Jobrådgiver til Job og Karriere 2

 
Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense?
Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel
rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge
denne faste fuldtidsstilling som jobrådgiver i Job og Karriere 2.

Om os
Ambitionsniveauet er højt i Odense Kommune og Beskæftigelses- &
Socialforvaltningens beskæftigelsespolitik. Ledigheden skal nedbringes. Og vi ved,
hvordan man gør! Med baggrund i nyeste forskning og evidens har forvaltningen fokus
på, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at være
effektskabende for både borgere og virksomheder.

I Job og Karriere 2 beskæftiger vi os med dagpengemodtagere. Vores
primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den
ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med
selvforsørgelse som mål.

Om jobbet
 • Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed
 • Din hverdag vil være koncentreret om jobrettede samtaler. Du skal derfor formå at skabe dynamik i processen for den enkelte borger, så denne oplever kontinuitet, bevægelse og transparens. Du skal således være både involverende og målrettet
 • Din samtaleteknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI)
 • Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet
 • Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er afgørende
 • Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har én plan
I Job og Karriere er vi p.t. organiseret i 6 branchegrupper, nemlig
 1. IT
 2. Byg
 3. Industri
 4. Transport
 5. Service
 6. Offentlig & Sundhed
Har du kendskab til eller måske præferencer for nogen af disse, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning. Branchekendskab er dog ikke et krav.

Om dig
Du skal kunne genkende dig selv i følgende:
 • Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen
 • Gode IT-kompetencer
 • Kan, når nødvendigt, afholde borgersamtalerne på engelsk og gerne også andre fremmedsprog
 • Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger
 • Solidt kendskab til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB) og til arbejdsmarkedets åbninger for jobparate ledige
 • Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed
 • Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt
 • Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker
Vi tilbyder
Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye
veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32
i HK-overenskomsten og trin 31 i DS-overenskomsten.
Stillingen som jobrådgiver er til besættelse pr. 1. april 2019, eller snarest derefter.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Andrew Lauritsen på 3012 2329 / aalau@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 26. marts 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 28. marts 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
26-03-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2019

Kontaktperson

Andrew Lauritsen
30 12 23 29