinen til januar 2020). Du skal have bestået dansk og matematik på 9. eller 10. klasses niveau med en gennemsnitskarakter på mindst 2,0.</li> </ul> For at blive eventteknikerelev i Odense Kommune er det en forudsætning, at du følger skoleforløb på NEXT Uddannelse København.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du får elevløn fra den dag din uddannelse træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioder. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen. Der kan forekomme aften- og weekendarbejde i forbindelse med afvikling af events.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om uddannelsen på <a href="https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/teater-event-og-av-tekniker" target="_blank"><u>UddannelsesGuiden</u></a> og <a href="https://nextkbh.dk/eud/medier-it/teater-event-og-av-tekniker" target="_blank"><u>NEXT Uddannelse København</u></a>.<br /><br />Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jimmi Mørup Nielsen, funktionsleder Kulturmaskinen på tlf. 2012 4618 eller Michael Bæk Eglin, Kulturtekniker på Kulturmaskine, på tlf. 4045 5463. <br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 4. juni 2019, og vi forventer at afholde samtaler den 11. juni 2019. <br /><br />Er du fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring/uddannelse, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning. <br /><br />Husk at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer og udtalelser. Har du endnu ikke afsluttet dit grundforløb, skal du oplyse, hvornår det forventes afsluttet. <br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  04-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever||Kultur, Fritid og Design
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagpleje Syd og Vest - Odense C

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 2. juni 2019. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 2. juni 2019. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen 2. juni 2019. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du viden om og erfaring med borgere med svære psykiatriske lidelser (psykoser) og de tilhørende udfordringer? Er du en synlig og tydelig leder, der kan motivere og understøtte den daglige praksis? Kan du bidrage til at skabe gode rammer for rehabiliteringsforløb for unge mellem 18 og 35 år?

  <em>Har du viden om og erfaring med borgere med svære psykiatriske lidelser (psykoser) og de tilhørende udfordringer?<br />Er du en synlig og tydelig leder, der kan motivere og understøtte den daglige praksis?<br />Kan du bidrage til at skabe gode rammer for unges rehabiliteringsforløb?<br />Så læs videre!</em><br /><br /><strong>Vi genopslår stillingen for at tiltrække et større felt af kvalificerede ansøgere.</strong><br /><br />Vi søger en kompetent og solid leder, der i samspil med rehabiliteringslederen kan sætte rammer og retning for det gode borger- og arbejdsliv samt for den faglige udvikling.<br /><br />Du skal arbejde med ledelse i en organisation, hvor vi til stadighed arbejder på at skabe optimale rammer for borgernes rehabiliteringsforløb. En organisation som er dynamisk og har fokus på udvikling.<br />Odense er i forandring. Det er vi også i Ældre- og handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at udvikle den rehabiliterende forvaltning.<br /><br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Kollegiet Roesskovsvej er et socialpsykiatrisk bosted efter § 107 i serviceloven. Vi har 29 pladser til unge mellem 18 og 35 år, som er i et midlertidigt rehabiliteringsforløb i op til 3 år. Derudover har vi 5 udredningspladser, hvor opholdet kan vare op til 3 måneder.<br /><br />Borgergruppen er karakteriseret ved at have psykiatriske og ofte sociale problemstillinger.<br />Alle borgere arbejder med individuelle rehabiliteringsforløb med henblik på at opøve kompetencer til fremadrettet at leve et uafhængigt liv på egne betingelser.<br /><br />Vi er 25 medarbejdere på bostedet, hvor medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af ergoterapeuter, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere samt social- og sundhedsassistenter. Vi er desuden uddannelsessted for elever og studerende. <br />Ledelsen består af en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi ønsker, at du: <ul> <li>Skal bedrive ledelse i tæt samarbejde med rehabiliteringslederen og tæt på den daglige drift</li> <li>Bliver primær ansvarlig for at lede medarbejderne, så borgerne får et rehabiliteringsforløb som er så effektfuldt som muligt</li> <li>Får medansvar for den faglige og tværfaglige ledelse</li> <li>Får medansvar for at udnytte ressourcerne bedst muligt, sikre fokus på trivsel samt en høj grad af social kapital</li> <li>Er medansvarlig for implementeringen af politiske og organisatoriske beslutninger</li> <li>Bliver en del af et lederteam både på tværs i området og i eget team</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker en assisterende leder, der: <ul> <li>Har en sundheds-/socialfaglig grunduddannelse på min. bachelorniveau med faglig viden om arbejdsområdet</li> <li>Har ledelseserfaring – og meget gerne efteruddannelse i ledelse på diplomniveau eller er parat til at påbegynde uddannelsen indenfor det næste år</li> <li>Er en synlig og tydelig leder, der kan motivere og understøtte den daglige praksis og sikre fælles retning i processer</li> <li>Har erfaring med målgruppen</li> <li>Har erfaring med og flair for systematisk at arbejde med administrative opgaver som arbejdsplanlægning, arbejdstidsregler mm.</li> <li>Kan give mening til visioner og oversætte dem til hverdagens kerneopgave</li> <li>Har en anerkendende og motiverende kommunikation i samarbejdet med borgere, pårørende, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere</li> <li>Inddrager netværket som en naturlig del af borgernes ressourcer</li> </ul> Til at understøtte vores forventninger til dig, tilbyder vi: <ul> <li>Ledelsesmæssig opbakning, sparring og faglig udvikling</li> <li>Engageret tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, som brænder for det rehabiliterende arbejde sammen med de unge</li> <li>Ledersupervision</li> <li>Mentorordning</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse ønskes pr. 15. august 2019<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om os på vores <a href="https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sindslidelse/botilbud/botilbuddet-roesskovsvej" target="_blank">hjemmeside</a>.<br />Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Gertie Egedal Sørensen på 2048 2214.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 10. juni 2019.<br />Vi forventer at afholde 1. samtalerunde tirsdag den 18. juni 2019.<br />Inviteres du videre til 2. samtalerunde onsdag den 26. juni 2019, vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse i dagene efter 1. samtale samt præsentere referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd, Fraugde området

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Fraugde. </em><br />  <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Fraugde området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Fraugde. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd, Højby området

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?</em><br />  <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Højby området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Højby. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen løbende og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du lære at lave sund, smuk og velsmagende mad? Vil du være med til at give gode madvaner og inspirere til et sundt liv? Så er du måske vores nye ernæringsassistentelev!

