Chefkonsulent, der kan stå i spidsen for Børn og Ungeforvaltningens strategiske indsatser - Genopslag

Kan du skabe overblik og fremdrift over komplekse programmer? Kan du drive forandringsprocesser ud fra en motiverende og inkluderende tilgang? Kan du opnå følgeskab på tværs af politikere, skoler, dagtilbud, virksomhed og andre interessenter. Så søger vi en dygtig og erfaren chefkonsulent, der over de næste to år vil stå i spidsen for at udvikle fremtidens rammer for børn og unge i Odense gennem større strategiske indsatser.

Om os
Børn- og Ungeforvaltningen er den største forvaltning i Odense Kommune. Her går mere end 6000 medarbejdere hver dag på arbejde for byens børn. På Ørbækvej 100 sidder forvaltningens administration, som bl.a. tæller stabsfunktionen Politik & Strategi.
Stabens fornemmeste opgave er at understøtte de politiske og den administrative topledelses bestræbelser på at ruste alle børn og unge, med deres forskellige forudsætninger, til at blive kompetente og aktive borgere, der kan præge fremtidens
samfund.

I staben udgør Ledelsessekretariatet en enhed, som er et knudepunkt for den politiske betjening og den tværgående strategiske udvikling af børn- og ungeområdet. Nøgleordene for vores arbejde er betjening af det politiske udvalg og chefgruppe, policyudvikling samt koordinering af tværgående og strategiske processer i samspil med resten af forvaltningen og eksterne samarbejdspartnere.

Dine opgaver
Når du træder ind af døren, vil dine primære opgaver være koordinering af tre opgaver: ”Uddannelsespolitikken”, Strategi for teknologiforståelse og teknologidannelse” og ”Børnene i Robotbyen”. Disse tre højt prioriterede politiske opgaver skal understøtte ambitionen om, at vi i Odense vil være med i verdenseliten, når det kommer til at uddanne til fremtidens liv og nye jobmuligheder, der er præget af automatisering, teknologi og digitalisering. Helt centralt for opgaverne er, at de udfoldes i et samspil mellem mange parter på tværs af børn- og ungeforvaltningen, øvrige forvaltninger samt virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Odense Kommune.

Dine opgaver er klassiske programkoordineringsopgaver som at skabe fremdrift, samle trådene, skabe overblik, sikre evaluering og dokumentation samt holde tråd i kommunikationsplanen. Herunder løbende sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for politikere og styregrupper og betjene diverse mødefora, politiske udvalg og styregrupper, der skal sætte retning for projektet.
Du skal identificerer udfordringer og potentialer og tage et aktivt ansvar for at få dem løst. Du får ansvaret for den overordnede økonomi og ressourcestyring.

Om dig
Vi søger en kollega, der kan påtage sig koordineringen af større strategiske projekter med politisk bevågenhed og med mange interessenter, der skal inddrages i udviklingsarbejdet. Du er særlig dygtig til at sikre den politiske inddragelse igennem dine opgaver og har blik for beslutningsgange og formelle processer, som en naturlig del af dit arbejde.
  • Du har en robusthed og gennemslagskraft, der gør dig i stand til at køre processer og agere i fora med politikere og øverste ledelse fra såvel kommune som virksomheder og uddannelsesinstitutioner
  • Du forstår med din robusthed at spille andre gode og få enderne til at mødes, så alle involverede parter spiller motiveret ind i opgaven
  • Du har erfaring fra en lignende stilling i et tilsvarende miljø. Ideelt har du erfaring fra en kommune, men det vigtigste er, at du kan sikre fremdrift og resultater indenfor projektrammen og kan opnå følgeskab gennem engagement, involvering og faglighed
  • Du er et udpræget strukturmenneske og har både overblik over og tråd i alle de forskellige delprojekter, der ligger under de tre opgaver
I øvrigt om din profil:
  • Du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation; god politisk tæft og evner at begå dig på de forskellige arenaer i den kommunale struktur
  • Du er tydeligt retningssættende, kan motivere og engagere ledere og medarbejdereom den fælles opgave
  • Du har solid erfaring med at håndtere mangeartede samarbejdsrelationer og indgå i strategisk dialog og samarbejde på mange niveau
  • Du har flere års erfaring med at stå i spidsen for større projekter eller programmer
Vi tilbyder
Vi tilbyder spændende projektlederopgaver, hvor du vil opleve stor frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet og samarbejde med dygtige kolleger både i det nære og på tværs af hele Børn- og Ungeforvaltningen. Vi prioriterer at have et uhøjtideligt miljø, hvor arbejdsglæden, og det gode humør kan mærkes.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.
Din arbejdsplads bliver på Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, og stillingen er på 37
timer om ugen.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef for Ledelsessekretariatet Lærke
Kibsgaard Rask på 20132559 eller mail lkra@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 11. marts 2019. Vi forventer at afholde 1. samtaler den 18. marts 2019 og 2. samtaler den 22. marts 2019 med henblik på ansættelse snarest mulig.

Genopslag
Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
11-03-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2019

Kontaktperson

Lærke Kibsgaard Rask
20132559