Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Lillelund

Er du pædagogisk velfunderet og brænder for den daglige ledelsesmæssige opgave? Giver faglig fællesskaber dig inspiration og motivation i din ledelsespraksis? Kom og vær med på holdet i ledelsesteamet i Børneinstitution Nord!

Om os
Børneinstitutionen Nord består af 8 børnehuse beliggende i henholdsvis Næsby, Søhus, Stige og Lumby. Vi arbejder med udgangspunkt i de for Odense Kommune gældende strategier med særlig fokus på sprog, dannelse og tidlig indsats.
Vi betragter hele børneinstitutionen som vores fællesskab og har som en fælles opgave - at få institutionen til at fungere som en helhed. Vi søger inspiration ved hinanden via inspirationsgrupper, og vi gør meget ud af at dyrke det sociale og faglige fællesskab.
I Børneinstitutionen Nord arbejder vi med udgangspunkt i følgende værdigrundlag:
 • Medarbejder og ledelse samarbejder med forældre, dagplejen og skolerne i lokalområdet for, at skabe de bedste betingelser for børns udvikling og læring i forpligtende fællesskaber.
 • Vi respekterer familiernes forskellige baggrunde og tager udgangspunkt heri, i vores møde med forældre og børn.
 • Gennem faglig refleksion og overvejelser arbejder vi kontinuerligt med udvikling af – og tilrettelægger læringsmiljøer der til stadighed forandrer sig i takt med børnegruppens behov og udfordringer

Om jobbet
Børnehuset Lillelund er et aldersintegreret børnehus med 11 vuggestuebørn, 42 børnehavebørn, 10 engagerede medarbejdere og en stor og medspillende forældregruppe. 
Medarbejdergruppen i Lillelund består af 6 pædagoger, 1 studerende og 3 pædagogmedhjælpere.
Børnehuset råder over gode rammer. For eksempel har vi en stor og spændende legeplads, da vi prioriterer udelivet højt. Desuden lægger vi vægt på at skabe tryghed, glæde og nærvær for det enkelte barn og på at understøtte og styrke barnets relationskompetencer.

Du vil som daglig pædagogisk leder i Børneinstitutionen Nord blive en del af et ledelsesteam sammen med 7 kolleger og institutionslederen. Du vil derfor som leder opleve at kunne hente inspiration og viden derfra og ligeledes fra hyppige sparringsmøder med institutionslederen.
Lederteamet holder jævnligt møder og arbejder på at bruge hinandens kompetencer til fælles bedste. Vi forventer derfor, at du bidrager tillidsfuldt og aktivt i arbejdet og bakker op om de beslutninger, der træffes i lederteamet. Du skal vægte teamarbejdet højt.
Som leder i Børneinstitutionen Nord forventer vi, at du:
 • Har nogen ledelseserfaring, eller som minimum har gennemgået et før-lederforløb.
 • Brænder både for den ledelsesmæssige opgave og for den pædagogiske opgave, der naturligt er en del af jobbet.
 • Tager udgangspunkt i de styrker, der er i børnehuset, blandt medarbejdere, børn og forældre for derfra at videreudvikle og idegenerere.
 • I samarbejde med forældre og medarbejdere evner, at sætte mål for det pædagogiske arbejde således, at dette til stadighed udvikler sig og således, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter de overordnede mål.

Om dig 
I Børnehuset Lillelund ønsker vi os en daglig pædagogisk leder som:
 • Arbejder systematisk og skaber ramme for god pædagogik i børnehuset.
 • Er pædagogisk velfunderet.
 • Evner at formidle indholdet af den pædagogiske praksis såvel i tale som på skrift.
 • Håndterer modsatrettede forventninger og krav
 • Understøtter og videreudvikler børnehusets nøglebegreber beskrevet nedenfor:
Omsorg og nærhed hører nøje sammen med, at vi er opmærksomme på, hvordan børnene har det - at vi lytter til børnene og giver dem respons på det, de siger og gør. Med til trygheden hos børnene hører også, at de ved hvad de voksne står for, giver udtryk for klare holdninger og normer og guider børnene derefter.
Vi har til stadighed fokus på at læringsmiljøerne understøtter det enkelte barns udvikling og der arbejdes bevist med, at børnene kan og gør mange ting selv for der derigennem at fastholde den selvstændige udvikling og mestring.
Hvis du kan se dig selv i dette opslag, kan genkende refleksionerne og udfordringerne, så stryg til tasterne og søg stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Det vil være en god ide at kontakte institutionsleder, Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen inden du søger. Så kan vi tale videre om jobbet, og du vil også have mulighed for at se Børnehuset Lillelund. 

Det praktiske
Vigtige datoer i processen. Ansøgningsfristen er tirsdag den 23. april 2019.
1. samtaler afholder vi tirsdag den 30. april 2019, og 2. samtaler onsdag den 22. maj 2019. i forbindelse med 2. samtalen skal du udfylde en personprofiltest og forberede en casefremlæggelse.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
23-04-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2019

Kontaktperson

Jan Wagn Lindstrøm Jørgensen
2963 1124