  <em>Vil du lære at lave sund, smuk og velsmagende mad? Vil du være med til at give gode madvaner og inspirere til et sundt liv? Så er du måske vores nye ernæringsassistentelev! </em><br /><br />Vi søger en ernæringsassistentelev til Tarup Gl. Præstegård  med opstart pr. 1. september 2019. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Handikapcenteret Tarup Gl. Præstegård er et aktivitet- og samværstilbud for mennesker, der har erhvervet en hjerneskade. Tarup Gl. Præstegård er en selvejende institution med 93 brugere tilknyttet. Vores brugere er i alderen 30 til 65 år og vi har dagligt besøg af gennemsnitlig 60 brugere.<br /><br /><strong>Om uddannelsen </strong><br />Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikforløb, så du får rig mulighed for lære håndværket. På skolen lærer du bl.a. om råvarer, tilberede – og anrette sund mad til mange mennesker. Du lærer også om indkøb, økonomi og rengøring i et storkøkken. <br /><br /><strong>Hvem er du? </strong><br />Vi søger en ernæringsassistentelev, der: <ul> <li>Brænder for at blive ernæringsassistent</li> <li>Har gode samarbejdsevner, er initiativrig og kan “tage fat” af sig selv</li> <li>Har lyst til at samarbejde, også sammen med brugerne i køkkenet</li> <li>Synes at sund og ernæringsrigtig mad er vigtigt for menneskers livskvalitet</li> <li>Er åben og positiv indstillet</li> </ul> Hvis du kan se dig selv i ovenstående, kan vi tilbyde dig: <ul> <li>En praktikvejleder, som følger og giver sparring til dig gennem dine praktikforløb</li> <li>En spændende og udviklende arbejdsplads, der vil støtte dig under hele uddannelsen</li> <li>Gode kollegaer og kontakt med dejlige mennesker hver dag</li> <li>En arbejdsplads med et godt arbejdsklima</li> </ul> Som ernæringselev i køkkenet på Tarup Gl. Præstegård får du erfaring med alle processer i madlavningen. Vi tilstræber at: <ul> <li>lave spændende madoplevelser fra ind- og udland, ligesom vi serverer både nye og ældre retter</li> <li>maden og ingredienserne afspejler årstiderne og højtider</li> <li>anvende gode råvarer, der er produceret med omtanke</li> <li>tage hensyn til miljøet med fokus på energiforbrug, vandforbrug, emballage, affaldssortering og anvende miljømærkede rengøringsmidler</li> </ul> <strong>Adgangskrav </strong><br />Du har mulighed for at indgå uddannelsesaftale på flere måder: <ul> <li>Har færdiggjort grundforløb 2, og er klar til at starte uddannelse til september 2019.</li> <li>Du er villig til at tage et grundforløb, der giver adgang til ernæringsassistentuddannelsen med opstart på erhvervsskolen til august 2019 (så starter du i praktik på Tarup Gl Præstegård i januar 2020).</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du får elevløn fra den dag din uddannelse træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioder.<br /><br />Din arbejdstid er 37 timer om ugen med arbejdstider fra 7.30 – 16.00 i hverdagene.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Se mere på vores hjemmeside <a href="http://handikapcentret.dk/" target="_blank"><u>www.handikapcentret.dk</u> </a>og du er også meget velkommen til ringe til økonoma Camilla Lohmann på tlf.  63 75 60 70.<br /><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 2. juni. Ansættelsessamtalerne forventes at finde sted onsdag den 12. juni. <br /><br />Er du fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring/uddannelse, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning. <br /><br /><strong>Husk </strong>at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer og udtalelser. Har du endnu ikke afsluttet dit grundforløb, skal du oplyse, hvornår det forventes afsluttet. <br /><br />Er du fyldt 25 år ved elevkontraktens indgåelse og har 1 års <strong>dokumenteret </strong>relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år, kan du være berettiget til voksenelevløn. <br /><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Børnehus Syd udvider med en afdeling i Aabenraa. Så vil du være med til at bygge en ny afdeling op og at udvikle psykologfagligheden i dette hus, samt bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br /><br />Børnehus Syd udvider med en afdeling i Aabenraa. Så vil du være med til at bygge en ny afdeling op og at udvikle psykologfagligheden i dette hus, samt bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn ml. 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.<br /><br />Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering og konsulentbistand. Børnehus Syd har en afdeling i Odense, en afdeling i Esbjerg, og pr. 1. september 2019 en afdeling i Aabenraa, Kystvej 22, og det er til dette hus, vi søger 2 psykologer. Stillingerne er faste og er på 32-37 timer om ugen. Du bedes i din ansøgning angive, hvilket timetal du ønsker.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />På grund af travlhed og et behov for at komme tættere på børnene i de sydligste kommuner søger vi to autoriserede psykologer til vores nye afdeling i Aabenraa pr. 1. august 2019 eller snarest derefter. Det betyder, at den første måned er tjenestestedet i børnehuset i Esbjerg, hvor der en oplæringsperiode, således at du bliver klædt godt på til opgaven af vores erfarne psykologer. Den 1. september 2019 får du arbejdssted i Aabenraa. Der gøres opmærksom på, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse i august måned.<br /><br />Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet. Du har flair for både drifts- og udviklingsopgaver, ligesom du har lyst til at tage ansvar for det tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært: <ul> <li>via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>at overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veludviklet samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et vist omfang: <ul> <li>sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>at yde rådgivning og vejledning i sager om overgreb til kommunernes myndighedsrådgivere, samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>at varetage behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne, herunder stabiliserende samtaler, traumebehandling og supervisionsopgaver, ud fra de kvalifikationer man har som psykolog</li> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt, og vi vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>er autoriseret psykolog og har erfaring med at anvende psykologisk teori og metoder - helst indenfor overgrebsområdet, men ellers med interesse for at lære at anvende dem her</li> <li>har viden om - og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>fungerer godt i feltet mellem stabilitet og udvikling og derved bidrager til begge</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, samt finder det interessant at formidle sig skriftligt</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd <a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="https://www.boernehuse.dk/">her</a>. <br /><br />Endvidere henvises der til <a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene.</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DP.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på <u><a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka</a><a href="mailto:dkka@odense.dk">@odense.dk</a></u>,  29104553, faglig teamleder Lane Lund på <u><a href="mailto:lalun@odense.dk">lalun</a><a href="mailto:lalun@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30694497, faglig koordinator Elisabeth Rødbro på <u><a href="mailto:elrbr@odense.dk">elrbr</a><a href="mailto:elrbr@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30605774 eller psykolog Thomas Iversen på thvi@odense.dk, 30694504.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 18. juni 2019.<br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. juni 2019 i Esbjerg.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  18-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Børnehus Syd udvider med en afdeling i Aabenraa. Så vil du være med til at bygge en ny afdeling op og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br /><br />Børnehus Syd udvider med en afdeling i Aabenraa. Så vil du være med til at bygge en ny afdeling op og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn ml. 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.<br /><br />Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklings-orienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering og konsulentbistand. Børnehus Syd har en afdeling i Odense, en afdeling i Esbjerg, og pr. 1. september 2019 en afdeling i Aabenraa, Kystvej 22, og det er til dette hus vi søger en socialrådgiver på fuld tid.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />På grund af travlhed og et behov for at komme tættere på børnene i det sydlige Danmark søger vi en erfaren socialrådgiver, som er stærk i sin socialfaglighed, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt og har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som socialrådgiver i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver: <ul> <li>koordinering af sagsforløb i samarbejde med barnets handlekommune, politi og sygehusvæsen</li> <li>yde konsultativ bistand til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>være sparringspartner ved børnefaglige § 50-undersøgelser</li> <li>overvære videoafhøringer og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>i samarbejde med børnehusets psykologer at udrede børnenes traume- og belastningsgrad og vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>løbende administrative opgaver som dataregistrering, journalisering, referater mv.</li> <li>bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et vist omfang: <ul> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> <li>på sigt at varetage behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne – vi har udviklet et ydelseskatalog til kommunerne</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt</li> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling, og som vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering, og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tæt tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet<strong> </strong></li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>har erfaring med myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet, og meget gerne erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, herunder gerne erfaring med udrednings- og/eller behandlingsarbejde inden for denne målgruppe. Muligvis har du en relevant efteruddannelse</li> <li>har stor viden om børns udvikling</li> <li>er komfortabel med mødelederrollen</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, som har det meget svært</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>har høj grad af samarbejdskompetence og fleksibilitet og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>er udviklingsorienteret og ønsker at bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed – og at være børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd <a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="https://www.boernehuse.dk/">her</a>. <br /><br />Endvidere henvises der til <a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene.</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på <u><a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka</a><a href="mailto:dkka@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 2910 4553, faglig teamleder Lane Lund på <u><a href="mailto:lalun@odense.dk">lalun</a><a href="mailto:lalun@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30694497 eller socialrådgiver og faglig koordinator Elisabeth Rødbro på <u><a href="mailto:elrbr@odense.dk">elrbr</a><a href="mailto:elrbr@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30605774.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 17. juni 2019.<br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. juni 2019 i Esbjerg.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at medvirke til børns oplevelse og trivsel af at komme i Børnehus Syd og lyst til at være med til at bygge en ny afdeling op? Og har du erfaring med og flair for administrative og praktiske opgaver? Så kan du være vores nye administrative medarbejder og husassistent.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br /><br />Har du lyst til at medvirke til børns oplevelse og trivsel af at komme i Børnehus Syd og lyst til at være med til at bygge en ny afdeling op? Og har du erfaring med og flair for administrative og praktiske opgaver? Så kan du være vores nye administrative medarbejder og husassistent.<br /><br /><strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er et højtspecialiseret hus for børn, der har behov for særlig hjælp. Vi har et hus i Odense og et hus i Esbjerg og pr. 1. september 2019 et hus i Aabenraa. Det betyder, at den første måned er tjenestestedet i børnehuset i Esbjerg, hvor der er en oplæringsperiode ved den administrative medarbejder/husassistent, således at du bliver klædt godt på til opgaven. Den 1. september 2019 får du arbejdssted i Aabenraa. Der gøres opmærksom på, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse i august måned.<br /><br />I Børnehuset koordinerer vi samarbejdet mellem sektorer i sager omkring børn, som har været udsat for seksuelle overgreb eller vold, og vi yder krisesamtaler med børnene og deres omsorgspersoner samt foretager udredninger af børnenes behov for støtte/behandling.<br /><br />Børnehus Syd er en velfungerende organisation med vægt på tryghed og trivsel for børnene, og vi står sammen om at yde en høj kvalitet i vores opgaveløsning. Vi har øje for betydningen af, at alle funktioner i Børnehuset spiller sammen og søger derfor en administrativ medarbejder og husassistent, der vil være med til at bygge huset i Aabenraa op, binde huset sammen og samarbejde om driften og styringen af de administrative og praktiske opgaver.<br /><br />Børnehus Syd er – sammen med landets 4 øvrige Børnehuse – et af initiativerne i regeringens Overgrebspakke, som trådte i kraft den 1. oktober 2013. Det er Odense Kommune, der er driftskommune for de tre afdelinger af Børnehus Syd.<br /><br />Formålet med børnehusene er dels at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og dels at barnet/den unge og dets nære omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest nænsomme indsats og hjælp med barnets/den unge i centrum. I børnehusene håndteres således sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Det er her Børnehusets opgave i samarbejde med kommunen at udrede barnets/den unges behandlingsbehov samt at koordinere sagen, mens den er i Børnehuset.<br /><br />Børnehus Syd dækker de 22 kommuner i Region Syddanmark og samarbejder endvidere med 3 politikredse, 2 sygehuse og 1 retsmedicinsk institut. Du skal have lyst til at være en del af et højtspecialiseret og unikt hus, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med husets socialrådgivere, psykologer, faglig koordinator og ledelse.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er en fast stilling på 25 timer om ugen. Timerne er fordelt på 15 timer som administrativ medarbejder og 10 timer som husassistent – du vil derfor få 2 forskellige ansættelsesforhold. Arbejdsdage er mandag til torsdag, nærmere arbejdstider afklares ved ansættelse.<br />Der gøres opmærksom på, at Odense Kommune ikke udsteder frigørelsesattest.<br /><br />I Børnehuset er der rum til at blive hørt, og tillid og tryghed præger samarbejdet i huset og arbejdet med børnene og deres nære omsorgspersoner. Ud over at blive en del af en velfungerende arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden, henter du din faglige inspiration i samarbejdet med de administrative medarbejdereog husassistenter i husene i Odense og Esbjerg.<br /><br />Dine opgaver er: <ul> <li>administrative opgaver vedrørende sagsarbejdet, herunder indkalde til møder, journalisere, bidrage til telefonbetjeningen og lettere statistiske opgaver, bestille kontorartikler mv. samt løbende ad hoc opgaver</li> <li>modtagelse af borgere og samarbejdspartnere</li> <li>sørge for forplejning til borgere og samarbejdspartnere, herunder indkøb, bage mv.</li> <li>medansvarlig for at huset fremstår præsentabelt, herunder lettere rengøring og oprydning af diverse samtalelokaler, holde blomster mv.</li> <li>lettere mødeservicering samt afrydning</li> <li>ansvarlig for at holde køkkenet pænt og ryddeligt</li> <li>mindre forefaldende opgaver</li> <li>ansvarlig for at tilkalde håndværkere ved behov for vedligehold af håndværksmæssige opgaver</li> <li>administrative ad hoc opgaver</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forestiller os, at du har erfaring med administrative og praktiske opgaver og har kendskab til og flair for at møde børn.<br /><br />Hvis du er vores nye administrative medarbejder og husassistent, er du: <ul> <li>imødekommende - så du kan tage godt imod gæster og brugere i huset</li> <li>engageret og servicemindet</li> <li>positiv og har et godt humør, der smitter af på børnene, kollegaer og samarbejdspartnere</li> <li>i stand til at møde børn, forældre, kollegaer og samarbejdspartnere ligeværdigt</li> <li>fleksibel i din tilgang til dine opgaver - og træder gerne til og hjælper - også selvom det falder uden for dit ansvarsområde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem KL og henholdsvis HK og FOA.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information kan du få hos børnehusleder Ditte Askerod på dkka@odense.dk, 29104553, faglig teamleder Lane Lund på <u>lalun@odense.dk,</u> 30694497, administrativ medarbejder og husassistent Iben Popp på <u>ibkp@odense.dk,</u> 30660739 i tidsrummet 9-13.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 18. juni 2019.<br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Vi er så heldige, at vi har fået lov til at blive opnormeret . Vi søger derfor en sygeplejerske, som har lyst til at blive en del af et fantastisk team !

  Vi er så heldige, at vi har fået lov til at blive opnormeret . Vi søger derfor en sygeplejerske, som har lyst til at blive en del af et fantastisk team!<br /><br />Vi er 11 sygeplejersker i alderen 24 til 61 år, alle fagligt engagerede, velkvalificerede og fulde af godt humør og energi. Er du den rigtige for os, og er vi de rigtige for dig, er vi klar til at byde dig velkommen med åbne arme, individuelt tilrettelagt introduktionsprogram og mentorordning.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tagtækkergruppen er en tværfaglig gruppe, som udover os sygeplejersker består af social- og sundhedshjælpere/-assistenter samt fysio- og ergoterapeuter. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og træning til omkring 350 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsnedsættelser.<br />Der er et stort flow af borgere i gruppen.<br />Vi har base på Tagtækkervej i Odense M og dækker en del af Odense M, Odense S og Odense SØ - herunder Hjallese, Fraugde, Birkum og Davinde.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vores borgere hører til i Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse. Dvs. borgerne er som hovedregel kognitivt velfungerende, men har en eller flere fysiske udfordringer.<br />Opgaverne er mangeartede, men kan f.eks være: <ul> <li>Sårbehandling</li> <li>Kompressionsbehandling</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK -Terminale forløb i alle faser, Parenteral ernæring - Dialyse - Stomipleje - Psykisk pleje og omsorg til borgere, og pårørende påvirket af sygdom og/eller i krise - Dokumentation og planlægning af opgaver</li> <li>Og meget andet...</li> </ul> Udgangspunktet er altid at gøre borgeren så uafhængig af hjælp som muligt, så oplæring af borgere er en stor del af mange af opgaverne.<br />Herudover deltager vi alle i uddannelse af sygeplejestuderende sammen med de to af vores kolleger, der er kliniske vejledere.<br /><br />Den del af teamet, du skal arbejde i, hedder Rehab Team. I dette team er primært borgere, som er kendte i den kommunale sygepleje.<br /><br />Du skal som sygeplejerske i dette team være indstillet på at arbejde meget med terminale borgere og borgere med behov for vedvarende sygepleje. <br /><br />Indsatser og opgaver planlægges og udføres i samarbejde med borgeren. Nogle borgere modtager kun sygepleje, mens andre er en del af en større tværfaglig indsats hvor vi samarbejder med vores tværfaglige kolleger.<br /> <br />Vi er organiseret i 4 ruter med 2-3 sygeplejersker i hver rute. Du skal som udgangspunkt være tilknyttet to af ruterne. Vi kører som regel i bil, men du skal være frisk på at hoppe op på cyklen en gang imellem, hvis vi er mange på arbejde. Vi arbejder udelukkende i dagvagt med vagt hver 4. Weekend.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <br />Vi drømmer om at få en åben, positiv og engageret kollega som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør.</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk over for borgere, pårørende og kolleger.</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet over for teamet.</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt stærk.</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i varierede og indimellem pressede situationer.</li> <li>Har mod på nye udfordringer og evner at være novice i en periode.</li> <li>Ser løsninger i stedet for problemer.</li> </ul> Kan du se dig selv i jobbet, kan vi love dig nogle fantastiske og hjælpsomme kolleger, der ikke går af vejen for et godt grin sammen, samtidig med at vi lægger stor vægt på høj faglighed.<br /><br />De fleste af os er erfarne primærsygeplejersker, som er vant til at lære fra os. Vi er gode til at sparre med hinanden, hjælpe hinanden, yde omsorg for hinanden og hos os er ingen spørgsmål dumme.<br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig !<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 30-37 timer/ugentligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Yvonne Rasmussen på 6551 3465, assisterende rehabiliteringsleder Mathias Munk på 6551 3688 eller TR/sygeplejerske Ane Hagenau på 2137 4762, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 30. maj 2019. Samtaler forventes afholdt den 3. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  30-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sociallæge til Odense Kommune

  Vi søger en sociallæge med samfundsmedicinsk uddannelse eller andet relevant speciale, alternativt en læge i introduktionsstilling til samfundsmedicin søges per 1. september 2019 til familielivsvenlig stilling på fuld tid.

  <em>Vi søger en sociallæge med samfundsmedicinsk uddannelse eller andet relevant speciale, alternativt en læge i introduktionsstilling til samfundsmedicin søges per 1. september 2019 til familielivsvenlig stilling på fuld tid.</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Socialmedicinsk afdeling, Sociallæger i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune bidrager til kerneopgaven Alle i Job eller Uddannelse, ved at løse socialmedicinske problemstillinger i forvaltningen. Formålet er at forebygge udstødning af borgere med en helbredsbetinget påvirkning af den sociale og arbejdsmæssige funktionsevne fra arbejdsmarkedet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Det daglige socialmedicinske arbejde foregår i et tværprofessionelt samarbejde med forvaltningens job-, uddannelsesrådgivere og jobkonsulenter og med de øvrige ansatte i afdelingen. I afdelingen er vi, udover 6 læger, også 3 sekretærer, 2 psykologer og 1 fysioterapeut. Arbejdet er centreret omkring myndighedsafdelingerne på områderne sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob og enkeltydelser både internt i Odense kommune og i funktioner i andre kommuner. Kerneopgaven understøttes ved sociallægens oversættelse, forklaring og kvalificering af de indkomne helbredsmæssige oplysninger ind i et arbejdsmarkedsrettet perspektiv og kontekst, med formålet at styrke beskæftigelsesindsatsen, og som brobyggere mellem sundheds- og beskæftigelsessystemet.<br /> <br />I Socialmedicinsk afdeling, arbejder vi med en høj grad af videndeling, som understøtter at størstedelen af arbejdet foregår selvstændigt. Du bliver således en del af et aktivt team, der lægger stor vægt på faglig sparring, supervision og læring, og du vil også selv skulle deltage i videndeling og undervisning. Du får mulighed for at deltage i relevante arbejdsgrupper, og dermed i optimering og udvikling af socialmedicinske metoder.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en læge <ul> <li>Med speciallægeuddannelse eller tidligere erfaring med socialmedicin</li> <li>Der har forståelse for forskellige sociale og kulturelle baggrundes betydning for helbredsproblemer</li> <li>Med gode samarbejds- og kommunikationsevner</li> <li>Der evner at bidrage aktivt til en dynamisk fremdrift og udvikling i et tværfagligt miljø</li> <li>Der er fleksibel og åben for nytænkning</li> </ul> Idet vores felt er et led af beskæftigelsesindsatsen- og politikken, skal du også kunne forstå og begå dig i en politisk funderet organisation.<br /> <br />Læge med samfundsmedicinsk speciallægeuddannelse fortrækkes, men andre specialer kan være relevante afhængigt af personlige kvalifikationer. Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere med speciallægeuddannelse, kan introduktionsstilling i samfundsmedicin oprettes.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br />Det er en fast stilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og vagtfri.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende socialoverlæge Lene Løgstrup på 2979 0709 / LELO@odense.dk.  eller Chef for Job 2 Lone Kastberg Sunesen på 2129 6305 / <a href="mailto:lks@odense.dk">lks</a>@odense.dk<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 16. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 19. juni 2019 i dagtid.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  16-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Munkehatten

  Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.

