Pædagog til Børneinstitutionen Tarup-Pårup, Børnehuset Tarup

Hvis du selv og andre oplever dig som en pædagog, hvor stoltheden til dit fag er det bærende, og villigheden til at lære er en af dine udprægede kompetencer, så er du måske den, vi har brug for.

Vi søger en fagfaglig og velfunderet pædagog på 37 timer ugentlig til Børnehuset Tarup pr. 1. maj 2019 eller snarest herefter.

Om os
Visionen i Tarup-Pårup er, at vi oplever os som én institution, således at vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger. Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter. 
 • I Børneinstitution Tarup-Pårup har vi et fælles pædagogisk fundament, der er under stadig udvikling
 • Vi arbejder for en høj grad af sammenhængskraft mellem de enkelte huse
 • Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi for det Sammenhængende Børne- og Ungeliv og Odense Kommunes Inklusionsstrategi.
 • Vi er alle uddannede i ICDP og arbejder med at implementere det i vores faglige fundament
Det betyder:
 • Der skal altid være fokus på kerneopgaven, således at du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og de betydningsfulde fællesskaber
 • En faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik
 • Vi vægter veksling mellem det formelle og uformelle læringsmiljø
 • At de udendørs læringsmiljøer vægtes ligeså højt som de indendørs, både i tid og sted
 • At du bliver uddannet i ICDP
 • At du som pædagog har et stort ansvar for, at børnehuset fungerer som en helhed
Børnehuset Tarup er et af de 7 børnehuse i Børneinstitution Tarup-Pårup. Børnehuset har 61 børnehavebørn.

Vi er et børnehus, der er placeret tæt på skov åer stisystemer og vores nærmeste naboer er rideskolen samt Tarup skole. Vi har derfor rig mulighed for at skabe alsidige læringsmiljøer sammen med vores børn.  

Vi er et hus med 61 dejlige børn, som er fordelt på 3 stuer. Stuerne arbejder tæt sammen i læringsgrupper på tværs af stuerne og alle læringsgrupper har en udedag fra kl. 9-14. Dette giver rig mulighed for fordybelse, læring og dannelse af relationer på tværs af børnegrupperne.

Om jobbet
Du skal som pædagog sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations - og evalueringskultur.  
 
Vi tager udgangspunkt i den fagfaglige tilgang i forhold til opgaveløsning, altså professionen. Det betyder, at forventningerne til dig som pædagog er, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forskningsbaseret viden. Ligeledes skal du holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses.

Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl.6.30 og 16.45.

Om dig
Vi forventer, at du er faglig robust, hvilket betyder følgende for os:
 • Har en kommunikativ faglighed så du kan være i en professionel dialog med forældrene, kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere
 • Besidder en didaktisk faglighed så du har viden og kompetence til at tilrettelægge og skabe optimale lærings– og udviklingsbetingelser for børnene
 • Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidens- baseret viden i daglig praksis, og holder dig opdateret i den nyeste viden
 • At du holder dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strømninger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og dermed vilkårene for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses
 • At du er i stand til at flytte dig selv og kontekst for at møde barnet
 • At du har blik for de praktiske opgaver, såvel som de faglige
 • At du ser dig selv som medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed tør gå i dialog – også om det, der er svært
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Lisbet Ewertsen på 51207903. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 27. marts 2019Vi forventer at afholde samtaler den 8. april 2019.

Ved ansættelsessamtaler i Børneinstitution Tarup-Pårup anvender vi Vækstmodellen. Derfor vil ansættelsessamtalen have en anden form end den mere traditionelle samtale. Endvidere afholdes en 2. samtale med de kandidater, som kan komme i betragtning til stillingen. Det gør vi for at sikre et match til gavn for begge parter.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
27-03-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. maj 2019

Kontaktperson

Lisbet Ewertsen
51207903