Rehabiliteringsleder til Botilbuddet Fangelvej

Vil du arbejde med ledelse i en organisation, hvor der til stadighed arbejdes på at skabe optimale rammer for borgerens rehabiliteringsforløb? Brænder du for socialpsykiatri, rehabilitering, tværfaglighed, helhed og sammenhæng? Så er du måske vores nye, rehabiliteringsleder til Botilbuddet Fangelvej.   

Vi ønsker en kompetent og solid leder der er i stand til at sætte rammer for både det gode borger- og medarbejder liv, at du kan indgå i samspillet med lederne på tværs og blive en del af hele ældre- og handicapforvaltningen.
 
Odense er i forandring. Det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet. 
 
Om os
Fangelvej er et socialpsykiatrisk bosted efter §107/1§108 i serviceloven.
Der er 22 lejligheder og bostedets opgave er at samarbejde med borgeren om deres rehabiliterende indsatser.
 
Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgiver, fysioterapeut. Derudover er vi uddannelsessted for elever og studerende.   
 
Ledelsen består af en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder. Til bostedet er der desuden tilknyttet en lægekonsulent.
 
Vi arbejder rehabiliterende
Borgerne mødes af en rehabiliterende arbejdsform og indgår derved i en helhedsorienteret, målrettet indsats.  Det betyder, at vi samarbejder med borgere, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. At det er borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde. Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at et stærkt funderet tværfagligt samarbejde fordrer en stærk monofaglighed.
 
Om jobbet
I denne stilling skal du indgå i et tæt samarbejde med den assisterende leder, hvor hverdagen byder på mange forskellige ledelsesopgaver.
 
Dine opgaver:
 • Du har personaleansvar, det faglige ansvar og budgetansvar  
 • Du skal bedrive ledelse i tæt samarbejde med din assisterende leder og sørge for at I er i stand til at give faglig sparring, coaching og opbakning, samt være med til skabe rum for at understøtte medarbejdernes faglige udvikling.   
 • Som leder i en forvaltning der er i konstant forandring og udvikling, bliver det en del af din hverdag at sikre implementering af nye tiltag, der kommer såvel lokalt som centralt fra. Din rolle er at sikre en plan for implementeringen, holde fast i den røde tråd, evaluere og følge op og sikre implementeringen.
 • Du skal samarbejde med konsulenter i forvaltningen og skal kunne samarbejde på tværs af ledelsesområder i forvaltningen
 • Du skal være en del af et lederteam både på tværs i forløbet og i eget team, hvor det forventes at du sætter både dine og andres succeser og udfordringer i spil til sparring m.m.
Om dig
Vi ønsker en leder der
 • Har ledelseserfaring, samt efteruddannelse i ledelse på diplomniveau/eller er parat til at påbegynde uddannelsen inden for det næste år 
 • Er en synlig leder, der har erfaring med ledelse og har en mellemlang videregående uddannelse f.eks. sygeplejerske, ergoterapeut, pædagog
 • Har socialpsykiatrisk erfaring og kan oversætte og meningsgive visioner til hverdagens kerneopgave, samt lede på effekt
 • Har overblik, samt evner at uddelegere og prioriterer store mængder af opgaver
 • Anvender dialog, motivation og involvering til at understøtte udviklingen af arbejdsmiljøet i samarbejde med den assisterende ledere og lokaludvalget
 • Har en anerkende og motiverende kommunikation, i samarbejdet med borger, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere
Vi tilbyder 
Til at understøtte vores forventninger til dig tilbyder vi
 • Engagerende assisterende leder og medarbejdere
 • En faglig og ambitiøs ledergruppe
 • Mulighed for videreuddannelse og faglig udvikling
 • Ledernetværk med mulighed for faglig sparring, samt ledersupervision
 • Mentorordning
Du refererer til forløbschefen i forløb sindslidende Syd, og du indgår i lederteam i samme område, ligesom du indgår i en række øvrige sammenhænge for sparring, erfaringsudveksling osv. på tværs af de geografiske områder. Du vil, som alle chefer, ledere og medarbejdere indgå i forskellige kompetenceudviklingstiltag.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Tiltrædelse 1. juni 2019.
 
Vil du vide mere?
Er du interesseret i at høre nærmere er du velkommen til at kontakte forløbschef Yvonne Edvardson på 6551 6046.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 31. marts 2019. Vi forventer at holde 1. samtaler den 5. april 2019 og 2. samtaler den 26. april 2019. 

Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
31-03-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. juni 2019

Kontaktperson

Yvonne Edvardson
65516046