  <em>Brænder du for dit fag, og for at arbejde med borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, eller er du nysgerrig på om dette kunne være noget for dig? Så er du måske Munkehattens nye social- og sundhedsassistent.</em><br /><br />Livsbekræftende borgere søger en social- og sundhedsassistent, som vil være med til at fremme borgerens livskvalitet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 53 borgere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af borgerne er immobile og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud. Enkelte borgere er ikke i beskæftigelse udenfor hjemmet. Borgerne skal hjælpes til alt personlig pleje og nogen skal have hjælp til spisning eller sonde.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med borgernes retningsgivende mål, delmål og indsatser med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br />”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation og er åben og tydelig i din egen kommunikation</li> <li>Respekterer borgerens ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe det gode liv for borgeren</li> <li>Har lyst til at arbejde i teams og som koordinator for en borger</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>Trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Har mod på at indgå i arbejdet som praktikvejleder for social- og sundhedselever</li> <li>Er nærværende og anerkendende i din tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere</li> <li>Har kørekort eller planer om at erhverve det</li> </ul> <strong>Vi tilbyder en arbejdsplads, som</strong> <ul> <li>Har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>Arbejder med borgernes sansestimulering og alternative kommunikation</li> <li>Har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>Har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>Kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>Har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>Arbejder med én Plan samt planlægningsskærme som IT system</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er fast. Arbejdstiden er på 30 timer om ugen med mulighed for 4 timer mere i en periode. Du skal påregne skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.<br /><br />Tiltrædelse 1. august 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kirsten Stehmann på 24210604 eller på kius@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er d.10. juni 2019, og vi forventer at afholde samtaler i uge 25. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Frivillighedskonsulent til Team Frivillighed

  I Ældre- og Handicapforvaltningen søger vi en frivillighedskonsulent hurtigst muligt. Stillingen er placeret i Team Frivillighed i Afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed.

  I Ældre- og Handicapforvaltningen søger vi en frivillighedskonsulent hurtigst muligt. Stillingen er placeret i Team Frivillighed i Afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Frivillighed. <br /> <br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Team Frivillighed arbejder med afsæt i civilsamfundsstrategien og med rehabilitering som tankesæt både i forhold til borgere, frivillige, foreninger og ansatte. Vores arbejde er præget af opmærksomhed i forhold til udviklingstendenser og muligheder for samarbejder i samfundet, hvilket kan kræve en parathed til at tænke nye vinkler og samarbejdspartnere ind i arbejdet. <br /><br /><strong>Jobbet</strong><br />Eksempler på opgaver: <ul> <li>Kommunikation og formidling af frivillige tilbud og indsatser til borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere, presse m.m.</li> <li>Designe, opsætte og udarbejde tekster til nyhedsbrev, hjemmeside, medarbejderportal, flyers, pjecer m.m.</li> <li>Opdatere intranet og hjemmeside om frivillighed, som er organisationens og ambassadørnetværkets ”værktøjskasse”.</li> <li>Rådgive ledere og medarbejdere i forvaltningen i forhold til inddragelse af frivillighed</li> <li>Deltagelse i arbejdsgrupper, både på tværs af afdelinger i forvaltningen, men også på tværs af forvaltninger i samarbejde med Center for Civilsamfund.</li> <li>Håndtering af § 18 og §79 puljerne. Rådgivning og kontakt til ansøgere, behandling af ansøgninger i samarbejde med indstillingsudvalget, udarbejdelse af forslag til sagsfremstilling. Skrive bevillinger. Tilsyn med regnskaber og opfølgning på igangsatte initiativer.</li> <li>Kontakt med foreninger, der har brug for rådgivning.</li> </ul> <strong>Hvad skal du kunne?</strong><br />Du skal have en lang eller mellemlang videregående uddannelse og gerne en faglig relevant baggrund og erfaring. Du skal have gode kommunikative evner både i skrift og tale, og du skal have flair for det grafiske. Du kan redigere hjemmesider og kan sætte dig ind i de relevante digitale systemer. Du kan forstå og agere i en politisk styret organisation, og du har kendskab til rammer og vilkår i kommunen og i foreningslivet.<br /><br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Du er et selvstændigt menneske, der er god til at samarbejde. Du er dynamisk og iderig, du er god til at se nye muligheder og er åben og ærlig. Du kan lide at have styr på detaljen uden at være detaljeorienteret, og kan du krydre dagen med lidt humør og humor, er det kun et plus.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder således et afvekslende job blandt gode kolleger og med rige muligheder for at følge med i den nyeste viden om frivillighed og civilsamfund.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte leder af frivillighedsområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen Anne Grete Pilgaard på <u>agp@odense.dk</u> eller 30942758 eller frivillighedskonsulent Jannie Lang Pedersen på 30694034. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 37 timer ugentlig. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 5. juni 2019. Der afholdes samtaler mandag, den 17. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave søger 4 pædagogiske assistenter/pædagogmedhjælpere. Der er tale om 3 faste stillinger og 1 barselsvikariat. Alle stillinger er på 32 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. august 2019.

  Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave søger 4 pædagogiske assistenter/pædagogmedhjælpere. Der er tale om 3 faste stillinger og 1 barselsvikariat. Alle stillinger er på 32 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. august 2019. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave er en specialinstitution for børn og elever i alderen 3 - 18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser; primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum.<br /> <br />Vi er et heldagsstilbud, hvilket betyder, at lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere arbejder sammen om børn og elever i et ”læringsrum”. Der er meget stor spredning i funktionsniveauet, hvilket betyder, at der stilles store krav til den enkelte medarbejders indfølings- og omstillingsevne.<br /> <br />Skolen er opdelt i børneunivers (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret, hvor lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere udgør undervisningspersonalet i den enkelte klasse/i det enkelte børnehaveteam. Der er ligeledes tilknyttet fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer fra SPPR.<br /> <br /><strong>Skolen kan tilbyde:</strong> <ul> <li>En udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområder og kompetencer, arbejder tværfagligt</li> <li>Intern kompetenceudvikling</li> <li>Uddannelse i low arousal (forebyggende og løsningsorienteret)</li> <li>Et udviklende skolemiljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde</li> <li>Et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder</li> </ul>  <br /><strong>Dine arbejdsopgaver vil primært være:</strong> <ul> <li>Støtte til elevernes/børnenes personlige pleje; spisetræning, toilettræning og bleskift, af/påklædning, omklædning, personlig hygiejne</li> <li>Hente/bringe elever/børn ved taxa/busser</li> <li>Hente/bringe elever i forbindelse med kommunikationstræning</li> <li>Hente/bringe elever/børn til fysioterapi/ergoterapi o.a.</li> <li>Opsyn med en eller flere elever/børn</li> <li>Støtte en eller flere elever/børn i dagens aktiviteter</li> <li>Deltagelse i ekskursioner<strong> </strong></li> <li>Forefaldne opgaver fx kopiering, laminering, videooptagelser, hente/bringe materialer</li> <li>Læse elevplaner og elevjournaler</li> <li>Ajourføring via PersonaleIntra</li> <li>Læse relevant faglitteratur</li> <li>Rydde op, rydde af borde, tørre af i køkken, klasser og faglokaler</li> <li>Klargøring og aftørring i forbindelse med fx spisning</li> </ul>  <br /><strong>Øvrige forventninger</strong><strong> </strong> <ul> <li>Aktiv deltagelse til svømmeundervisning/svømmeaktiviteter og andre idrætsaktiviteter</li> <li>Er en loyal holdspiller</li> <li>Udviser fleksibilitet og situationsfornemmelse</li> <li>Udviser modenhed, overblik og robusthed</li> <li>Kan handle i pludseligt opståede og uventede situationer</li> <li>Kan håndtere at arbejde med børn og unge, der kan være både verbalt og fysisk udadreagerende</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Lars Hejmann på <br />63 75 35 00<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019. Samtaler afholdes torsdag den 6. juni 2019<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vil du indgå i et dynamisk team og arbejde i en lufthavn under udvikling og vækst?

  <em>Vil du indgå i et dynamisk team og arbejde i en lufthavn under udvikling og vækst?</em><br /><br />Hans Christian Andersen Airport er i kraftig udvikling, og vi forventer en støt stigende trafikmængde fremover. For at kunne imødekomme udfordringen, og styrke vores gode team i tårnet, søger vi en uddannet AFIS-operatør, der er omstillingsparat og er god til at handle, når der er travlt. Du skal også forvente, at der er administrativt arbejde. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hans Christian Andersen Airport har p.t. sommercharter trafik.<br />Private business jets er også et stort marked for os. Vi har bygget en VIP-lounge og Pilot-lounge til vores business operatører. Ydermere har vi en del skoleflyvning, faldskærmsflyvning, og privatflyvning. <br /><br />Derudover faciliterer lufthavnen et af de største dronecentre i Europa.<br />Vi har vores eget test-site til droner, og droneflyvning udgør i dag en større og større del af aktiviteterne på Hans Christian Andersen Airport. Der er ydermere områder specialdesignede til at rumme drone trafik ved Hans Christian Andersen Airport, men også give plads til den almene flytrafik.  <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver vil blandt andet være: <ul> <li>Flyvepladsflyveinformationstjeneste og alarmeringstjeneste</li> <li>Vejrobservationstjeneste</li> <li>Briefing-opgaver</li> <li>Føring af lufthavnsjournaler og andre administrative opgaver</li> <li>Behandling af Handling-forespørgsler</li> </ul> Du skal også forvente, at der er administrativt arbejde.<br />Du vil indgå i en fast månedlig vagtplan, som også indbefatter rådighedsvagter.<br />Lufthavnen beflyves også om natten - du skal derfor påregne periodisk udkald til nattevagter.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du har: <ul> <li>Gerne minimum tre års erfaring som AFIS-operatør, men ikke et krav</li> <li>Gyldigt FIS-certifikat</li> <li>Gyldig JAR-FCL Class 2 medical</li> <li>Gennemført uddannelse som vejrobservatør</li> <li>Tilfedsstillende straffeattest - ansættelsen er betinget af du kan godkendes til Fortroligt</li> <li>Gode IT-kundskaber</li> <li>Gode kommunikationsevner på både dansk og engelsk i såvel skrift som tale</li> </ul> Du skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet, men evner samtidig også at kommunikere og samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere<br />Du trives med at arbejde under tidspres, men forstår også at få arbejdsopgaver fra hånden i stille perioder<br />Du er ansvarsbevist, fleksibel og pålidelig<br />Du er omstillingsparat og er god til at handle når der er travlt.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for AFIS-operatører ved kommunale lufthavne og flyvepladser.<br /><br />Stillingen er en fuldtidsstilling med 37-timers arbejdsuge i vagtplan til besættelse snarest muligt. <br /><br />Der er 3 måneders prøvetid.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder og AFIS-operatør Christa H. Hansen på 2566 7134/<a href="mailto:7134/cha@hca-airport.dk">cha@hca-airport.dk</a> eller AFIS-operatør Kim Thomsen på 4114 3385/<a href="mailto:3385/kat@hca-airport.dk">kat@hca-airport.dk</a> <br /><br /><a href="http://www.hca-airport.dk/Hans-Christian-Andersen-Airport">Du kan læse mere om lufthavnen </a><a href="http://www.hca-airport.dk/" target="_blank">her</a><a href="http://www.hca-airport.dk/Hans-Christian-Andersen-Airport">.</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag d. 17 juni 2019. Vi afholder samtaler løbende - så søg gerne straks.<br /><br />Husk at vedhæfte dine relevante og gyldige beviser som elektroniske bilag til ansøgningen - herunder især FIS-certifikat og JAR-FCL Class 2.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  Driftsleder til Teknisk Service

  Kan du, med fokus på kerneopgaven, sikre en ansvarlig drift og gennem motivation lede engagerede medarbejdere? Er du visionær, handlekraftig og samarbejdsorienteret, så aktiviteter og projekter planlægges og gennemføres på optimal vis? Så er det dig, vi søger til Teknisk Service.

