Hverdagsrehabiliterende terapeut til Aftengruppe Nord

Vil du tage medansvar for at skabe sammenhæng på tværs? Vil du være med til at udvikle den rehabiliterende tankegang i Aftengruppe Nord? Er du uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut? Så er du måske en af vores nye kolleger?

Vi søger en hverdagsrehabiliterende terapeut til spændende og udfordrende vikariat i Aftengruppe Nord.

Om os
I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder sig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.

Aftengruppe Nord er en udekørende gruppe med bilruter og er den del af Ældre- og Handicapforvaltningen. Gruppen har til huse på Lavsenvænget 8, 5200 Odense V.

Vi har berøring med ca. 900 borger dagligt, og vi dækker alle forløb.

Om jobbet
Du vil referere til assisterende rehabiliteringsleder Linda Ball og rehabiliteringsleder Annette Johansen. 

Du vil dagligt indgå i tværfagligt samarbejde med social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, assisterende rehabiliteringsledere og andre udekørende hjemmepleje grupper i Odense Kommune.

Ugentlig vil du indgå i tvær- og monofagligt samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter fra andre udekørende hjemmepleje grupper i Odense Kommune.  

Selvstændigt ansvarsområde:
 • Implementering af nye eller igangværende tiltag i hjemmeplejens arbejdsgang og arbejdsredskaber (FSIII, skærmbesøg og BBH (bedre brug af hjælpemidler))
 • Forflytningsvejleder i samarbejde med øvrige forflytningsvejledere i gruppen (Brugen og viden omkring hjælpemidler)
 • Kommunikationen og videregivelse af information imellem aften- og daggrupper.
Du vil få medansvar for den rehabiliterende tankegang i Aftengruppe Nord. 

Arbejdsopgaver:
 • Tværfagligt samarbejde med social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent omkring den rehabiliterende tankegang, hvilket indebærer vurderinger af borgernes behov, fysiske kunnen samt psykiske med henblik på mulighederne for at blive mere selvhjulpne
 • Korrekt anvendelse af hjælpemidler i hjemmeplejen med henblik på at opnå den mest hensigtsmæssige arbejdsstilling og vilkår for de ansatte
 • Implementeringen af Velfærdsteknologi i hjemmeplejen, hvilket indebærer samtaler og vurdering hos borgerne
 • Undervisning og oplæring i brugen af de forskellige hjælpemidler
 • Ugentlige tværfaglige møder med andre udekørende grupper i Odense Kommune med henblik for kommunikation imellem aften og daggrupper
 • Projekt omkring sammenhæng mellem dag/aften og nat i vedvarende rehabilitering, hvilket indebærer at støtte op omkring samarbejdet vagtlagene imellem.
Om dig
Vi forventer, at du:  
 • er uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut
 • har gode kommunikationsevner
 • er ambitiøs
 • selvtilrettelæggende
 • er ansvarsbevidst
 • har et godt overblik
 • er fleksibel
 • kan se muligheder i stedet for begrænsninger
 • har en kreativ tankegang
Det er en fordel, at du har arbejdet inden for hjemmeplejen. 

Vi tilbyder 
 • Et afvekslende, udfordrende og krævende job
 • Stor indflydelse på din jobbeskrivelse
 • Et godt kollegialt arbejdsmiljø
 • Et vikariat med tiltrædelse hurtigst muligt og indtil 31. december 2019 på en arbejdsplads, hvor du får rig mulighed for at udvikle dig og styrke dine kompetencer
 • Timetal 28-36 timer om ugen både dag og aften
Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse hurtigst muligt. 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Annette Johansen på 6551 3810 eller assisterende rehabiliteringsleder Linda Ball på 6551 3818. 
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er 31. marts 2019. Samtaler forventes afholdt den 8. april 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
31-03-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
Hurtigst muligt

Kontaktperson

Annette Johansen
65513810
Linda Ball
65513818