Pædagog til Børnehuset Slåenhaven

Børneinstitution HCA-Seden-Agedrup søger en pædagog på 37 timer om ugen, med flair for at bruge naturen i pædagogikken.
Stillingen er til Børnehuset Slåenhavens børnehavegruppe. 
 

Bliv en del af en mangfoldig nystartet institution, der tilbyder:
 • Et udviklende og understøttende intro-forløb
 • Et stærkt samarbejde med forældre, kollegaer og fællesfaglige samarbejdspartnere
 • En dagligdag, hvor du har direkte indflydelse på hverdagen i både eget børnehus, samt hele institutionen bl.a. via vores Kaizentavler
 • Relevant kompetenceudvikling
 • Deltagelse i udviklingen af en enestående institution, med en helt unik boligsammensætning

Om os
Vi er en nyligt fusioneret Børneinstitution bestående af 9 børnehuse: Kildegården/Muldvarpen, Atlantis, Bøgelund + Bus, Fjordager, Hvenekilden, Seden, Fridasholm, Pilebækken og Slåenhaven.
Børnehuset Slåenhaven er et aldersintegreret børnehus med en vuggestuegruppe og to aldersopdelte børnehavegrupper.

Vi har en velfungerende frokostordning i Slåenhaven, som tager afsæt i det enkelte barns madkultur med afsæt i "for at behandle børnene ens, så skal vi behandle dem forskelligt" og med en respekt for de mange madkulturer og den mangfoldige børnegruppe, vi møder i Børnehuset Slåenhaven, har vi valgt en tilgang til den forældrevalgte frokostordning, hvor vi serverer alle former for mad.
 
I Slåenhaven lægger vi stor vægt på mangfoldigheden i fællesskabet og understøtter det enkelte barn gennem vores læreplanstemaer. Vi vil skabe selvstændige børn, der er læringsparate og nysgerrige på verden. Dette gør vi sammen gennem høj faglighed, hvor vi tilbyder lærende og udviklende børnemiljøer ud fra det enkelte barn.
Vi vægter det gode forældresamarbejde, med ressourcesynet i fokus på alle vores forældre. Hvis du kan se dig selv i disse værdier, synes vi, du skal læse videre.
 
Om dig
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet pædagog, og at du målrettet søger aldersgruppen 3-6 år
 • Har diplomuddannelse i social inklusion og/eller relationskompetence
 • Er tydelig i din pædagogiske tilgang overfor børnegruppen
 • Kan aflæse børnegruppens dynamik og med udgangspunkt i de enkelte børns behov igangsætte aktiviteter, som gerne tager afsæt i natur og udeliv
 • Kan fordybe dig i nærværet med børnene ved at bruge naturen som pædagogisk platform
 • Kan samarbejde og har fokus på ressourcesynet i forhold til forældrene
 • Er omsorgsfuld og ser det unikke ved hvert barn
 • Brænder for aktiviteter med afsæt i udepædagogik
 • Kan samarbejde og tør stå ved din faglighed i samarbejdet med hele børnehuset
 • Har let til smil og ønsker at bibringe vores personalegruppe humor
 • Har erfaring med arbejdet med sprog og er teoretisk velfunderet
 
Vi tilbyder
 • Et hus/et udeområde med stor mulighed for at lave udepædagogiske aktiviteter
 • En masse børn, som er vilde med at komme i børnehuset hver dag
 • En engageret forældregruppe, der bakker op om deres børns hus
 • En arbejdsplads, hvor vi har let til smil og masser af humor
 • En arbejdsplads, hvor vi i fællesskab hele tiden arbejder på at gøre tingene bedre
 • Et børnehus, hvor vi i personalegruppen tilstræber et højt fagligt niveau at debattere ud fra
 • Et børnehus, hvor trivsel er i fokus for både forældre, børn og medarbejdere
 • Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi reflekterer, deler viden og giver sparring til hinanden
Vi har mod på, og i fuld gang med, at skabe en ny Børneinstitution, hvor du som medarbejder inddrages til at skabe udviklende børnemiljøer og et godt arbejdsmiljø.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Tiltrædelse snarest muligt. 

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder John Knudsen på 5148 0663. 

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 7. april 2019.  

Ansættelsessamtalen er i Børneinstitutionen HCA-Seden-Agedrup delt op i to. I første samtale er der indlagt et praktisk element, hvor du vil være sammen med os en formiddag eller eftermiddag omkring en praktisk opgave, der relaterer til stillingsopslaget. Fornemmer vi, at du efter første samtale matcher vores stillingsopslag, vil du blive indkaldt til anden samtalerunde, som er en yderligere uddybende samtale.
 
Første samtalerunde (den praktiske samtale) foregår i Slåenhaven onsdag den 24. april 2019, hvor du vil få ansvaret for at lave en aktivitet med en mindre gruppe børn.

Anden samtalerunde foregår på institutionslederens kontor, fredag den 26. april 2019. Adressen vil fremgå af indkaldelsen til 2. samtale.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
07-04-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

John Knudsen
5148 0663