  <em>Kan du, med fokus på kerneopgaven, sikre en ansvarlig drift og gennem motivation lede engagerede medarbejdere? </em><em>Er du visionær, handlekraftig og samarbejdsorienteret, så aktiviteter og projekter planlægges og gennemføres på optimal vis? Så er det dig, vi søger til Teknisk Service.</em><br /> <br />Til vores driftslederteam, bestående af fire driftsledere, søger vi en udadvendt og tillidsvækkende driftsleder, der evner at være både teamplayer og arbejde selvstændigt samt naturligvis være god til at udvikle idéer på kreativ vis.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Teknisk Service er en del af Ejendom i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning. Læs mere <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen">her</a>.<br />Vi er en udviklings- og Facilities Management-enhed, der i fællesskab med samarbejdspartnere skaber rammerne for borgernes gode liv og udvikling i kommunens ejendomme.<br /> <br />I Ejendom er vi ca. 200 ansatte inden for Teknisk Service, Byggeri & Vedligehold og Ejendomsadministration.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som driftsleder kommer du til at arbejde i en helhedsorienteret kultur, som har fokus på at yde brugerne af Odense kommunes bygninger, en høj service, så de kan fokusere på deres kerneopgave.<br /><br />Du får ansvaret for at teknisk serviceopgaverne i distrikt SØ løses på den mest optimale måde – til gavn for brugerne. I distrikt SØ er der ca.175 bygninger og 30 kompetente medarbejdere (primært ejendomsserviceteknikere og håndværkere), der udfører tekniske serviceopgaver på ejendomme og udearealer.<br /><br />Du vil komme til at indgå i et ledelsesteam med tre sideordnede kollegaer, der hver især varetager tilsvarende opgaveområder i de øvrige tre distrikter. I det daglige vil du fysisk være placeret i storrumskontor med kollegaer, der varetager andre servicefunktioner (bygningsvedligehold og ejendomsadministration) for ejendommene i Team SØ - og her er koordinering og teamwork afgørende i hverdagen.<br /><br />Som driftsleder er dine mål at <ul> <li>Være garant for høj faglig kvalitet i den daglige opgaveløsning og for optimal ressourceudnyttelse</li> <li>Opnå resultater gennem ledelse af mennesker, motiverer og styrke medarbejdere med forskellig viden</li> <li>Bidrage til at igangsætte nødvendige initiativer inden for både udvikling og dagligdagsdrift</li> <li>Samarbejde bredt med både kollegaer i kommunens forvaltninger samt med eksterne leverandører</li> <li>Have fokus på den brugeroplevede kvalitet; ”kundens” behov og tilfredshed</li> </ul> Din væsentligste opgave vil være daglig driftsledelse præget af brugerhenvendelser, medarbejderkontakt, teamwork og gensidig sparring. Der vil også være opgaver i tværgående samarbejdsprojekter med kolleger, brugere og samarbejdspartnere, hvor forretningsorientering og -udvikling er i fokus. Hovedparten af din arbejdstid vil være på kontoret.<br /><br />Fagligt forventer vi, at du <ul> <li>Kan dokumentere praktisk ledererfaring - gerne på fagområdet teknisk service, installatørvirksomhed eller anden lignende virksomhed</li> <li>Har lederuddannelse, grundlæggende lederuddannelse eller tilsvarende</li> <li>Har stor erfaring med og nemt ved både skriftlig formidling og fremstilling</li> <li>Har et godt kendskab til IT samt en solid erfaring med Excel</li> <li>Har kendskab til arbejdsmiljøarbejde</li> <li>Har erfaring med at læse, forstå og følge op på budgetter</li> <li>Søger nye idéer og optimeringsmuligheder i organisationen</li> <li>Er struktureret med et godt overblik, der sikre at også igangsatte opgaver afsluttes</li> </ul> Som leder og kollega forventer vi, at du <ul> <li>Er udadvendt, samarbejdsorienteret og trives med at være sammen med andre mennesker</li> <li>Er engageret, og vil være med til at tegne fremtiden for Teknisk Service</li> <li>Kan arbejde i teams på flere niveauer og samtidig tage selvstændige beslutninger</li> <li>Er lydhør og tillidsvækkende samt formår at lede medarbejdere, der fysisk er spredt over mange arbejdspladser i distriktet</li> <li>Er opsøgende i forhold til nye tendenser på området, herunder også teknik</li> <li>Kan stille egen bil til rådighed</li> <li>Er proaktiv</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et varieret arbejde med mange personlige kontakter</li> <li>Faglig sparring og fælles ansvar i teams samt med engagerede lederkollegaer</li> <li>Selvstændigt ansvar for Teknisk Service standarder på tværs af distrikterne</li> <li>En spændende arbejdsplads med høj social kapital</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> <li>Kontor på Odense Slot i byens måske smukkeste omgivelser</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du refererer til chef for Teknisk Service, Jan Geisle.<br /><br />Stillingen ønskes besat pr. den 1. august 2019. <br /><br /><strong>Yderligere oplysninger</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chef for Teknisk Service, Jan Geisle på mobil 5125 3142.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 3. juni 2019. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale tirsdag den 11. juni 2019 og 2. ansættelsessamtale mandag den 24. juni 2019.<br /> <br />Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofil i dagene efter 1. samtale samt præsentere referencer.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  03-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Har du ben i næsen og ønsker arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme i arbejdet med voksne med autisme og udviklingshæmning, så er det lige dig vi mangler.

  <em>Har du ben i næsen og ønsker arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme i arbejdet med voksne med autisme og udviklingshæmning, så er det lige dig vi mangler.</em><br /> <br />Vi søger en social- og sundhedsassistent snarest muligt til en fast stilling i Tornhuset - Hus 3, som er beliggende på Brunsegårdsvej i Tommerup. Stillingen er på 34 timer ugentlig og indebærer skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hus 3 er en afdeling under Tornhuset, et bo og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme, derfor er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde. Pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low arousel, LA2 og KRAP.<br /> <br />På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv. Alle borgerne har handicappet autisme. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning og desuden har flere en psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /> <br />Hus 3 er en særforanstaltning, hvor der bor 4 borgere, som alle har behov for at blive skærmet for stimuli og derved behov for tæt personalestøtte. Selvom arbejdet omkring den enkelte borger oftest er 1:1, er der megen kontakt til kollegaer og dermed gode muligheder for faglig sparring i løbet af en arbejdsdag.<br /> <br />I dagtimerne har 2 borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv. De to øvrige borgere beskæftiges hjemmefra.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent med stor viden og interesse inden for det sundhedsfaglige område, og som har et godt overblik i forhold til medicinhåndtering.<br /><br />Som monofaglig ansat, ønsker vi, at du er stærk i din faglighed og er god til at sætte den i spil i det daglige samarbejde med mono- og tværfaglige kollegaer.<br /><br />Vi har stort fokus på et godt arbejdsmiljø, hvilket vi prioriterer gennem åbenhed, en anerkendende tilgang og højt engagement.<br /><br />Vi har en forventning om, at du har IT kompetencer på brugerniveau og kan medvirke til en faglig stærk dokumentationspraksis.<br /><br />Det vil være nødvendigt at være i besiddelse af kørekort for at kunne arbejde i Hus 3.<br /> <br />Din opgave som social og sundhedsassistent vil være: <ul> <li>At tage ansvar for den sundhedsfaglige indsats i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.</li> <li>At varetage medicindosering og medicinbestilling.</li> <li>At indgå i et samarbejde med de øvrige social- og sundhedsassistenter i organisationen.</li> <li>Deltage i møder med psykiater sammen med assisterende rehabiliteringsleder.</li> <li>Sørge for at informere det øvrige personale omkring virkning og bivirkninger af medicin.</li> <li>At du med afsæt i dine monofaglige kompetencer arbejder tværfagligt sammen omkring den enkelte borgers rehabiliteringsforløb</li> <li>At deltage i netværksmøder med assistenter fra Tornhuset samt fra ÆHF Nord.</li> <li>Være tovholder omkring sundhedsfaglige problemstillinger.</li> <li>Derudover deltage i den personlige pleje og det pædagogiske arbejde på lige fod med det pædagogiske personale. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø </li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch og Low Arousal</li> <li>Teammøder/personalemøder hver 14. dag</li> <li>Deltagelse i netværk for sundhedsfagligt personale i Forløb Medfødt Hjerneskade Nord</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Ane Marie Kristensen på 2949 3872. Træffes ikke fra den 16. – 23. maj 2019 begge dage incl..<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 24. maj 2019. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 4. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som mellemmenneskeligt, så har du nu muligheden for at komme med på vores hold.

  <em>Inspireres og motiveres du ved at se, tænke og handle på muligheder? Er du en god holdspiller, der trives med ansvar for udvikling af både det store og det lille fællesskab, såvel pædagogfagligt som mellemmenneskeligt, så har du nu muligheden for at komme med på vores hold i Børneinstitution HCA-Seden/Agedrup.</em><br /><br />Børnehuset Hvenekilden søger på grund af stigende børnetal en pædagog, 33 timer ugentligt, pr. 1. august 2019.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution HCA-Seden/Agedrup består af 9 børnehuse: Atlantis, Bøgelund, Kildegården, Slåenhaven, Fjordager, Seden, Pilebækken, Fridasholm og Hvenekilden.<br /><br />Vores vision i HCA-Seden/Agedrup er: Innovativt miljø - Attraktivt sted at være. Vores værdigrundlag er: Arbejdsglæde, anerkendelse, engagement og ansvarlighed.<br /><br />Vi har mod på og er i fuld gang med at skabe en børneinstitution, hvor du som medarbejder inddrages til at skabe udviklende læringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø.<strong> </strong><br /><br /><strong>Bliv en del af en mangfoldig institution, der tilbyder</strong> <ul> <li>Et udviklende og understøttende intro-forløb.</li> <li>Et stærkt samarbejde med forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere.</li> <li>En dagligdag, hvor du har direkte indflydelse på hverdagen i både eget børnehus, samt hele institutionen bl.a. via vores Kaizentavler.</li> <li>Relevant kompetenceudvikling.</li> <li>Deltagelse i udviklingen af en enestående institution, med en helt unik boligsammensætning. </li> </ul> Børnehuset Hvenekilden har en grundnormering på 51-61 børnehavebørn i alderen 2,10 - 6 år. Huset er beliggende i Seden Syd, Odense NØ.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en pædagog med stærke relationelle kompetencer. Som person er du åben og empatisk i din tilgang til mennesker. Dine kommunikative evner er gode, både i tale og på skrift, og du er omstillingsparat i det daglige arbejde også i forhold til at skifte børnehus, samt evt. indgå i forårs-SFO i forandringstider.<br /><br />Dagligdagen i Hvenekilden er fyldt med glade børn med lyst til leg og læring. Vi værdsætter god energi og spændende aktiviteter, der både stimulerer det indre og det ydre. Vores personalegruppe er velfungerende, fagligt kompetent og emmer af arbejdsglæde. De daglige gøremål løses både alene og i fællesskab med fokus på en struktureret, seriøs og faglig tilgang til det pædagogiske arbejde. Alt dette bakkes op af en engageret og støttende forældregruppe.<br /><br />I Hvenekilden arbejder vi stueopdelt. Det er vigtigt for os at være nærværende, samtidig med, at vi har blik for helheden. Fleksibilitet, kommunikation og samarbejde er nøgleord, der ført ud i praksis får dagligdagen til at fungere. Vi arbejder med motorik, udeliv, kreativitet og idræt, og vi giver god plads til både de vilde og de stille lege. Vi arbejder med vægt på planlægning, dette er vi overbevist om giver plads til spontanitet og gode ideer.  <br /><br />På vores matrikel har vi en dejlig stor legeplads, der både har bakker og træer, multibane, cykelbane, rutsjebaner, legehuse og sjove karruseller, samt klassikerne sandkasse og gynger. Men der er stadig plads til at der kan skabes flere spændende legemiljøer, blot så du kan finde på noget at lave når du synes.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger dig, der: <ul> <li>Er uddannet pædagog gerne med erfaring fra småbørnsområdet.</li> <li>Har et professionelt overblik og evner samarbejde om vores pædagogiske retning.</li> <li>Er psykisk afbalanceret og kan adskille det professionelle fra det private.</li> <li>Har kompetencer inden for struktur og planlægning.</li> <li>Er synlig, nærværende og en samlende pædagog, der vil gå forrest i travlhed</li> <li>Kan målrette aktiviteter. </li> <li>Mestrer skriftlighed og refleksion</li> <li>Er udviklingsorienteret og tydelig.</li> <li>Værner om de gode og positive relationer, vi har i HCA-Seden/Agedrup samt til forældregruppen.</li> <li>Er fagligt velorienteret, og har lyst til at implementere nye ideer i praksis.</li> <li>Evner at inddrage uderummet som læringsmiljø.</li> <li>Er medansvarlig for et godt arbejdsmiljø med varme og humor.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, så kontakt daglig pædagogisk leder Bill Mould på 6375 1450 eller 3051 4355. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter<strong>. </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 2. juni 2019.  <br /><br />Ansættelsessamtalen i Børneinstitutionen HCA-Seden-Agedrup er delt op i to. I første samtale er der indlagt et praktisk element. Du skal igangsætte og gennemføre en leg/aktivitet med en gruppe børn. Du vil være sammen med personalet, hvor du gennemfører din planlagte aktivitet med udgangspunkt i stillingsopslaget samt din viden og erfaring med målgruppen. Hvis vi efter første samtale vurderer, at du matcher vores stillingsopslag, vil du blive indkaldt til en yderligere uddybende samtale.<br /> <br />Første samtalerunde foregår i Børnehuset Hvenekilden den 11. juni 2019. Anden samtalerunde foregår i Egeparken, 5240 Odense NØ den 20. juni 2019. <br /><br />Søg stillingen via nedenstående link og vedhæft relevante bilag.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger social- og sundhedsassistenter på 30-32 timer om ugen til fast stilling og vikariat med start hurtigst muligt. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv.

  Vi søger social -og sundhedsassistenter på 30-32 timer om ugen til fast stilling og et længerevarende vikariat med start hurtigst muligt. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv. Du vil skulle arbejde hver 2. eller 3. weekend. Vi vil forsøge at tage hensyn til dine ønsker. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet kl. 7-15, i nogle tilfælde fra kl. 6.30-14.30.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hjallese Syd er en udekørende hjemmeplejegruppe, som kører i et stort geografisk område omkring Hjallese-Højby-Skt. Klemens-Blangstedgårdkvarteret-Birkum, Sanderum og Bellinge m.m. Vores forløb er borgere med sindslidelser, erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade. Vi vægter tværfaglighed, godt arbejdsmiljø og god trivsel højt.<br /><br />Gruppen er tværfaglig sammensat af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Vi samarbejder ligeledes tæt med vores rehabiliteringsrådgivere. Vi vægter den anerkendende tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>du brænder for at arbejde med borgere, som tilhører ovennævnte forløb, og du sætter din faglighed højt</li> <li>du arbejder bevidst ud fra den rehabiliterende tilgang</li> <li>du arbejder selvstændigt, er ansvarlig og initiativrig og har en åben og ærlig tilgang</li> <li>du har overblik og er god til og planlægge</li> <li>du spiller dine kolleger gode og vægter tværfagligheden</li> <li>du prioriterer dokumentation højt og har IT færdigheder</li> <li>du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt menneske</li> <li>du brænder for at udvikle dig og har fokus på kerneopgaverne</li> <li>du kan lide at arbejde i et forløb, hvor det kan gå meget stærkt</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>gode muligheder for kompetenceudvikling</li> <li>gode kolleger og samarbejdspartnere</li> <li>en rummelig arbejdsplads</li> <li>en arbejdsplads med god humor, og hvor vi kontinuerligt arbejder med arbejdsmiljøet</li> <li>et spændende og alsidigt job</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt for hinanden og at alt foregår i god og tæt dialog og samarbejde.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Louise Hvedstrup Brøchner på 65513293 eller 21396126, alternativt kan du kontakte assisterende rehabiliteringsleder Sara Mortensen i Hjallese Centrum på 65513265.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag.  <br /><br /><em>Vi genopslår stillingerne for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Fagspecialist til Børne- og Ungerådgivningen

  Vil du være med til at sikre og udvikle fagligheden på myndighedsområdet i Børne- og Ungerådgivningen i Odense Kommune?

  <em>Vil du være med til at sikre og udvikle fagligheden på myndighedsområdet i Børne- og Ungerådgivningen i Odense Kommune?</em> <ul> <li>Trives du i en hverdag, hvor opgaverne ikke ligner hinanden?</li> <li>Kan du lære fra dig og være troværdig i samarbejdet med dine kolleger?</li> </ul> -Så er det dig vi mangler i Børne- og Ungerådgivningen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børne- og Ungerådgivningen består blandt andet af 3 afsnit, som hver består af en afdelingsleder, en faglig koordinator, en fagspecialist og 18 socialrådgivere.  <br /> <br />Børne- og Ungerådgivningen har til huse på Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil som fagspecialist refererer til afdelingslederen i Afsnit Syd.<br />Funktionen indebærer ikke ledelsesansvar.<br /> <br />Dine ansvarsområder som fagspecialist: <ul> <li>Vidensansvarlig ift. tvang</li> <li>Yde støtte og faglig sparring i alle sager, hvor der er besluttet udarbejdelse af indstilling til en tvangsmæssig beslutning – fagspecialisten inddrages i alle tvangssager – før, under og efter – dvs. processen fra der tænkes tvang indtil sagen afsluttes</li> <li>Yde koordinerende og konsultativ bistand i processen frem til foranstaltningsbeslutninger, herunder medvirker til at fremme brugen af ICS og SOS</li> <li>Kvalificere og kontrollere alle indstillinger om tvangsmæssige afgørelser</li> <li>Udfærdige indstilling til foreløbige afgørelser ved Formanden for Børne- og Ungeudvalget</li> <li>Ansvarlig for at overholde tidsfrister med hensyn til fremsendelse af sager til behandling i Børne- og Ungeudvalget i samarbejde med Børne- og Ungeudvalgets sekretariat i Borgmesterforvaltningen</li> <li>Opkvalificere, men socialrådgiveren forestår selv skriveprocessen, evt. i form af sidemandsoplæring</li> <li>Medvirke til øget kvalitet i sagsbehandlingen og optimal udnyttelse af de faglige og økonomiske ressourcer </li> <li>Medvirke i at udvikle faglige indsatser i samarbejde med afsnitsledere og faglige koordinatorer </li> <li>Yde støtte og være sparringspartner og vidensperson for kolleger i komplicerede eller alvorlige sager</li> </ul>   <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet socialrådgiver gerne med en efteruddannelse</li> <li>Du er stærk juridisk og socialfagligt funderet</li> <li>Du har flere års erfaring på myndighedsområdet i en børn- og ungeforvaltning</li> <li>Du evner at tilegne dig viden og formidle den</li> <li>Du er empatisk og bidrager til trivsel i afdelingen</li> <li>Du arbejder systematisk og er god til at skabe overblik i komplekse sager</li> <li>Du arbejder selvstændigt og er opsøgende i dit arbejde</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En afdeling med høj faglighed og engagerede medarbejdede i en uformel tone</li> <li>Et fagligt fællesskab med afdelingens socialrådgivere, faglige koordinatorer, jurist og fagspecialist</li> <li>Supervision<br /> </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Allan Højer Hansen på 3051 4393.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 3. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 12. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  03-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Praktikanter til Odense Iværksætterservice

  Interesserer du dig for iværksætteri og har du styr på markedsføring og kommunikation? Så får du her mulighed for at sætte dit præg på IVÆRKSÆTTERFESTIVAL 2019 i Odense.

  <em>Interesserer du dig for iværksætteri og har du styr på markedsføring og kommunikation?<br />Så får du her mulighed for at sætte dit præg på IVÆRKSÆTTERFESTIVAL 2019 i Odense.</em><br /> <br />Festivalen løber af stablen medio november 2019, og vi har brug for dine kompetencer og hjælp i månederne før, under og efter festivalen. Du får arbejdsplads på Stjerneskibet, som er kommunens iværksætterhus, hvor vi afholder et væld af kurser og workshops samt huser 30 iværksættervirksomheder.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er<strong> </strong>en del af Erhvervskontakten, som er erhvervslivets indgang til Odense Kommune. I Odense Iværksætterservice hjælper vi iværksætterne med at blive klogere på at starte og drive selvstændig virksomhed. Det gør vi blandt andet med 1:1 vejledningsforløb, kurser, workshops og selvfølgelig den årlige Iværksætterfestival.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger 2 praktikanter som, i samarbejde med teamet, vil være med til at idéudvikle, arrangere og gennemføre festivalen. Jeres vigtigste opgaver vil være kommunikation og markedsføring af festivalen, men der vil også være masser af andre opgaver både i forbindelse med festivalen og den daglig drift på Stjerneskibet.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er i gang med en videregående uddannelse (minimum bachelorniveau) i markedsføring, kommunikation eller lignende</li> <li>Vi tror, at du er en ørn til sociale medier, god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt samt tænder lige så meget på at idéudvikle som på at eksekvere</li> <li>Du forstår kunsten i at samarbejde med mange forskellige interessenter og sidst men ikke mindst, har du lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Vi forestiller os omkring 30 timer om ugen i ca. 4 måneder. Jobbet er ulønnet, men du får helt sikkert en masse kompetencer og ny viden med herfra. Det idéelle vil være, at du starter 15. august 2019 eller snarest muligt herefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder Jane Immerkær på 6551 2493 / jimn@odense.dk eller iværksætterkonsulent Laila Burcharth på 5148 2317 / labur@odense.dk. <br /><br />Læs mere om <a href="https://www.odense.dk/startup">Odense Iværksætterservice på hjemmesiden</a>. Du kan også følge  <a href="https://www.facebook.com/stjerneskibet/?fref=ts" target="_blank" title="Stjerneskibet">Stjerneskibet</a> på Facebook.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 31. maj 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 4. juni 2019.,<br /><br />Vi glæder os til at se din ansøgning og dit CV.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Tør du at tage ansvar og kaste dig ud i opgaverne på lige fod med kommunikationskonsulenter og journalister? Så har du nu alletiders mulighed for at få den praktiske hands-on erfaring, som du sjældent opnår under studiet.

  <em>Tør du at tage ansvar og kaste dig ud i opgaverne på lige fod med kommunikationskonsulenter og journalister? Så har du nu alletiders mulighed for at få den praktiske hands-on erfaring, som du sjældent opnår under studiet.</em><br /><br />I Børn- og Ungeforvaltningen arbejder over 6300 engagerede medarbejdere dagligt sammen for at ruste alle Odenses børn og unge - uanset deres forskellige forudsætninger - til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund. Børn- og Ungeforvaltningens medarbejdere møder Odenses børn fra fødsel til afsluttet grundskole.<br /><br />Kommunikationsteamets fornemmeste opgave er at understøtte det mangefacetterede arbejde, og vi arbejder derfor på at formidle viden og inspiration internt i forvaltningen og eksternt til Odenses borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og pressen. I kommunikationsteamet styrker vi den strategiske kommunikation og formidlingen af de gode fortællinger både internt og eksternt - og til det har vi brug for en kommunikationsstærk studentermedhjælper, som har mod på at være opsøgende i vores organisation og bidrage til forskellige typer af kommunikationsopgaver.<br /><br />Som studentermedhjælper i Kommunikation & Rådgivning får du altså fingrene dybt ned i et kommunikationsmiljø inden for bl.a. skole, dagtilbud og sundhed/forebyggelse. Du kommer til at indgå i et kreativt team med mange forskellige kompetencer, som vi ikke er bange for at sætte i spil i det daglige arbejde. Der er ofte fart på i hverdagen, men vi har altid fokus på at udføre vores opgaver med stor professionalisme, faglighed og præcision, hvor der også er plads til grin. Vi er en del af en stor, politisk organisation, og vi arbejder derfor med både strategisk og praktisk kommunikation, både internt og eksternt.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi laver aldrig det samme to dage i træk, men opgaverne vil typisk høre under: <ul> <li>Tekstforfatning til fx pressemeddelelser og interne nyheder</li> <li>Design og layout af kommunikationsmateriale (flyers, brochurer, plakater, præsentationer, etc.)</li> <li>Videoproduktion</li> <li>Billedredigering</li> <li>Webredigering (content og SEO)</li> <li>Opslag på sociale medier</li> <li>Dataindsamling og analyse i forbindelse med større projekter</li> <li>Ad hoc understøttelse af Kommunikationsteamet</li> </ul> Opgaverne i teamet veksler altid meget, og selv om der til tider vil være opgaver som korrekturlæsning eller administration, så kan vi godt love, at du som studentermedhjælper i Kommunikation & Rådgivning ikke bare bliver sat til at hente kaffe og lægge aviser på plads. I Kommunikation & Rådgivning er vi et team bestående af 7 – en kommunikationschef, en presseansvarlig, en chefkonsulent, en konsulent, en kommunikationskonsulent, en forældrerådgiver og en studentermedhjælper, som måske er dig.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />På grund af opgavernes høje faglighed forventer vi, at du som minimum er godt i gang med dit studie – og kan arbejde hos os i mindst et år. Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Har et højt niveau af skriftligt og mundtligt dansk</li> <li>Har forståelse for og kendskab til skriftlig og mundtlig kommunikation</li> <li>Har grafisk sans og et godt blik for layout</li> <li>Har indgående kendskab til Officepakken inkl. Power Point og Publisher</li> <li>Har kendskab til Adobe Photoshop og InDesign</li> <li>Har erfaring med videoproduktion og gerne webredigering (Sitecore eller andre CMSsystemer)</li> <li>Har forståelse for strategisk kommunikation på sociale medier</li> <li>Har lyst til at opbygge relationer</li> <li>Har interesse for kommunalpolitik</li> </ul> Hvis du synes, at dette lyder som dig, og hvis du har mod på at springe ud på dybt vand, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Mie Spuur Simonsen på 2494 9736.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse inden sommerferien.<br /><br />Du ansættes i Kommunikation & Rådgivning, som hører under Staben Politik & Strategi i Børn- og Ungeforvaltningen. Du vil komme til at referere til kommunikationschefen. Stillingen er på ca. 15 timer om ugen med mulighed for stor fleksibilitet i fordelingen af arbejdsdage.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 27. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 23. <br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /> <br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse, Munkebjerggruppen søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 32-37 timer pr. uge i dagvagt med weekendvagt hver 2. uge. Tiltrædelse 1. juni 2019 eller snarest muligt.

  <em>Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så kig her.</em> <br /><br />Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse, Munkebjerggruppen søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 32-37 timer pr. uge i dagvagt med weekendvagt hver 2. uge. Tiltrædelse 1. juni 2019 eller snarest muligt. <br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Vi er et hold på i alt 56 personaler, fordelt på træningspersonale, sygepleje og social- og sundhedspersonale. Vi møder ind på Kragsbjergvej 89, 1. sal, 5230 Odense M. Vi elsker frisk luft, så vi cykler hver dag for at komme ud til ca. 300 borgere i Centrum Syd. <br /><br />Vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og behov, ud fra en rehabiliterende tankegang, og vi arbejder i tværfaglige og monofaglige fællesskaber. Vi får mulighed for faglig sparring og udvikling. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker: <ul> <li>At du er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>At du vil være med os i at udvikle</li> <li>At du vil arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>At du er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og fungerer godt i praksis</li> <li>At du vil bidrage til at til at klare den enkelte dags udfordring, med de omstillinger, det kræver, for at få en god arbejdsdag for alle. </li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Dine primære arbejdsområder: <ul> <li>Koordinere, iværksætte og følge op på indsatser hos den enkelte borger i eget hjem</li> <li>Indgå i et konstruktivt samarbejde med ledere og øvrige sundhedsfaglige medarbejdere i forhold til pleje, behandling, træning, indlæggelse/genindlæggelse og udskrivelse fra sygehus</li> <li>Medvirke til, at borgerens retssikkerhed overholdes i henhold til gældende lovgivning</li> <li>Varetage grundlæggende og/eller elementær sygepleje efter sundhedslovens § 138</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Fremme etiske og holdningsmæssige drøftelser i forhold til pleje/sygepleje, samt vejlede og støtte faglige dilemmaer</li> <li>Vurdere behov for forløbsændring</li> <li>Samarbejde med privat leverandør</li> <li>Sikre overgange mellem Lysningen og den udekørende gruppe  </li> </ul> Hvis du har viden om eller interesse for planlægning i KMD Care, er det en fordel.<br /> <br />Vi vil rigtig gerne vise dig rundt og tage dig med ud på cyklen en dag. Så kontakt os endelig, så du kan opleve og få smag for, hvor spændende og alsidig en hverdag vi har.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Susanne Elbrønd Madsen på 51715282 eller assisterende rehabiliteringsleder Henrik Beck Østergaard på 21125830<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi holder løbende samtaler.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-07-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du nysgerrig på arbejdet som jurist, og ønsker du at udvikle dine kompetencer og afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis, så søg studentermedhjælperstillingen i Jura, Transformation og Strategi i Borgmesterforvaltningen.

  <em>Er du nysgerrig på arbejdet som jurist, og ønsker du at udvikle dine kompetencer og afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis, så søg studentermedhjælperstillingen i Jura, Transformation og Strategi i Borgmesterforvaltningen. </em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Jura er en spændende og dynamisk arbejdsplads med højt fagligt niveau. Du vil som studentermedhjælper blive en del af et engageret team af jurister, som vil give dig mulighed for udvikling inden for praktisk og teoretisk jura, og samtidig give dig indsigt i hverdagen på et kommunalt juridisk kontor.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du kommer til at deltage i opgavevaretagelsen indenfor kontorets mange og varierende arbejdsområder, herunder <ul> <li>Juridisk rådgivning i Borgmesterforvaltningen og på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune – primært vedrørende forvaltningsret, kommunalret, persondata, erstatningsret, forsikringsret og kontraktret</li> <li>Betjening af Odense Byråd og Økonomiudvalget</li> <li>Varetagelse af Odense Kommunes ejerinteresser i kommunens selskaber</li> <li>Sekretariatsbetjening af Børn og Unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget)</li> <li>Sekretariatsbetjening af Bevillingsnævnet (alkoholbevillinger)</li> <li>Projektansvar for afholdelse af valg</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du læser cand.jur. og har således afsluttet din bacheloruddannelse senest på tiltrædelsestidspunktet</li> <li>Du har et højt fagligt niveau og er interesseret i offentlig ret</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt med juridiske problemstillinger</li> <li>Du kan behandle oplysninger fortroligt</li> <li>Du er engageret, serviceorienteret og kan lide at have flere bolde i luften på én gang</li> <li>Du er udadvendt og har et godt humør</li> <li>Du har mod på at få afprøvet dine teoretiske færdigheder i praksis</li> </ul> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Dit arbejdssted bliver Odense Rådhus med adresse på Flakhaven 2, 5000 Odense C.<br />Forventet tiltrædelse medio august 2019. Arbejdstiden vil i gennemsnit være 15 timer ugentligt fordelt på tre arbejdsdage.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte juridisk chef Karina Elbrønd på 2372 8707.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 31. maj 2019. Vi forventer at afholde samtaler i løbet af uge 24, 2019.<br /><br />Du bedes vedlægge CV, referencer, eksamensresultater og anden relevant dokumentation til din ansøgning.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side – Studerende i Odense Kommune – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Vil du stå i spidsen for Regnskabsafdelingen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen? Vi søger en dygtig og helhedsorienteret afdelingsleder, der kan være med til at forme afdelingen, hvor der er stort fokus på at udvikle opgaveløsningen samtidig med, at du er en nærværende leder.

  <em>Vil du stå i spidsen for Regnskabsafdelingen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune?</em><br /> <br />Vi søger en dygtig og helhedsorienteret afdelingsleder, der kan være med til at forme afdelingen, hvor der vil være stor fokus på at udvikle opgaveløsningen samtidig med, at du er en nærværende leder for 20 dygtige medarbejdere.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave er at flere borgere kommer i job og uddannelse. Borgeren skal være i centrum i effektfulde indsatser, der sikrer, at vi når dette mål. Rammen for vores arbejde er dels de otte effektmål, som er vedtaget af Byrådet, og dels de underliggende mål, der er vedtaget i Beskæftigelses- og Socialudvalget.<br /> <br />I staben, hvor Økonomi er placeret, er vi ca. 120 medarbejdere fordelt på fire fagområder. Her løftes opgaver indenfor økonomistyring, kommunikation, betjening af forvaltningens politiske udvalg og koncernledelse, juridisk og personalemæssig rådgivning, strategisk projekt- og procesunderstøttelse samt digitalisering og brug af data. Vi løser vores opgaver med en professionel stabsfaglighed, der understøtter, styrker og udvikler driften i at lykkes med kerneopgaven. Vi har stort fokus på det tværfaglige samarbejde samt at sikre høj troværdighed og tillid til vores arbejde. <br /> <br />I Økonomi er vi 44 medarbejdere, der er organiseret i to afdelinger: Budget og Regnskab. Du kan se forvaltningens <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=6fcfa1b2-6e3d-4c8c-8f93-5f9de193a111">organisationsdiagram her.</a><em> </em>Økonomi har det samlede driftsansvar for økonomistyringen og understøtter forvaltningens enheder gennem dialog og sparring.<br /> <br />Forvaltningens primære opgaveområder er: <ul> <li>Beskæftigelsesområdet</li> <li>Integrationsområdet</li> <li>Dele af det specialiserede socialområde fx misbrugsbehandling, forsorgshjem og krisecenter.</li> </ul>  <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som afdelingsleder for Regnskabsafdelingen får du, med reference til økonomichefen, ansvaret for afdelingens drift, opgaveløsning og udvikling.<br /> <br />Regnskabsafdelingen har til ansvar at sikre en effektiv økonomiadministration, herunder at udvikle den digitale procesunderstøttelse i tæt samarbejde med hele organisationen. Du får ansvaret for forvaltningens regnskabsaflæggelse, bilags- og udlægshåndtering samt indkøb. Du skal være med til at sikre at forvaltningen overholder de styringsprincipper og forretningsgange, der gælder i Odense Kommune. Herunder gennemførelsen af forskellige kontroller samt opfølgningen på forvaltningens økonomiske ledelsestilsyn.<br /> <br />Du skal være med til at udvikle en regnskabsafdeling, der er under forandring som følge af den stadigt stigende digitalisering af bogføringer og bilagshåndtering.<br /> <br />Du skal brænde for ledelsesopgaven og være motiveret af at udvikle dine medarbejdere og skabe resultater igennem andre. Du vil møde en travl hverdag, hvor du skal evne at uddelegere opgaver, sætte mål for dine medarbejdere, vurdere deres indsats og give feedback på deres præstationer.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har flere års solid erfaring med kommunalt regnskab og økonomistyring, og at du færdes hjemmevant i en politisk styret organisation. Du skal have et skarpt blik for at kunne udvikle effektive og digitale arbejdsgange. Du skal kunne skabe mål, som hænger sammen med organisationens behov og kunne uddelegere opgaverne. Du skal være god til at opbygge stærke relationer til interne og eksterne samarbejdspartnere. Du skal arbejde loyalt over for centrale beslutninger og formå at oversætte disse til dine medarbejdere. Du skal bestride gode formidlingsevner såvel på skrift som i tale.<br /> <br />Tidligere ledelseserfaring vil være en fordel, men stillingen kan også være noget for dig, der har lyst og ambition om at gå ledervejen.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong>?<br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen.<br /> <br />Du kan kontakte Økonomichef Martin Gils Andersen på maga@odense.dk eller på 2497 0643.<br /> <br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Tiltrædelse ønskes snarest og senest pr. 1. august 2019<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist søndag den 2. juni 2019.<br />Første samtalerunde forventes afholdt den 13. juni 2019<br />Anden samtalerunde forventes afholdt den 20. juni 2019<br /> <br />Inden anden samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, præsentere referencer samt arbejde med en case.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Er du en teamplayer og samtidig kan agere på egen hånd? Vil du være med til at sikre en høj faglighed i vores tilbud til borgerne, og har du humor og et positivt sind? Så er det måske dig vi mangler.

  <em>Er du en teamplayer og samtidig kan agere på egen hånd? Vil du være med til at sikre en høj faglighed i vores tilbud til borgerne, og har du humor og et positivt sind? Så er det måske dig vi mangler.</em><br /><br />Bo- og særforanstaltningen Hollufpile søger pr. 1. august 2019 (eller efter aftale) en dygtig og rummelig pædagog (socialfaglig uddannet) til et barselsvikariat i ca. et år. Timetal 32 timer ugentlig. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Hollufgårdsvej er et botilbud under servicelovens § 107/108 og §83/85 i Odense kommune, og der er på nuværende tidspunkt tilknyttet 6 borgere i alderen 27– 34 år. 4 borgere bor på adressen, og 2 borgere bor i egen lejlighed og er tilknyttede via §85 ydelser.<br /><br />Borgergruppen er indeholdende komplekse og forskelligartede problematikker, hvilket betyder, at der skal tænkes i individuelle løsninger. Der kan opstå problemskabende adfærd, oftest i sammenhæng med manglende sociale kompetencer og på grund af funktionsnedsættelser, psykiatriske diagnoser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, eller misbrug.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ovenstående fordrer, at man tænker i individuelle løsninger, når det handler om tilrettelæggelse af pædagogiske indsatser og borgerens livsbetingelser, hvor vi har øje for den rehabiliterende tilgang i arbejdet.<br /><br />Der er fokus på høj faglighed, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers problemstillinger og ressourcer. Der arbejdes ud fra struktur og tydelighed og ikke mindst hjælp til selvhjælp.<br /><br />Personalegruppen består af socialfaglige medarbejdere, samt tilkaldevikarer. Der er personale hele døgnet, men der kan være tidspunkter, hvor personalet er ude af huset til besøg eller andre aktiviteter. Der er nattevagter, hvor man som personale sover i huset og hjælp kan tilkaldes ved behov.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en medarbejder, der:   <ul> <li>Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt</li> <li>Magter tydelig kommunikation – både verbalt og nonverbalt</li> <li>Kan og vil samarbejde og har viljen til at tilbyde og modtage feedback</li> <li>Har høje faglige forventninger</li> <li>Er i stand til at tage vare på og rumme borgere med særlige behov</li> <li>Ser udfordringer og muligheder fremfor problemer</li> <li>Kan varetage skriftlige opgaver</li> </ul> Erfaring fra lignende steder er en fordel, men ingen forudsætning<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Introvagter med oplæring</li> <li>En teambaseret arbejdsplads</li> <li>En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er i fokus</li> <li>Indflydelse og ansvar</li> <li>En arbejdsplads, der ønsker at være i udvikling</li> <li>Dynamiske og humørfyldte kollegaer</li> <li>Supervision</li> <li>En afvekslende dag med faglige og praktiske opgaver</li> <li>Fagligt kvalificerede kollegaer</li> <li>Kursus i LA2</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Jesper Møller Nielsen på 2462 9279 eller socialpædagog Dan Wollbrink på 63751050. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 31. maj 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 25. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Center for tandpleje i Odense kommune søger fuldtids 1. klinikassistent med tiltrædelse den 15. august 2019 eller hurtigst muligt derefter.

  Center for tandpleje i Odense kommune søger fuldtids 1. klinikassistent med tiltrædelse den 15. august 2019 eller hurtigst muligt derefter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Center for Tandpleje varetager både Børne -og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen. Der er 150 dygtige og engagerede medarbejdere ansat i Center for Tandpleje.<br /> <br />Voksentandplejen behandler ca. 1800 fysisk og psykisk handicappede borgere fra flere fynske kommuner og ca. 1200 ældre borgere fra Odense Kommune. Vi har til huse på Grønløkkevej 30 i helt nybyggede lokaler, med 4 narkoseklinikker og 2 almene klinikker. 20 fagligt stærke medarbejdere varetager de mange forskellige opgaver der er med omsorgs-og specialtandplejepatienter.<br />Desuden deler vi lokaler og klinikker med en kirurgisk og ortodontisk afdeling.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen omfatter delegerede administrative opgaver fra afdelingstandlægen og klinisk arbejde i mindre omfang.<br /> <br />Opgaverne dækker over: <ul> <li>Koordinering af afdelingens kliniske/administrative opgaver</li> <li>Koordinering med samarbejdspartnere</li> <li>Udarbejdelse af arbejdsplaner</li> <li>Effektiv patienttilsætning</li> <li>Reception og telefonpasning</li> <li>Uddelegerede opgaver/sekretær opgaver fra afdelingsleder</li> <li>Ansvarlig for oplæring af klinikelever</li> <li>Klinisk arbejde herunder delegerede opgaver </li> </ul> Da Voksentandplejen er under udvikling må der forventes ændringer og tilpasninger i opgavesættet.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Har en klinikassistentuddannelse med et solidt fagligt opdateret fundament</li> <li>Kan lide at gå forrest og motivere dine kollegaer</li> <li>Er engageret, stabil, loyal og har situationsfornemmelse</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for en udsat patientgruppe</li> <li>Du kan koordinere og planlægge daglig drift i samarbejde med klinikleder</li> <li>Har AOP modulerne `Administration og drift af tandklinikker´ samt ´Kommunikation´ eller er interesseret i kompetenceudvikling</li> <li>Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø, med fagligt og kollegialt engagement</li> <li>Er fleksibel og arbejder ud fra en anerkendende tilgang i en til tider travl og omskiftelig hverdag, hvor udfordringer håndteres konstruktivt</li> <li>Kendskab til Aldente vil være en fordel</li> </ul> <strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Arbejdsopgaver, som hele tiden vil kunne udfordre dig og tilsvarende løbende kompetenceudvikle dig</li> <li>Netværk med klinikassistenter i tilsvarende positioner</li> <li>En arbejdsplads hvor faglighed og borgerservice prioriteres højt</li> <li>En spændende arbejdsplads med mange faglige specialer</li> <li>En afdeling i udvikling og som du kan være med til at præge i en positiv retning</li> <li>Høj grad af kontakt til samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Løn -og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere ?</strong><br />Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingstandlæge Britta Eriksen på 6551 5537 eller <u>beri@odense.dk.</u><br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 27. maj 2019. Samtaler afholdes tirsdag den 18. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  27-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger social- og sundhedsassistenter til aftenvagt. I Aften Syd ønsker vi sammen at tilrettelægge dit arbejds­liv således der er harmoni med dit privat liv. Derfor vil du få STOR indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsdage.

  <img alt="" height="" src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=a924f494-7910-47c8-9343-db9404cee312" width="" /><br /><br /><br /><strong>Vi søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger i aftenvagt. Ugentlig timetal og weekendevagter aftales ud fra behov. </strong><br /><br />I Aften Syd ønsker vi sammen at tilrettelægge dit arbejds­liv således der er harmoni med dit privat liv. Derfor vil du få STOR indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsdage. <br /><br />Aften Syd er en udekørende gruppe med bilruter og med base på Jacob Hansens Vej. <br /><br />Som social- og sundhedsassistent i Aften Syd får du mulig­hed for at være en del af et sundhedsfagligt team med stor indflydelse på dine daglige opgaver. Der arbejdes  meget selvstændigt, men i tæt samarbejde med andre social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpe­re og sygeplejersker. <br /><br />Der er rig mulighed for faglig udvikling og udfordringer i form af kurser, undervisning samt deltagelse i forskellige implementeringsopgaver.<br /><br />Vi forventer, at du er dygtig , ansvarsbevidst og selvstændig og vil bidrage til en god trivsel<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 2042 7650 eller rehabiliteringsleder Karin Vang på 25441436. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi forventer at holde samtaler løbende. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • 2 sundhedsfaglige medarbejdere til Center for Sundhed og Forebyggelse Brænder du for arbejdet med borgere med kronisk sygdom? Og har du viden om KOL og Hjertesygdom? Så er du måske en af vores to nye kollegaer i Center for Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune.

  Brænder du for arbejdet med borgere med kronisk sygdom? Og har du viden om KOL og Hjertesygdom? Så er du måske en af vores to nye kollegaer i Center for Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Center for Sundhed og Forebyggelse er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, som er en rehabiliterende forvaltning, hvor målet er, at borgeren opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. I Center for Sundhed og Forebyggelse arbejder vi med forebyggelsestilbud til mennesker med KOL, Type 2 Diabetes og Hjertesygdom, herunder opsporing af symptomer, tidlig indsats og brobygning til civilsamfundet. Formålet med indsatserne er at styrke borgernes sundhedsmæssige mestringsevne og handlekompetencer med henblik på varige livsstilsændringer. Rammerne for arbejdet er de regionale tværsektorielle forløbsprogrammer omhandlende indsatser til borgere med Hjertesygdom, Diabetes eller KOL.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi har to ledige stillinger til besættelse 1. august.<br />Den ene stilling er en fast stilling, som ønskes besat med en fysioterapeut, som har solid erfaring med arbejdet med mennesker med KOL, herunder meget gerne erfaring med patientuddannelse.<br /><br />Den anden stilling er et barselsvikariat, som ønskes besat af en fysioterapeut, ergoterapeut, eller en person med BA i Idræt og Sundhed.<br /><br />For begge stillinger gælder, at opgavefeltet er skiftende, men følgende er eksempler på opgaver, der skal løses i de to stillinger.<br /><br /><strong>Opgaver i den faste stilling på KOL-området:</strong> <ul> <li>Afklarende og afsluttende samtaler på KOL-området</li> <li>Undervisning på KOL-hold</li> <li>Motion på KOL-hold</li> <li>Motion på Hjertehold</li> <li>Initial spirometri i forbindelse med opsporende aktiviteter</li> <li>Udvikling af trænings- og motionstilbud  </li> </ul> <strong>Opgaver i barselsvikariatet:</strong><br />  <ul> <li>Motion på KOL- og Hjertehold</li> <li>Intervaltræning og andre udendørs trænings- og motionsformer for borgere med symptomer på Hjertesygdom, Type 2 diabetes og/eller KOL</li> <li>Afløsning f.eks. på motionsfloorball for borgere med symptomer på Hjertesygdom, Type 2 diabetes og/eller KOL</li> <li>Opgaver i forbindelse med Digital Patientuddannelse</li> <li>Udvikling af trænings- og motionstilbud</li> </ul>  <strong>Om dig     </strong>         <br />Vi forventer, at vores nye kollegaer: <ul> <li>Har gode formidlingsevner og erfaring med anvendelse af sundhedspædagogiske værktøjer</li> <li>Kan og vil indgå i arbejdet med udvikling af nye effektfulde tilbud, herunder også i udvikling af og opfølgning på effektmål</li> <li>Har en helhedsorienteret tilgang til borgeren og kan arbejde rehabiliterende</li> <li>Har gode samarbejdsevner og blik for tværfaglige og tværgående processer</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan ud over spændende og afvekslende opgaver tilbyde en arbejdsplads med en høj faglighed, dedikerede kolleger, plads til forskellighed og en uhøjtidelig omgangstone.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte Center for Sundhed og Forebyggelse, rehabiliteringsleder Jette Sørensen på telefon 23266973.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019 kl. 12.00, og ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 7. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  27-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Nord, område Seden

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til område Seden med ansættelse snarest muligt. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - område Seden. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 31. maj 2019.  Samtaler vil blive holdt løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  31-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Tandteknikere til Center for Tandpleje

  Vi søger 2 tandteknikere, dels en klinisk tandtekniker samt en laboratorietekniker med tiltrædelse 15. august 2019 eller hurtigst muligt herefter.

  Center for Tandpleje i Odense Kommune søger 2 tandteknikere, dels en klinisk tandtekniker samt en laboratorietekniker med tiltrædelse 15. august 2019 eller hurtigst muligt herefter.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Højt fagligt niveau med fokus på læring og udvikling</li> <li>Delegerede opgaver</li> <li>Gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling</li> <li>Faglig sparring</li> <li>En professionel og kvalitetsbevidst arbejdsplads</li> <li>En arbejdsplads i nyt og moderne laboratorie</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet klinisk tandtekniker eller laboratorietandtekniker</li> <li>Har en solid erfaring som tandtekniker med et fagligt opdateret fundament inden for protetik</li> <li>Har interesse for faglig og personlig udvikling</li> <li>Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Er anerkendende i din tilgang til både patienter, pårørende og kollegaer</li> <li>Formår at håndtere udfordringer konstruktivt</li> <li>Er kollegialt engageret</li> <li>Trives i en til tider travl og omskiftelig hverdag  </li> </ul> Vi er interesseret i ansøgninger fra både nyuddannede og erfarne tandteknikere inden for aftagelig protetik.<br /> <br />Vores dentallaboratorium producerer både til Special- og Omsorgstandplejen samt Tandreguleringscenter Fyn.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen - alle bemandet af dygtige og engagerede teams af tandlæger, specialtandlæger, klinikassistenter og tandplejere samt tandteknikere. Vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne. Børn- og Ungetandplejen foregår på 7 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår.</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få svar på dine spørgsmål hos drifts- og personaleleder Joan Nørgaard på jobin@odense.dk eller på 65515564. <br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje <a href="https://www.odense.dk/borger/familie%20boern%20og%20unge/boernetandplejen" target="_blank" title="her">her</a>. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 24. maj 2019. Vi forventer at afholde samtaler 7. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Tilkaldevikarer til Børnehjemmet Birkelund

  Vi søger engagerede og fleksible tilkaldevikarer. Er ud klar til at byde ind på vagter, og kan du møde op med kort varsel i forbindelse med sygdom og lign., så der det dig, vi søger.

  Børnehjemmet Birkelund søger engagerede og fleksible tilkaldevikarer<br /><br />Birkelund er en afdelingsopdelt døgninstitution, der ligger i Seden. Institutionen har 32 børn i alderen 0-21 år. Fælles for børnene er, at de kommer fra socialt følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder.<br /><br />Vi er 2 huse med hhv. 5 og 16 børn – det ene hus er opdelt i 3 afdelinger. Derudover har vi Kompasset, som er et mor/far og baby projekt, og et parcelhus med 4 unge mennesker samt et handicappet barn, der har døgndækning. Der bruges vikarer til alle afdelinger.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Byder ind på vagter, også med kort varsel i forbindelse med sygdom og lign.</li> <li>Har lyst til at arbejde med målgruppen</li> <li>Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>Kan tage vagter så hele døgnet dækkes. De ligger primært som dag, aften og nattevagter. Dog kan der forekomme rådighedsvagter</li> <li>Er nysgerrig på arbejdsområdet</li> <li>Har et gyldigt kørekort, hvilket er en ufravigelig forudsætning</li> <li>Har et godt humør, der kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i børnenes hverdag</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> </ul> Du kan læse mere om Birkelund på <u><a href="http://www.di-birkelund.dk/">www.di-birkelund.dk</a></u><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenstkomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til forstander Poul Pedersen på 63 75 60 00 eller stedfortræder Anja Høegsberg på 63756000.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningerne vil løbende blive vurderet, og der vil løbende blive indkaldt telefonisk til samtaler. Hvis du ikke har hørt fra os inden 3 uger efter fremsendelse af din ansøgning, må du gå ud fra, at du ikke er kommet i betragtning som tilkaldevikar på Birkelund.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Specialtandlæge til Tandreguleringscenter Fyn

  Er du en dygtig og motiveret specialtandlæge, der vægter faglighed, kvalitet, service og patientsikkerhed højt? Trives du som en del af et hold i en travl hverdag, og motiveres du af samarbejdet med børn, unge og deres forældre?

  Center for Tandpleje i Odense søger en kollega til et af Danmarks største og fagligt stærkeste teams ind for tandregulering. Tandreguleringscenter Fyn betjener et børnegrundlag på ca. 66.000 børn og unge, og vi søger en specialtandlæge, der vil bidrage til drift, faglig udvikling og det gode samarbejde i hverdagen.<br /><br />Er du en dygtig og motiveret specialtandlæge, der vægter faglighed, kvalitet, service og patientsikkerhed højt? Trives du som en del af et hold i en travl hverdag, og motiveres du af samarbejdet med børn, unge og deres forældre, så kan vi tilbyde: <ul> <li>At blive del af et holdet bestående af 42 engagerede medarbejdere fordelt på specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der samarbejder med kæbekirurg og tandteknikere, og hver dag sætter en ære i at gøre deres bedste for børn, unge og deres forældre.</li> <li>Dagligt at arbejde med hele det faglige spektrum af ortodontiske behandlinger på børn og unge i samarbejde med dit team bestående af rutineret klinikpersonale og tilrettet efter dine behov.</li> <li>At blive udfordret svarende til dit faglige niveau på en rummelig og fleksibel arbejdsplads.</li> <li>3 timers ugentlig sparring med de øvrige specialtandlæger, hvor I løbende kalibrerer med hinanden.</li> <li>Kurser i ind- og udland.</li> <li>Programmerne TMTand til journalisering, Romexis til røntgen, Onyx til cephalometri og TRIOS til intraoral scanning.</li> <li>At arbejde i en tandpleje, der er anerkendt på landsplan for at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling på et fagligt højt niveau.</li> <li>En hverdag med fokus på faglighed og trivsel.</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet specialtandlæge i ortodonti.</li> <li>Dit erfaringsniveau er ikke afgørende for os - vi har kapacitet til at oplære nyuddannede specialtandlæger.</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt børn og unge.</li> <li>Du motiveres af dygtige medarbejdere og ønsker at bidrage til jeres fælles udvikling som team.</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de borgere og kollegaer, du arbejder for og sammen med.</li> <li>Du respekterer rammerne for serviceniveauet i en offentlig tandpleje.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen - alle bemandet af dygtige og engagerede teams af tandlæger, specialtandlæger, klinikassistenter og tandplejere samt tandteknikere. Vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne. Børn- og Ungetandplejen foregår på 7 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune.<br /><br />Tandreguleringscenter Fyn varetager alle ortodontiske behandlinger til børn og unge fra fem fynske kommuner. Voksentandplejen behandler omsorgspatienter fra Odense Kommune og specialtandplejepatienter henvist fra hele Fyn. Disse specialer er samlet på Grønløkkevej i Odense. Center for Tandpleje råder desuden over eget dentallaboratorium og egen røntgenafdeling, og har en kirurgisk afdeling tilknyttet et fast narkoseteam.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på fuld tid og til besættelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte drifts- og personaleleder Joan Nørgaard på 6551 5564 eller specialtandlæge Marianne Kock Nielsen på e-mail mkoc@odense.dk.<br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje <a href="https://www.odense.dk/borger/familie%20boern%20og%20unge/boernetandplejen" target="_blank" title="her">her</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 9. juni 2019. Ansættelsessamtaler afholdes kort tid derefter.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  09-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Tornhuset søger engagerede tilkaldevikarer, som har interesse indenfor autismeområdet.

  Tornhuset søger engagerede tilkaldevikarer, som har interesse indenfor autismeområdet.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme beliggende i Odense og Tommerup.<br /> <br />I Hus 1 & 2 bor der 7 borgere i hvert hus. I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv. Alle borgerne har handicappet autisme som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser.<br />Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /><br />Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH samt Low Arousal. På Tornhuset arbejdes der med den rehabiliterende tilgang, så borgerne så vidt muligt er aktører i eget liv.<br /> <br /><strong>Tornhuset tilbyder:</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får viden om handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter blandt andet Teacch og Low Arousal</li> <li>Skiftende arbejdstider i tidsrummet kl. 7.00 til 22.15 samt enkelte rådighedsvagter fra vagtværelse, hvorfra den vågne nattemedarbejder kan tilkalde medarbejder</li> <li>Samarbejde med beskæftigelsesdelen samt pårørende<br /> </li> </ul> <strong> Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>Har lyst og interesse i at arbejde med målgruppen</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt</li> <li>Kan støtte, guide og hjælpe borgerne med plejeopgaver</li> <li>En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og strukturere dagens opgaver</li> <li>Kan dokumentere i it-system</li> <li>Byder ind på vagter, også med kort varsel i forbindelse med sygdom ect.</li> <li>Er i besiddelse af kørekort</li> </ul>  <br />Med baggrund i beliggenheden kan det være en udfordring med offentlig transport, derfor bedes du inden evt. ansøgning undersøge dine muligheder for transport.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Mie Kristensen på 2949 3872 eller på mail amkr@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansættelse hurtigst muligt. Der vil løbende blive indkaldt til samtale.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Aftengruppe Syd og Centrum

  Har du en relevant uddannelse/erfaring, og har du mod på at arbejde om aftenen? Har du erfaring fra hjemmeplejen og helst en udekørende gruppe? Så send os en ansøgning.

  <em>Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om aftenen? Har du erfaring fra hjemmeplejen og helst en udekørende gruppe? Så send os en ansøgning.</em><br /><br />Vi søger friske afløsere med tiltrædelse hurtigst muligt. <br /><br />Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet​ under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Aftenområdet består af de udekørende aftengrupper, der dækker hele Odense Kommune, men er geografisk inddelt i 3 grupper, Aften Nord, Aften Syd og Aften Centrum. <br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du  <ul> <li>Har erfaring fra hjemmeplejen og helst en udekørende gruppe</li> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 20427650. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende. Samtaler vil blive afholdt løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • NæsbyHus søger en social- og sundhedsassistent til et sommerferievikariat fra uge 26 og til og med uge 35.

  NæsbyHus søger en social- og sundhedsassistent til et sommerferievikariat fra uge 26 og til og med uge 35.  Arbejdstiden ligger på et gennemsnit på 32 til 35 timer om ugen i blandede vagter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />NæsbyHus har 40 lejligheder til voksne mennesker med mange forskellige støttebehov og problemstillinger. Den primære målgruppe er borgere med en erhvervet hjerneskade. Der bor også ældre borgere og borgere med sindslidelser.<br /><br />På NæsbyHus arbejder vi ud fra den rehabiliterende referenceramme. Opgaven er at støtte borgere til at leve et selvstændigt liv ud fra deres ressourcer, behov og ønsker. Borgerne har en individuel plan, hvor indsatser og funktionsevne er beskrevet. Medarbejderne arbejder i teams og indsatsen er tværfaglig og tager afsæt i en neuropædagogisk tilgang.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider</li> <li>Kan anvende følgende dokumentationsprogrammer Care (herunder FMK), og Én plan</li> <li>Har en god fysik</li> <li>Kan eller ønsker at arbejde ud fra en neuropædagogisk tilgang</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og har evnen til overblik i en travl hverdag</li> <li>Har erfaring med håndtering af de opgaver, der gør sig gældende i forhold til målgruppen</li> <li>Har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde</li> <li>Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>Med godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.</li> </ul>  <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer</li> <li>En spændende og uforudsigelig dag med vekslende arbejdsopgaver og en bredt sammensat beboergruppe  </li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker på 51464568 mellem kl. 8 og 10 om formiddagen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedshjælpere til Aftengruppe Syd

  Vi søger gode og stabile social- og sundhedshjælpere til vores udekørende aftengrupper i Syd og Centrum. Vi tilbyder faste stillinger, korte og længerevarende vikariater på 28 timer ugentligt i faste aftenvagter.

  Vi søger gode og stabile social- og sundhedshjælpere til vores udekørende aftengrupper i Syd og Centrum.   <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder dig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi har medarbejdere, der skal på barsel og efterløn, så vi tilbyder faste stillinger, korte og længerevarende vikariater i faste aftenvagter på 28 timer ugentligt med arbejde hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.30 – 23.30. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.  <br /><br />Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Om</strong><strong> dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den</li> <li>enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne</li> <li>situation</li> <li>er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort</li> <li>er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et udfordrende, selvstændig og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 2042 7650 eller rehabiliteringsleder Karin Vang på 25441436. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er børne- og ungekultur dit hjertebarn? Så søg stillingen som studentermedhjælper i Kultursekretariatet 15 timer ugentlig fra 15. august 2019 til den 31. december 2019

  <em>Er børne- og ungekultur dit hjertebarn? </em><br /><br />Så søg stillingen som studentermedhjælper i Kultursekretariatet, 15 timer ugentlig. Stillingen er tidsbegrænset og ønskes besat fra den 15. august 2019 til den 31. december 2019.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Sekretariatet for Kulturregion Fyn er placeret i Odense Kommunes Kultursekretariat. Kultursekretariatet er tilknyttet afdelingen Fritid og Kultur i Odense Kommunes By-og Kulturforvaltning.<br /><br />Kultursekretariatet faciliterer, synliggør og skaber kultur- og kunstoplevelser i samarbejde med kulturaktører og borgere med udgangspunkt i <a href="https://www.odense.dk/kulturpolitik" title="Læs mere om Odense Kommunes Kulturpolitik.">Odense Kommunes Kulturpolitik</a>. Desuden administreres tilskud og faste aftaler med en lang række kulturinstitutioner.<br /><br /><a href="https://www.odense.dk/kultur" target="_blank" title="Kultursekretariatet">Kultursekretariatet</a> har desuden sekretariatsfunktion for <a href="http://kulturregionfyn.dk/" target="_blank">Kulturregion Fyn</a>, <a href="https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/tilskud-til-musik-og-kultur/odense-musikudvalg">Odense Musikudvalg</a> og <a href="https://www.odense.dk/brug-byen/kultur-og-oplevelser/museer-i-odense/odense-billedkunstraad">Odense Billedkunstråd</a>. <br /><br />Vores kontor er kendetegnet ved en uformel tone, hvor vi går meget op i, at alle trives. <br /><br />Kultursekretariatet holder ferielukket i uge 29 og 30.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som studentermedhjælper vil du komme til at arbejde med opgaver knyttet til Kulturregion Fyns indsatsområde ”Skab dig selv”. Arbejdspladsen er beliggende på Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C.<br /><br />Kulturregion Fyn<strong> </strong>er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner, der hvert fjerde år indgår en kulturaftale med Kulturministeriet. I indeværende aftale opererer Kulturregion Fyn med tre indsatsområder. Som studentermedhjælper vil du arbejde med følgende to børne- og ungeprojekter under indsatsområdet ”Skab dig selv”: <ul> <li>Ungekulturpuljen står bag en række regionale projekter for og med unge på det kulturelle område, bl.a. ved at administrere Ung Kulturpuljen. De fleste opgaver vil knytte sig hertil, hvor der bl.a. skal følges op på projekter, der har fået tilskud, og kommunikeres på Kulturregion Fyns egne platforme herom. </li> <li>Kulturens laboratorium er en videndelende kulturtjeneste, der udvikler undervisningsforløb rettet mod skolebørn i samarbejde med kunstnere, kulturinstitutioner, skoler og lærerstuderende. Projektet skal i den kommende periode koordinere undervisningsforløb, videndele på sociale medier og skrive en større evaluering. Derudover forventer vi i perioden at afvikle et større event, der skal koordineres.  </li> </ul> Du vil som studentermedhjælp få lejlighed til at løse en bred vifte af opgaver og under hele forløbet arbejde tæt sammen med den konsulent, der står for området. Du vil have en stor indflydelse på, hvordan opgaverne tilrettelægges, så studierne kan passes tilfredsstillende ved siden af.<br /><br />Stillingen er tidsbegrænset til den 31. december 2019, da den nuværende kulturaftale udløber i 2019.<br /><br /><strong>Om dig </strong>                                                                                                     <br />Vi forestiller os, at du er i gang med en lang videregående uddannelse, der giver dig de rette kompetencer: <ul> <li>Du interesserer dig for kunst- og kulturlivet i Odense og på Fyn og du har en særlig interesse i børne- og ungekultur og måske erfaring hermed</li> <li>Du er god til skriftligt arbejde og har gerne erfaring med kommunikation, udarbejdelse af rapporter/evalueringer og evt. undervisningsmaterialer</li> <li>Du er ansvarsbevidst, initiativrig og kan varetage opgaver selvstændigt</li> <li>Du har kørekort B (egen bil er ikke et krav)<br />Du kan læse mere om indsatsområdet og Kulturregion Fyn på <a href="https://www.kulturregionfyn.dk/" target="_blank" title="vores hjemmeside">vores hjemmeside</a>. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et alsidigt og spændende studiejob, hvor du skal samarbejde og sparre med en række aktører. Stillingen vil være kendetegnet ved, at du i høj grad får lejlighed til at bringe dine egne kompetencer i spil, træffe beslutninger og tage ansvar.<br /><br />Du vil få et stort regionalt netværk blandt en masse spændende aktører. Du vil dertil opnå et godt kendskab til det administrative arbejde i en kommune/kulturregion, samt få indblik i hvordan en politisk organisation fungerer.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte kulturkonsulent Cecilia de Jong på cecdj@odense.dk eller på 30514032 tirsdag til fredag i tidsrummet kl. 9 til 15. Alternativt kan kontorchef Nicolai Frank kontaktes på nfra@odense.dk.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag, den 31. maj 2019. Vi forventer at afholde samtaler fredag, d. 14. juni 2019 i tidsrummet kl. 10 til 14.30. <br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /> <br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-05-2019 23:59
  Jobområder:
  Kultur, Fritid og Design||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Fruens Bøge, Dalum og Sanderum

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer.

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer. Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Vi søger dagplejere til området Fruens Bøge, Dalum og Sanderum med ansættelse efter aftale.<br /> <br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Kiril Rasmussen på 2363 9433.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Tandlæger til Center for Tandpleje

  Center for Tandpleje søger dygtige og motiverede tandlæger, der som os brænder for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundhed for børn og unge. Du har erfaring fra en lignende stilling, eller du er måske nyuddannet tandlæge med mod på at udvikle dig i et fagligt stærkt miljø.

  <em>Er du tandlæge, og vil du bidrage til at styrke tandsundhed blandt Odenses børn og unge</em><br /><br />Center for Tandpleje søger dygtige og motiverede tandlæger, der som os brænder for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundhed for børn og unge. Du har erfaring fra en lignende stilling, eller du er måske nyuddannet tandlæge med mod på at udvikle dig i et fagligt stærkt miljø med stor variation i opgaverne.<br /> <br /><strong>Bliv en del af Center for Tandpleje i Odense</strong><br />Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn samt Special- og Omsorgstandplejen, og vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden. Vores tværfaglige samarbejde sikrer, at vi altid er mange kompetencer, der kan løfte opgaverne og dermed yde den bedste service for borgerne. Arbejdet på tværs af tandpleje for børn, unge og voksne giver også gode muligheder for dig, som har ønske om at opnå Ret til selvstændigt virke. <br /><br />I det daglige vil du være tilknyttet en af vores 8 lokale børn- og ungeklinikker i Odense, der favner et bredt og varieret børnegrundlag. Du vil derfor kunne møde alle niveauer af tandpleje i din hverdag, og vi sørger for, at du altid vil blive udfordret svarende til dit faglige niveau.<br /> <br />Er du uddannet tandlæge, har du en anerkendende tilgang til borgere, kollegaer og samarbejdspartnere, trives du som del af et hold, og går du på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden, så kan vi tilbyde: <ul> <li>Alsidige opgaver i et team, der prioriterer faglighed, kvalitet, service og patientsikkerhed</li> <li>En fast sparringspartner fra dag et, så vi sikrer en grundig og professionel introduktion</li> <li>Fokus på din fortsatte faglige udvikling – fx også inden for ledelse</li> <li>Netværk med et stort hold af fagligt erfarne og dygtige tandlæger</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Der er mulighed for ansættelse på både fuld tid og deltid.<br /><strong> </strong><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte klinikleder Pernille Andersen på  6551 5524 eller administrationsleder Nana Nyhuus på 2399 6661<br /> <br />Læs mere om Center for Tandpleje på www.odensetandpleje.dk<br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Stillingerne er til besættelse snarest. Vi tager løbende imod ansøgninger og kalder løbende ind til ansættelsessamtaler.<br /><strong> <br />OBS: Når du ans</strong><strong>øger skal du vedhæfte dokumentation for din tandlægeuddannelse.</strong><br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? -  Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Skibhus / Risingområdet med ansættelse snarest muligt. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Skibhus / Risingområdet. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 2. juni 2019. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  02-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense SV

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer.

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer. Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Vest søger 2 dagplejere til området Odense SV med ansættelse efter aftale.<br /> <br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Kiril Rasmussen på 2363 9433.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet